Hrvatska
StoryEditor

HPB od 1. srpnja snižava kamate na kredite građana

30. Lipanj 2021.
Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2021. snižava kamatne stope na sve kredite građana u otplati s promjenjivom kamatom temeljem smanjenja NRS-a

Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2021. godine nastavlja snižavati kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatom, navodi se u priopćenju. HPB kamate snižava u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune od 0,04p.p. i eure od 0,03 p.p. što korisnicima kredita koji su ugovorili promjenjivu kamatnu stopu donosi smanjenje anuiteta koji dospijevaju od 1. kolovoza 2021. nadalje.

Nacionalne referentne stope koje predstavljaju prosječni trošak financiranja hrvatskog bankarskog sektora kontinuirano se snižavaju. Hrvatska poštanska banka koristi NRS kao parametar za određivanje kamatnih stopa te ih usklađuje dvaput godišnje, u siječnju i srpnju.

Od početka primjene NRS-a 2013. ukupno smanjenje kamatnih stopa iznosi 2,34p.p. za kredite u kunama i 3,12 p.p. za kredite u eurima te su se u skladu s tim tijekom proteklih osam godina smanjivali anuiteti i olakšavala otplata kreditnih obveza.

04. veljača 2023 16:56