Studentski Lider klub
StoryEditor

Projekt DIP2Future - Temelj za stvaranje IKT profesionalaca budućnosti

25. Studeni 2021.
Članovi projektnog tima DIP2Future
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt DIP2Future, kojim će izraditi nove standarde zanimanja i kvalifikacija te studijske programe u skladu sa zahtjevima tržišta rada

Razvojem društva stvara se sve veća potreba za sustavima ili uslugama temeljenima na inovativnoj i učinkovitoj uporabi različitih informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT). Zbog toga je potrebno usvajati specifična znanja i vještine koje razvoj tih sustava ili usluga zahtjeva.

Sektor IKT-a trenutačno karakteriziraju inovacije, podrška dijelovima industrije visoke vrijednosti (poput industrije 4.0.) i velika ovisnost o kontinuiranom tehnološkom napretku. Od novih tehnologija, predviđa se da će internet stvari imati najopsežniji utjecaj na industriju i biti osnovna tehnologija za napredak područja umjetne inteligencije i robotike. Također, predviđa se da će u Europi do 2025. najviše porasti broj novih radnih mjesta koja se odnose na analizu velikih količina podataka i novih radnih mjesta iz područja informacijske sigurnosti.

Promptna reakcija

Područje informacijskih znanosti unutar kojeg djeluje Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu zahtijeva promptnu reakciju na tehnološke promjene i na usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada. Budući da FOI kontinuirano prati zahtjeve za potrebnim znanjima i vještinama te usko surađuje s predstavnicima IT industrije i svojim IT partnerima prilikom izrade i revizije studijskih programa, pokrenuo je aktivnosti projekta DIP2Future, upravo da bi pratio nove trendove u području koje se stalno razvija.

U sklopu projekta DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom uspješno se izvršavaju planirane aktivnosti izrade standarda zanimanja, kvalifikacija i programa.

– Potrebno je naglasiti da će IKT profesionalci u budućnosti morati kombinirati nove digitalne vještine s menadžerskim vještinama te trendovima kao što su digitalno vodstvo, veliki podaci, računarstvo u oblaku, internet stvari i pametni sustavi, tako da se predviđa stvaranje novih zanimanja. Rezultati projekta DIP2Future osigurat će temelj za stvaranje adekvatnoga kadra koji će zadovoljiti potražnju na tržištu rada i podići razinu IKT vještina – navodi voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec.

Projekt DIP2Future koji FOI provodi u suradnji s Odjelom za informatiku Sveučilišta u Rijeci financiran je sredstvima Europskoga socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' 2014. – 2020., a završava u ožujku 2022. godine. Na temelju rezultata projekta izradit će se standardi zanimanja i kvalifikacija za četiri područja: podatkovnih tehnologija i umjetne inteligencije, upravljanja sustavima informacijske sigurnosti i privatnosti, distribuiranih i interaktivnih sustava te upravljanja transformacijom i inovacijom poslovnih sustava. Time će FOI, ali i svi drugi potencijalni izvođači, moći ostvariti nove dopusnice za studijske programe u tim atraktivnim područjima.

Ukorak s tehnologijama

image

Projekt DIP2Future financiran je sredstvima Europskoga socijalnog fonda (ESF) iz Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali' 2014. – 2020.

foto
Novim studijskim programima FOI će moći obrazovati stručnjake distribuiranog i/ili interaktivnog sustava koji su ukorak s nadolazećim IKT tehnologijama, razumiju poslovne zahtjeve te su sposobni modelirati ih, oblikovati buduću arhitekturu te je implementirati u razvoju distribuiranog i/ili interaktivnog sustava. Nadalje, moći će ponuditi studijski program za obrazovanje stručnjaka informacijske sigurnosti i privatnosti koji će primjenom novih informacijskih tehnologija znati ponuditi rješenja za unapređenje poslovanja poduzeća i poslovnog okružja uzimajući u obzir sve zahtjeve zaštite sigurnosti i privatnosti.

Stručnjaci inteligentnih informacijskih sustava na temelju poslovnih zahtjeva primjenom tehnologija umjetne inteligencije u kombinaciji s ostalim modernim informacijskim tehnologijama projektirat će i razvijati inteligentne informacijske sustave koji organizacijama osiguravaju optimalno upravljanje podacima, informacijama i znanjem za donošenje odluka i unaprjeđenje poslovanja. Naposljetku, stručnjaci transformacije poslovnih sustava poznavat će metode analize okružja, čimbenike koji proizlaze iz poslovanja i tehnologije kako bi mogli predložiti inicijative u unapređenju poslovanja i realizaciji tehnološkog potencijala poduzeća za provođenje procesa digitalne transformacije.

05. veljača 2023 11:52