Hrvatska
StoryEditor

Hanfa pokreće prekršajni postupak protiv Dalekovoda zbog propusta u objavi informacija o financijskom restrukturiranju

10. Rujan 2021.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na jučerašnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim je utvrđeno da je društvo DALEKOVOD d.d. iz Zagreba prekršilo obveze propisane EU Uredbom o zlouporabi tržišta kapitala. Kako se navodi u rješenju, Dalekovod nije javno objavio povlaštene informacije da je zaprimilo iskaze interesa za sudjelovanjem u financijskom restrukturiranju društva i da je odlučilo voditi pregovore s jednim od ponuditelja koji su iskazali interes za sudjelovanjem u restrukturiranju u kojem bi sudjelovao i najveći vjerovnik Dalekovoda. Na temelju utvrđenih nezakonitosti, Hanfa će pokrenuti prekršajni postupak, navodi se u priopćenju.

U postupku posrednog nadzora, Hanfa je utvrđivala tijek i način postupanja Dalekovoda od 4. veljače do 21. svibnja 2021. te utvrdila da spomenute informacije o financijskom restrukturiranju predstavljaju povlaštene informacije koje bi ulagatelji vjerojatno iskoristili prilikom donošenja odluke o ulaganju u dionicu društva. Uredba o zlouporabi tržišta (čl 17.) propisuje da izdavatelj obavješćuje javnost što je prije moguće o povlaštenim informacijama te osigurava da se one objavljuju na način koji omogućuje javnosti brz pristup tim informacijama te njihovu potpunu, točnu i pravovremenu procjenu.

Osim toga, na današnjoj sjednici doneseno je i rješenje kojim se utvrđuje da je društvo EUROHERC osiguranje d.d. iz Zagreba dužno unaprijediti poslovne procese na način da uspostavi i provodi pouzdan sustav upravljanja i sustav unutarnjih kontrola kojima će osigurati ujednačeno postupanje u segmentu obrade i likvidacije šteta po ugovorima obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. U rješenju Hanfe se, između ostalog, naglašava da je važno osigurati da svi oštećenici u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva u vezi ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti budu upoznati sa svojim pravom na podnošenje prigovora na odluku društva o (ne)osnovanosti podstavljenog odštetnog zahtjeva, a što do sada nije uvijek bio slučaj.

Ujedno, društvo treba unaprijediti spomenute poslovne procese i na način da se postupa u skladu s rokovima i obvezama iz članka 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu odnosno odredbama relevantnih Smjernica Hanfe za postupanje pri rješavanju odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu. O poduzimanju potrebnih mjera za otklanjanje navedenih nepravilnosti društvo je dužno dostaviti dokaze Hanfi.

25. siječanj 2023 11:21