Ukratko
StoryEditor

Kulturne rute kao pokretač turističkog prometa i važan element održivog pristupa

08. Listopad 2021.

Nekoliko zanimljivih događanja na temu razvoja održivog turizma najavljeno je na posljednjem, 16. sastanku tematske skupine za Održivi turizam EUSAIR Jadransko jonske strategije, koji je organiziralo Ministarstvo turizma i sporta, navodi se u priopćenju. Ministarstvo je koordinator tematskog stupa Održivi turizam za devet zemalja članica EUSAIR Jadransko jonske strategije.

Sudionici sastanka dobili su uvid u aktivnosti Alpske (EUSALP), kao i Dunavske (EUSDR) makroregionalne strategije. Irine Cozma, koordinatorica prioritenog područja 3 'Kultura, turizam i kontakti među ljudima' Dunavske strategije najavila je zanimljivu radionicu o promicanju održivog društveno-kulturnog turizma putem kulturnih i biciklističkih ruta koja će se održati 12. listopada. Prije nekoliko mjeseci na ovu temu je međunarodnu radionicu organiziralo i Ministarstvo turizma i sporta u okviru aktivnosti Jadransko jonske strategije.

- Kulturne rute bile su inovativna inicijativa prije 30 godina, ali aktualnost nisu izgubile niti danas. Povezujući više zemalja rute potiču shvaćanje koliko dijelimo i povijest i kulturu potičući izgradnju europskog kulturnog identiteta. Do sada je razvijeno čak 45 ruta na području cijele EU, ali su povezale i zemlje izvan EU, pa i na drugim kontinentima - rekao je Stefano Dominioni, direktor Europskog instituta za kulturne rute.

Čak dvadesetak ruta prolazi područjima Jadransko-jonske regije, ali da je od broja ruta još važniji broj sudionika i dionika, njih oko 300 koji aktivno participiraju u razvoju i održavanju kulturnih ruta i time doprinose društvenom i gospodarskom razvoju područja.

Bernhardt Lehofer, voditelj tematske skupine EUSALP Zdravstveni turizam, najavio je dvodnevnu konferenciju 'Healing Alps' koja će se održati 8. i 9. listopada. Konferencija smjera pozicionirati alpsku regiju kao globalno atraktivnu zdravstvenu destinaciju s dinamičnim regionalnim gospodarstvom, posebno u kontekstu nakon pandemije, a u fokusu će biti turizam temeljen na prirodi i promicanje zdravlja.

Ministarstvo turizma i sporta, u sklopu aktivnosti EUSAIR Facility Point projekta najavljuje i trodnevnu međunarodnu konferenciju koja bi se od 24. do 26. studenog pod nazivom 'ReRouting Tourism' koja bi se trebala održati u Rovinju. Konferencija će tematski biti orijentirana na održivi pristup Jadransko jonskoj makroregiji s posebnim naglaskom na održivi turizam. Više informacija bit će poznato uskoro.

25. rujan 2023 06:28