Hrvatska
StoryEditor

Hanfa objavila nove smjernice za uvrštenje vrijednosnih papira na tržište kapitala

28. Siječanj 2021.

Hanfa je novim smjernicama u uvrštenju vrijednosnih papira na tržište kapitala opisala postupak odobrenja prospekta kod javne ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, a sadrže i upute kako iskoristiti iznimke od obveze objave prospekta za javne ponude kojima se prikuplja iznos manji od osam milijuna eura. 

Kako je u četvrtak priopćeno iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Upravno vijeće Hanfe usvojilo je nove smjernice o uvrštenju vrijednosnih papira na tržištu kapitala, svojevrsni vodič i za izdanja niže vrijednosti bez regulatornog troška.

Riječ je o Smjernicama o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršenju ostalih obaveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište, kojima se precizno i na jednom mjestu opisuje postupak odobrenja prospekta kod javne ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište, a u skladu s odredbama Uredbe o prospektu i Zakona o tržištu kapitala.

Smjernice su namijenjene izdavateljima, ponuditeljima i osobama koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu te ostalim dionicima kod javne ponude vrijednosnih papira i njihova uvrštenja na burzu.

U sklopu Smjernica posebno se navode i upute kako iskoristiti prednosti iznimke od obveze objave prospekta izdanja i to za one javne ponude vrijednosnih papira za koji se prikuplja iznos manji od osam milijuna eura (u kunskoj protuvrijednosti), ističu iz Hanfe.

- Naime, s iznimkama i izuzećima na temelju posljednjih zakonskih izmjena, Hrvatska je kao članica Europske unije odučila iskoristiti diskrecijsko pravo da manjim poduzećima u Republici Hrvatskoj olakša pristup financiranju putem tržišta kapitala i tako pruži alternativu financiranjima putem bankarskih kredita - objašnjavaju iz regulatora financijskih usluga.

No, kako bi se kod takvih izdanja pružila što transparentnija komunikacija s investitorima i zaštitila prava ulagatelja, određeno je da je za izdanja između četiri i osam milijuna eura potrebno izdavanje informacijskog dokumenta o ponudi, ali to je znatno jednostavniji i jeftiniji proces za poduzeća bez troškova konzultanata te bez troškova odobrenja dokumenta kod Hanfe (koji inače postoji kod odobrenja prospekta), ističu iz Hanfe.

Sam dokument, kako objašnjavaju, treba na jednostavan način sadržavati sve važne informacije o izdanju kako bi ulagači mogli donijeti utemeljene odluke o ulaganju. Pritom, ga izdavatelj nije dužan dostavljati Hanfi, osim na njezin zahtjev.

Sadržaj informacijskog dokumenta o ponudi propisan je ranijim Hanfinim Pravilnikom o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta, navode iz Hanfe, uz napomenu da se taj pravilnik može pronaći na internetskoj stranici Hanfe.

- Hanfa je prilikom izrade ovih Smjernica vodila računa o najboljoj praksi drugih regulatora, a kako izdavatelji u Republici Hrvatskoj ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na europske izdavatelje. Nova pravila za javne ponude vrijednosnih papira manje vrijednosti iskorak su prema dugoročnom planu Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala, koja bi u dodatnim drugim područjima trebala povećati broj izdavatelja i ulagača na svim tržištima Europske unije - zaključuje se u priopćenju Hanfe.

Inače, na internet stranicama Hanfe dostupan je i popis odobrenih prospekata prema kojemu je regulator u prošloj godini odobrio osam prospekata, od čega je jedan u vezi s izdanjem i uvrštenjem dionica (CIAK grupa) na Zagrebačku burzu, dok se ostalih sedam odnosi na prospekte u vezi uvrštenja -  šest uvrštenja dionica (Modra špilja, Vis, Villa Dubrovnik, Imperial Riviera, The Garden Brewery, Helios Faros), a jedan uvrštenja obveznica (Samoborka).

01. lipanj 2023 23:25