Hrvatska
StoryEditor

HNB prvi put objavio izračun Nacionalne referentne stope!

29. Svibanj 2020.
foto Dražen Lapić

Hrvatska narodna banka danas je prvi put objavila Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sektora (NRS). Ovu kamatnu stopu ‒ koja ponajprije služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u ugovorima o potrošačkim kreditima ‒ HNB izračunava i objavljuje u skladu s javno objavljenom metodologijom

HNB je početkom ove godine preuzeo od Hrvatske udruge banaka (HUB) zadaću izračuna i redovite objave NRS-a. Hrvatska narodna banka ovu je obvezu preuzela zbog usklađivanja s regulativom Europske unije, a izračun i objavu započinje raditi s podacima za prvo tromjesečje 2020. godine.

NRS je stopa prosječnih troškova izvora sredstava hrvatskoga bankovnog sektora s obzirom na sljedeće odrednice: proteklo razdoblje (3, 6 ili 12 mjeseci), obuhvat izvora sredstava (1 ‒ depoziti fizičkih osoba, 2 ‒ depoziti fizičkih i pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, 3 ‒ svi izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu (HRK, EUR, USD, CHF). Naziv svakog NRS-a sadržava u sebi jasnu naznaku duljine razdoblja na koje se odnose izvorni podaci na osnovi kojih se NRS izračunava (3M, 6M ili 12M), oznaku obuhvata sredstava (1, 2 ili 3) te oznaku valute sredstava (HRK, EUR, USD, CHF); ukupno je riječ o 24 različita indeksa.

Pritom se sredstva u kunama s valutnom klauzulom uključuju u valutu uz koju su indeksirana ‒ a ne u kunska sredstva. Primjerice, u podacima koje objavljuje HNB šestomjesečni NRS, izračunat na osnovi podataka o depozitima fizičkih osoba u eurima i u kunama s valutnom klauzulom u eurima, označuje se kao "6M NRS1 EUR".

Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju propisuje se da kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom definiraju parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a on mora biti jasan i poznat potrošačima (LINK).

Kreditne institucije mogu ugovoriti jedan od parametara koji su propisani ovim zakonima, a to su: referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), NRS, prinos na trezorske zapise Ministarstva financija i prosječne kamatne stope na depozite građana u danoj valuti. Pritom je NRS jedan od najzastupljenijih parametara kamatnih stopa u upotrebi u Republici Hrvatskoj. Udio kredita odobrenih građanima u valutama kuna i euro i vezanih uz NRS u ukupnim kreditima građanima s promjenjivom kamatnom stopom na kraju 2019. godine iznosio je 67%.

Svi podaci i informacije o NRS-u nalaze se u sklopu internetske stranice hrvatske središnje banke (OVDJE), a podaci se ažuriraju tromjesečno, u skladu s Kalendarom objava HNB-a.

Na HNB-ovom Youtube kanalu viceguverner Roman Šubić objasnio je funkciju i važnost NRS-a.

Povijesne podatke NRS-a, zaključno s onima za četvrto tromjesečje 2019. godine, zainteresirani će i nadalje moći pronaći na mrežnim stranicama HUB-a.

30. studeni 2023 10:22