Hrvatska
StoryEditor

Igor Škrgatić izabran za predsjednika HUP - Udruge malih i srednjih poduzetnika

23. Lipanj 2020.
Igor Škrgatić, direktor tvrtke BE-ON. Photo: Sandra Šimunović/PIXSELLfoto Pixsell

Na Izvanrednoj Skupštini HUP-Udruge malih i srednjih poduzetnika izabrano je novo vodstvo Udruge, predstavnici u Skupštini te kandidati za Vijeće članica, Nadzorni i Izvršni odbor. Za predsjednika Udruge izabran je Igor Škrgatić, vlasnik tvrtke BE-ON Savjetovanje d.o.o., a zamjenik predsjednika je Hrvoje Soldan, vlasnik tvrtke Asi d.o.o.

HUP- Udruga malih i srednjih poduzetnika najveća je udruga od 30 granskih udruga koje djeluju unutar HUP-a, a mali i srednji poduzetnici čine preko 99 posto ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju gotovo tri četvrtine svih zaposlenih u poslovnim subjektima i generiraju tri petine ukupnog prihoda. Važnost malog i srednjeg poduzetništva u RH zaslužuje aktivnu udrugu koja će kvalitetno zastupati njihove interese unutar HUP-a, prema javnosti i svim ostalim dionicima, a ujedno raditi i na boljoj međusektorskoj suradnji.

Članovi najvećeg Izvršnog odbora, ujedno su i dopredsjednici Udruge: Andrija Lalić - Apipharma, Boris Antunović - Tehnoekspert d.o.o., Danko Sučević - Infokorp d.o.o., Davorin Štetner - Kreator TV, Ivan Bračić - PIP d.o.o., Ivan Senčar - Euro-Unit d.o.o., Ivan Varat - Nobilis Expo, Jasmina Cvetković - Aurora colapis, Jerko Filipović - Intel Plan, Josip Rupčić - Naval Agent d.o.o., Luka Vrga - Koleks, Ljubica Vugrek - Elcon Varaždin d.o.o., Manuela Šola - Komunikacijski laboratorij, Mario Sekulić - Pinero d.o.o., Mira Hajdić - Elekta-C d.o.o., Mislav Munivrana - Ekotaxi, Mislav Sunara - Smartivo, Petar Šimić - Primacošped d.o.o., Rikard Lumezi - AdriaBiz j.d.o.o., Sadmir Hošić - Globalni Servis, Silvano Vlačić - Vlastelini d.o.o.

Igor Škrgatić diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a obrazovanje nastavlja na postdiplomskom studiju Organizacija i management na Ekonomskom fakultetu. Posljednjih 15 godina karijere proveo je na odgovornim funkcijama u bankarstvu i financijama, između ostalog kao Project Manager u Privrednoj banci Zagreb i član Uprave Triglav osiguranja. Posjeduje licence Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova investicijskog savjetnika, brokera i zastupnika u osiguranju. U radu Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovao je kao dopredsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika, predsjednik Koordinacije nebankarskih institucija na financijskom tržištu i predsjednik odnosno dopredsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća Grada Zagreba. Sa suprugom Sabine Gradištanac Škrgatić je vlasnik i direktor Be-On savjetovanja, licenciranog kreditnog posrednika specijaliziranog za financijsko restrukturiranje građana i poduzetnika.

17. srpanj 2024 14:51