Zakoni i propisi
StoryEditor

Pogledajte što stupa na snagu 1.1.2020. iz Zakona o radu, Zakona o mirovinskom osiguranju te Uredbi o minimalnoj plaći

27. Prosinac 2019.
plaća kovanice radnikfoto Getty Images/istockphoto
Piše:
piše Tin Bašić
[email protected]

Slijede informacije o propisima iz djelokruga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine, a tiču se pravnih osoba. 

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“, broj 102/19).

Ovim Zakonom mijenjaju se uvjeti starosne dobi za ostvarivanje prava na starosnu, prijevremenu starosnu mirovinu i starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika, postupno produljuje izjednačavanje starosne dobi za žene u odnosu na muškarce te smanjuje polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine (tzv. penalizacija). Tako će se u odnosu na važeći Zakon o mirovinskom osiguranju ukinuti postupno podizanje starosne dobi sa 65 na 67 godina života za starosnu mirovinu, sa 60 na 62 godine života za prijevremenu starosnu mirovinu te sa 60 na 61 godinu života za starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika. Nadalje, postupno izjednačavanje starosne dobi za žene u odnosu na muškarce koje je sada predviđeno do 2026. godine, produžit će se do 2029. godine, odnosno po TRI mjeseca godišnje, a umanjenje prijevremene starosne mirovine smanjeno je s prijašnjih 0,3%  na 0,2 % za svaki mjesec ranijeg umirovljenja.

Zakon o izmjenama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 98/19)

Radi usklađivanja Zakona o radu sa Zakonom sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) izmijenjene su odredbe o povjeravanju poslova ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, nadležnim upravnim tijelima županija, odnosno Grada Zagreba.

Uredba o visini minimalne plaće („Narodne novine“, broj 106/19)

Temeljem članka 6. Zakona o minimalnoj plaći („Narodne novine“, broj 118/18), na prijedlog ministra rada i mirovinskoga sustava, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u bruto iznosu od 4.062,51 kuna što je u neto iznosu 3.250,00 kuna.

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, visina minimalne plaće utvrđena je u bruto iznosu od 3.750,00 kuna, odnosno 3.000,00 kuna u neto iznosu.

Iz resora Ministartsva znanosti i obrazovanja izdvoji su izmjene i dopune TRI zakona vezana uz usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave. Naime, uslijed ukidanja ureda državne uprave isti se brišu iz propisa, a njihovi poslovi prelaze u Županije.

Iz Ministartsva obrane poručuju kako je Hrvatski sabor usvojio Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o službi u Oružanim snagama RH te Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske na sjednici održanoj u petak, 13. prosinca 2019.. Novim izmjenama Zakona o službi poboljšava se status i profesionalni razvoj vojnih osoba te se uređuju pitanja koja se odnose na prijam u službu, radi daljnjeg unaprjeđenja obrambenog sustava.

Zakonom su dodatno uređena i pitanja pohvaljivanja i nagrađivanja, a u području izobrazbe povećana je dobna granica za upućivanje vojnih osoba na potrebnu razinu izobrazbe kako bi se ostvarili uvjeti za napredovanje u službi. Također, kako djelatne vojne osobe ne mogu birati dužnosti i mjesto službe, profesionalni vojnik koji je na službi izvan mjesta svojeg prebivališta od 1. siječnja 2020. će imati pravo na naknadu troškova prijevoza za dva putovanja mjesečno iz mjesta službe u mjesto prebivališta. Isto tako, s obzirom na slučaj stradavanja hrvatskog vojnika u misiji u inozemstvu prepoznata je potreba za doradom Zakona u tom dijelu, stoga Zakon sustavno uređuje problematiku ostvarivanja prava u slučajevima pogibije i teškog stradavanja vojnih osoba u obavljanju službe.

Cilj novog Zakona o Obalnoj straži Republike Hrvatske je definiranjem poslova Obalne straže i ovlasti ovlaštenih osoba regulirati sva pitanja vezana za funkcioniranje Obalne straže. Zakon uređuje i postupanja vezana uz nadzor morskog ribarstva, nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu morskog okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine.

Slijede informacije raznih ministarstava koja u svojim resorima nemaju zakonske izmjene koje stupaju na snagu 1.1.2020. , a koje se tiču pravnih osoba. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja u okviru svoje nadležnosti nema zakone ili podzakonske propise koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine, a koji bi utjecali na prava i obveze pravnih osoba, već samo izmjene koje se tiču nadležnog prvostupanjskog tijela za ostvarivanje prava korisnika (fizičkih osoba).

U resoru Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nema zakona koji se tiče pravnih osoba, a da stupa na snagu od 1. siječnja 2020. godine. Provode se kontinuirane aktivnosti sukladno planu zakonodavnih aktivnosti. 

U resoru Ministarstva državne imovine, od 1.1.2020. ne nastupaju izmjene akata koje se tiču pravnih osoba. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije nositelj niti jednog zakona, uredbe, pravilnika ili bilo kojeg drugog podzakonskog akta, kao niti izmjena i dopuna nekog od postojećih akata koji bi se ticali pravnih osoba i koji stupaju na snagu 1.1.2020. godine.

U djelokrugu Ministarstva unutarnjih poslova nema donesenih zakonskih i podzakonskih akata koji stupaju na snagu 1.1.2020., a da se tiču pravnih osoba

20. srpanj 2024 04:22