Hrvatska
StoryEditor

Mjere HBOR-a za ublažavanje korona-krize

24. Ožujak 2020.
Tamara Perkofoto Ratko Mavar

Posljedice koronavirusa osjećaju se na svakom koraku, a mnogi proizvođači suočeni su sa zahtijevima dobavljača da avansno plate repromaterijale koje su do pojave krize izazvane pandemijom godinama nabavljali uz odgodu plaćanja od 30 ili 60 dana. Atak na likvidnost su i poduzetnički krediti, koje brojni poslovni subjekti zbog poremećaja u poslovanju u narednom razdoblju neće moći otplaćivati.

Stoga je uz sve ostale mjere vlade koje je ministar financija Zdravko Marić u utorak najavio, HBOR potvrdio uvođenje moratorija u trajanju od tri mjeseca na kreditne obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Odluka se odnosi na sve korisnike HBOR-ovih kredita, a ako negativan utjecaj pandemije koronavirusom potraje, postoji mogućnost produljenja trajanja moratorija.  Dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka, a o svim detaljima provedbe klijenti će biti obaviješteni, priopćili su iz HBOR-a.

Također, HBOR će omogućiti i reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu. Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

U suradnji sa poslovnim bankama HBOR će odobravati i nove kredite za likvidnost, uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja, za tzv. hladni pogon. Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

Odobravat će se i portfeljne police, odnosno garancije na osiguranja kredita, koje će se koristiti kao kolateral za nove kredite za likvidnost namijenjene izvoznicima. Police osiguranja poduzetnicima će omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja. Ova mjera biti će omogućena i izvoznicima iz turističkog sektora te dobavljačima izvoznika.

O svim detaljima provedbe novih mjera, potrebnoj dokumentaciji i načinu odobrenja, poduzetnici će biti obaviješteni nakon usklađivanja svih tehničkih preduvjeta koji će se provesti u najkraćem mogućem roku, priopćeno je u utorak iz HBOR-a uz napomenu da u suradnji s ostalim domaćim i inozemnim institucijama, aktivno rade i na donošenju drugih mjera za pomoć ublažavanja posljedica koronavirusa.

17. veljača 2024 17:51