Hrvatska
StoryEditor

OBRTNICI - Ovo su vrste kredita koje banke nude isključivo za obrtnike

07. Siječanj 2020.
Obrtnik računalo telefonfoto Getty Images/istockphoto
Piše:
piše Tin Bašić
[email protected]

Banke plasiraju silnu količinu i vrstu kredita. Građani i poduzetnici, prvenstveno d.o.o.-vi,  u fokusu su plasmana. No, Lider je istražio koje vrste kredita banke nude obrtnicima. Slijede ponude po bankama:

ADDIKO BANKA

Obrtnici (micro segment): Addiko banka obrtnicima nudi kredite za obrtna sredstva i okvirne kunske kredite po principu dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu. Našim Start up klijentima (koji nemaju cijelu poslovnu godinu iza sebe) u mogućnosti smo odobriti okvirni kunski kredit s obzirom na ostvaren promet po računu.

Obrtnici (segment malih i srednjih poduzetnika): Kredit za obrtna sredstva, revolving kredit, okvirni kunski kredit po principu minusa po transakcijskom računu, okvir za financijsko praćenje, investicijski kredit…

Addiko banka ne samo da se prometnula u prepoznatljivog partnera poduzetnicima već je u 2018. zabilježila porast kamatonosnih kredita u SME-u od 21%, a s istom uzlaznom putanjom nastavila je i u prvih šest mjeseci 2019. godine u kojoj su volumeni kamatonosnih kredita rasli 19% u odnosu na kraj 2018. Bilježimo postojanu potražnju za kreditima za obrtna sredstva i investicijskim kreditima, kao i interes za posebnim programima kreditiranja u suradnji s HBOR-om i/ili HAMAB-Bicrom.

Uzimajući aktualne trendove za očekivati je nastavak tržišne potražnje za poduzetničkim kreditima, pogotovo investicijskim te financiranje obrtnog kapitala, kao i pojačano korištenje okvira za financijsko praćenje, limita, garantnih poslova i akreditiva te refinanciranja duga.

OTP BANKA

Kratkoročni krediti:

 • Kratkoročni klasik kredit u ratama na 12 mjeseci
 • Sezonski  kredit s mogućnošću počeka do obavljanja sezonske djelatnosti
 • POS kredit odobren temeljem POS prometa trgovaca
 • Revolving kredit – okvirni kredit u kojem klijent samostalno odlučuje kada konzumirati i vratiti tranše unutar 12 mjeseci

Srednjoročni krediti

 • za potrebe financiranja zaliha, dugotrajne imovine, maksimalno na TRI godine

Dugoročni krediti

 • za financiranje investicija, s posebnim naglaskom na turizam zbog mogućnosti odobrenja kredita na dulje rokove od standardnih
 • Dugoročni investicijski krediti
 • Dugoročni turistički krediti

AGRO krediti – posebne kreditne linije uz povoljnije kamatne stope od standardnih

 • Dugoročni poljoprivredni kredit 
 • Kratkoročni poljoprivredni kredit
 • Kredit za predfinanciranje potpora u poljoprivredi (OPG-ovi temeljem ostvarenih prava na potporu u poljoprivredi):

        - Model 1 (Single SAPS) - iznos glavnice se zatvara u cijelosti po dospijeću ili ranije od dospijeća uplatom potpore na račun klijenta

       - Model 2 (Double SAPS) - iznos iskorištene glavnice se mora otplatiti u dva dijela do roka dospijeća kredita, iz godišnje potpore ili od strane klijenta

Linije financiranja u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om: svi programi HBOR, HAMAG pojedinačna i potrefljena jamstva

PRIVREDNA BANKA ZAGREB (PBZ)

PBZ je za svoje klijente, poduzetnike i obrtnike, u ovoj poslovnoj godini  proširila paletu kreditnih proizvoda uvođenjem online kratkoročnog kredita s otplatom u mjesečnim ratama, za financiranje tekućeg poslovanja, koji su još uvijek jedinstveni proizvod na tržištu, u potpunosti digitaliziran, bez ijednog papira, koji klijenti samostalno ugovaraju putem internet bankarstva. Sadašnja, ali i buduća ponuda bankarskih proizvoda definitivno pratiti te trendove, ubrzavanje usluga prema klijentima, maksimalno pojednostavljivanje procesa ugovaranja kreditnih, ali i drugih proizvoda i usluga

U sklopu poslovanja s malim i srednjim poduzećima  PBZ uvijek nastoji svojim klijentima ponuditi nova i inovativna rješenja koja zadovoljavaju njihove želje i potrebe. Kao rezultat toga, osmislili smo četiri SINERGO poslovna paketa.

RAIFFEISEN BANKA (RBA)

Izdvojili bismo automatsko prekoračenje po transakcijskom računu, koje se ugovara i  isto automatski produžuje sve dok klijent ima potrebu za korištenjem ove vrste kredita, a omogućuje jednostavno i fleksibilno planiranje likvidnosti. Za financiranje obrtnih sredstava klijenti imaju na raspolaganju kratkoročne kredite na rok čak do tri godine, dok su za financiranje investicijskih aktivnosti u ponudi dugoročni krediti, koji svojim rokom korištenja, valutom i načinom vraćanja u potpunosti prate zahtjeve projekta klijenta.

ZAGREBAČKA BANKA

Zagrebačka banka obrtnicima nudi mogućnost financiranja tekućeg poslovanja i potreba za obrtnim sredstvima i/ili refinanciranje kredita za obrtna sredstva odobrenih u drugim bankama putem kratkoročnih i dugoročnih obrtničkih kredita.

Osim navedene kreditne linije za obrtnike, obrtnicima se nudi pomoć u izboru između ostalih kreditnih linija koje Zagrebačka banka ima u ponudi za poduzetnike, kao što su vrlo povoljni subvencionirani kreditni programi te različiti financijski instrumenti.

ERSTE BANKA

Erste banka nudi široki spektar proizvoda usmjerenih financiranju tekućeg poslovanja, investicijskih aktivnosti, projektnog financiranja, kao i akreditivno-garantne poslove, a namijenjeni su svim poduzetnicima, uključujući i obrtnike. Uz proizvode koje banka samostalno kreira, tu su i proizvodi u suradnji s drugim financijskim i institucijama države, odnosno EU-a (HBOR, EIB, EIF, EBRD, HAMAG, ESIF). Ovisno o potrebama klijenta i njegovog poslovanja, banka je u mogućnosti kreirati posebne koncepte i kombinacije proizvoda.

HRVATSKA POŠTANKA BANKA (HPB)

HPB ima kreditne linije za sve mikro, male i srednje poduzetnike bez razlika između obrtnika i ostalih poduzetnika, a krediti mogu biti namijenjeni za investicije, obrtna ili trajno obrtna sredstva. Izdvajamo suradnju s Udruženjem obrtnika grada Zagreba čijim članovima nudimo posebnu kreditnu liniju za financiranje obrtnih sredstava.

U 2019. godini omogućili smo potencijalnim klijentima online dostavu zahtjeva za otvaranje računa i online dostavu zahtjeva za kreditni proizvod što im omogućava da u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta mogu komunicirati s Bankom i zatražiti otvaranje poslovnog transakcijskog računa ili kreditni proizvod.

HAMAG- BICRO

ESIF Zajmovi

HAMAG-BICRO u ponudi ima programe ESIF Mikro i Male zajmove, te Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj na koje se između ostalog mogu prijaviti i obrtnici.

image
HAMAG ESIF
foto
image
HAMAG Ruralni
foto

* Iznimno od navedenog, za mljekarski sektor (uz uvjet da se minimalno 50 % investicije odnosi na ulaganje u predmetni sektor) tj. za primarne proizvođače mlijeka u području govedarstva, kozarstva i ovčarstva te prerađivače (mljekare i sirane), kamatna stopa će biti 0,1 % neovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja.

ESIF Jamstva

Isto tako, svi naši jamstveni programi jednako se odnose za poduzeće, obrte, slobodna zanimanja i ustanove:

ESIF POJEDINAČNA JAMSTVA

 • mjera A – investicije – maksimalan iznos Jamstva 80 % odnosno 2 mil EUR
 • mjera B – OBS – maksimalan iznos Jamstva 65 % odnosno 1 mil EUR
 •  

NACIONALNI PROGRAM PLUS

 • mjera A – investicije – maksimalan iznos Jamstva 50% odnosno 2 mil EUR
 • mjera B – OBS – maksimalan iznos Jamstva 50% odnosno 1 mil EUR
 • mjera C – kupnja poslovnih udjela -  maksimalno jamstvo  80% (za mikro subjekte malog gospodarstva), 60% (za male i srednje subjekte malog gospodarstva)

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR)

Obrtnici mogu koristiti kreditna sredstva po svim programima namijenjenim privatnom sektoru, a to su:

 • Poduzetništvo mladih, žena i početnika,
 • Investicije privatnog sektora,
 • EU projekti,
 • Priprema izvoza,
 • Obrtna sredstva,

Osnovna karakteristika ovih programa su kamatne stope niže od 2% za veliki broj poduzetnika te rokovi otplate do 17 godina za investicijske kredite. Potpisanim sporazumom s Osječko-baranjskom županijom, poduzetnicima koji ulažu na ta područja omogućena je subvencija kamatne stope te pojedina ulaganja mogu biti kreditirana i po kamatnoj stopi od 0%.

Također, obrtnici mogu koristiti sredstva po financijskim instrumentima ESIF Investicijski krediti za ruralni razvoj i ESIF Krediti za rast i razvoj.

Ovi krediti odobravaju se putem poslovnih banaka na način da se polovica kredita odobrava iz sredstava financijskog instrumenta po kamatnoj stopi od 0%, a druga polovica po kamatnoj stopi koju odredi poslovna banka. 

18. srpanj 2024 18:45