Studentski Lider klub
StoryEditor

NOVI UVJETI - Kako do poticaja za samozapošljavanje

03. Svibanj 2021.
Piše: Barbara Štimac, studentica Ekonomskog fakulteta

Mjere aktivnog samozapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2021. godini objavio je nove mjere aktivnog zapošljavanja. Takozvani Katalog mjera za aktivno zapošljavanje u 2021. sadržava potpore za samozapošljavanje, proširenje poslovanja, obrazovanje, usavršavanje, očuvanje radnih mjesta, stjecanje prvog radnog iskustva i mnoge druge. S obzirom da sam uvidjela velik trend otvaranja vlastitog poslovanja/poduzeća među svojim kolegama studentima, kao najzanimljivije čine mi se mjere potpore za samozapošljavanje. Otkrila sam koje su visine subvencije, koji su ciljevi mjere, koliko dugo traje te tko uopće može dobiti potporu i na koji način.

Cilj mjere

Kao glavna svrha mjere samozapošljavanja istaknuta je financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao, a namijenjena je nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju Zavoda. Iako je zaista dovoljno već samo da ste prijavljeni na burzu (minimalno jedan dan), da biste ostvarili pravo prijave za ove poticaje, ipak postoje situacije u kojima prijava nije moguća.

Pravo na poticaje za zapošljavanja nemaju:

 • osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
 • osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore
 • osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva
 • osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt

Koliku subvenciju dobivaju određene djelatnosti?

U skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.) potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika. 

 1. skupina može dobiti do 130.000 kuna
 2. skupini se može dodijeliti do 100.000 kuna
 3. skupina može dobiti do 75.000 kuna
 4. skupini moguće je dobiti  do 55.000 kuna

U svakoj od te 4 skupine navedena su područja razvrstana po NKD-u. Spomenuti iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta. Također je važno napomenuti da se potpore neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama Stožera civilne zaštite ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.

Predaja zahtjeva

Postupak predaje zahtjeva vrlo je jedostavan – predaje se putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Međutim, postoji preduvjet za podnošenje zahtjeva, a to je prijava putem NIAS sustava e-građani.

Potrebno je predati:

 • poslovni plan s troškovnikom
 • izjavu o nepodmirenim obvezama
 • izjavu o prihvaćanju posljedica ovrhe
 • izjavu o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva
 • te potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana.  

Osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost predaju potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne stariju od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda.

Odobravanje zahtjeva

Zahtjevi se ocjenjuju po principu bodovanja gdje su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova, pa je tako najveći mogući broj bodova 100, a bodovni prag za pozitivnu ocjenu je 65 bodova. Ako je zahtjev odobren, korisnik dobiva informativni letak koji objašnjava korake prikupljanja dokumentacije i potpisivanja ugovora da bi se poticaj mogao ostvariti.

Nakon odobrenja zahtjeva, neke od obaveza korisnika su: 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora, namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan, ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50 posto dodijeljenog iznosa potpore… Novac se isplaćuje jednokratno, u roku 30 dana od dana potpisa ugovora, po dostavi instrumenata osiguranja naplate (bjanko zadužnica) od strane podnositelja zahtjeva.

Iskoristite potencijal

Poticaji za samozapošljavanje prilika su koju bi, kod osnivanja vlastitog posla, jednostavno bilo šteta ne iskoristiti! Osim svih navedenih koraka, a koji su detaljno opisani na web adresi, također je potrebno biti kreativan i na strani marketinga, kako bi vijest o novootvorenom poduzeću uspješno doprijela do potencijalnih kupaca.

Svim budućim poduzetnicima, a posebice kolegama studentima, želim puno sreće i uspjeha u poslovnom svijetu. Iskoristite idealnu priliku koju pružaju potpore za samozapošljavanje i vjerujte da uz volju, trud i dobru informiranost možete ostvariti što god poželite!

19. svibanj 2024 03:51