Hrvatska
StoryEditor

Isplatio se pritisak malih dioničara, Koka prvi put isplaćuje dividendu

28. Lipanj 2021.
Nenad Klepač, predsjednik uprave Vindijefoto Ratko Mavar

Čini se da je pritisak malih dioničara za isplatom dividende urodio plodom jer je varaždinska Koka, prehrambeno peradarska industrija koja posluje u sastavu Grupe Vindija, prvi put u povijesti odlučila isplatiti dividendu.

No, formalno se nije prihvatio protuprijedlog malih dioničara Pere Vlainića i Danijela Labaša koji su tražili isplatu dividende nego je Vindija kao najveći pojedinačni dioničar na samoj Glavnoj skupštini održanoj u petak podnijela isti takav protuprijedlog koji je, naravno, i prihvaćen.

Kako je odlučeno na skupštini, dioničarima ove domaće prehrambene kompanije biti isplaćena dividenda u iznosu od 10 kuna po dionici. Dioničarima će na račun dividende biti isplaćeno ukupno 9,03 milijuna kuna, dok će preostali dio dobiti od 2,09 milijuna kuna biti raspoređen u zadržanu dobit. Isti takav protuprijedlog ranije je podnio mali dioničar Pero Vlainić, dok je drugi mali dioničar Danijel Labaš u svom protuprijedlogu tražio isplatu dividende u iznosu od 30 kuna po dionici.

Tvrtka Koka, čije dionice kotiraju na burzi od 2003. godine i u čijem se portfelju nalazi poznati domaći brend Cekin, protekle je godine prema prihvaćenom financijskom izvještaju ostvarila poslovne prihode u iznosu od 1,28 milijardi kuna, te je 2020. godinu završila s 11,1 milijun kuna neto dobiti.

U skladu s ovom odlukom, dividenda će biti isplaćena 23. srpnja 2021. svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 25. lipnja 2021. Datum do kojega će se trgovati dionicom Koke bez prava na isplatu dividende je 30. lipnja 2021.

Podsjetimo, Koka je u pozivu na Glavnu skupštinu predlagala da se dobit ostvarena u 2020. u iznosu od 11,1 milijun kuna rasporedi u zadržanu dobit. Prvi protuprijedlog je podnio mali dioničar Pero Vlainić tražeći isplatu dividende od 10 kuna obrazlažući to činjenicom da Koka od uvrštenja na kotaciju javnih dioničkih društava 2003. nije isplaćivala dividendu i da sama isplata dividende ne bi ni na koji način utjecala na financijski položaj društva jer je u prethodnih 12 godina kontinuirano ostvarivalo dobit. Naime, sveukupna zadržana dobit Koke u bilanci na dan 31.12.2020. iznosi 336,3 milijuna kuna.

Drugi je protuprijedlog podnio mali dioničar Danijel Labaš i prema njemu bi se dobit iz 2020. te ona iz 2019. u iznosu od 15,9 milijuna kuna upotrijebile za isplatu dividende u iznosu od 30 kuna po dionici.

Labaš je također u svom protuprijedlogu obrazlagao kako Koka godinama ostvaruje pozitivne rezultate, no da tijekom svih tih godina dioničari od toga nemaju koristi. – Društvo očito ima viška sredstava budući da najvećem dioničaru (Vindiji op.a.) s i njim povezanim osobama plasira zajmove. Prema bilanci sa 31.12.2020. društvo je prikazalo 49 milijuna kuna takvih zajmova. Osim toga, društvo je na taj datum imalo, u vrijeme povijesno niskih kamata, oročenih sredstava na rok iznad tri mjeseca u iznosu od 34,4 milijuna kuna  – stoji u Labaševom protuprijedlogu.

U vlasničkoj strukturi Koke dominira Vindija (95,4 posto dionica) čiji je vlasnik i dugogodišnji predsjednik uprave Dragutin Drk nedavno preminuo, a za kormilom Vindije ga je naslijedio menadžer od povjerenja Nenad Klepač. Erste banka ima 0,42 posto, Pero Vlainić 0,3 posto, Danijel Labaš 0,26 posto te Podravska banka 0,17 posto dionica Koke.

08. prosinac 2022 18:13