Hrvatska
StoryEditor

Grupa KONČAR: Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi više od 62 posto

25. Veljača 2021.
Gordan Kolakfoto Drazen Lapić
Končar je ostvario dobre poslovne rezultate i nastavio je stabilni trend poslovanja uz rast novougovorenih poslova i dobiti

Grupa KONČAR i u 2020. godini poslovala je na 90 tržišta diljem svijeta, što je u uvjetima pandemije do tada nepoznatog virusa zahtijevalo brzu prilagodbu poslovnih procesa kako bi se i u neočekivanim okolnostima zadržao kontinuitet u poslovanju te ispunila očekivanja svih kupaca, objavili su danas iz Končara nakon što su predstavljeni nerevidirani financijski izvještaji o poslovanju za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine za KONČAR – Elektroindustriju d.d. te konsolidirani financijski izvještaji za Grupu KONČAR.

Na početku pandemije ni Končar nije bio pošteđen izazova pred kojima je bila logistika u Europi. Zahvaljujući brzoj reakciji EU-a s otvaranjem zelenih koridora, ali i koordinaciji s dobavljačima s kojima su se u kratkom roku ishodila sva potrebna rješenja, brzo su se premostile početne poteškoće u dobavnim lancima. Od početka pandemije do kraja poslovne godine u svim aktivnostima najveća je pažnja bila usmjerena na odgovornost prema zaposlenicima, poslovnim partnerima i očuvanju stabilnosti kompanije. Zdravlje i sigurnost svih dionika u poslovnim procesima bili su prioritet, pišu iz Končara.

Unatoč brojnim negativnim utjecajima koje je pandemija prouzročila (rast cijena sirovina i usluga prijevoza, otežano ugovaranje novih poslova zbog zabrane i ograničavanja putovanja) Grupa KONČAR je u 2020. godini ostvarila dobre rezultate i u najvećoj mjeri ostvarila zadane planove. 

Grupa je za 2020. godinu ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3.189,4  milijuna kuna, što je 6,8 posto više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (koji čine 96 posto ukupnih prihoda) iznose 2.972,9 milijuna kuna. U odnosu na ostvareno za 2019. godinu prihodi od prodaje veći su za 161,9 milijuna kuna ili 5,8 posto.

Na prodaju u izvozu odnosi se 62,2 posto prihoda od prodaje. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3.734,6 milijuna kuna. Book-to-bill ratio (novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini) iznosi 1,26. Backlog na kraju 2020. godine iznosi 4.159 milijuna kuna i veći je 22,4 posto u odnosu na stanje na početku godine.

EBITDA iznosi 177,6 milijuna kuna i 33 posto je veća od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine. EBITDA marža iznosi 6 posto (u 2019. iznosila je 4,8 posto).

Uz dobre financijske rezultate, Končar je tijekom 2020. godine realizirao brojne poslove na međunarodnom, ali i domaćem tržištu. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje iznosi više od 62 posto, od čega dvije trećine u zemlje Europske unije. Upravo to je pokazatelj konkurentnosti proizvoda i rješenja Grupe u području energetike i transporta.

Na domaćem tržištu realizirano je i ugovoreno nekoliko važnih projekata. Puštena je u rad SE Vis, najveća sunčana elektrana u Hrvatskoj. Iako vrijednosno ugovor nije toliko značajan za Grupu, bitno je napomenuti da je sustav upravljanja i nadzora rada elektrane razvijen i proizveden u Končaru, a u elektranu je instalirano pet frekvencijskih pretvarača nazivne snage 720 kW, koje je kao jedan od ključnih elemenata elektrane, u cijelosti razvio i proizveo Končar. Tijekom 2020. godine s HŽ Putničkim prijevozom potpisan je dodatak ugovoru iz 2014. godine prema kojem će isporučiti još 12 elektromotornih vlakova. S istim kupcem koncem godine potpisan je i novi ugovor o kupoprodaji 21 elektromotornog vlaka i to jedanaest za gradsko-prigradski te deset za regionalni promet.

Osigurana likvidnost, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za naredno razdoblje zasigurno će olakšati ostvarenje predviđenih planova i ciljeva koji uključuju daljnji razvoj Grupe na području obnovljivih izvora energije te digitalizaciji postojećih proizvoda i usluga te proizvodnih kapaciteta.

09. prosinac 2022 17:30