Hrvatska
StoryEditor

OECD: 11 preporuka za poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima RH

08. Lipanj 2021.
Unatoč nedavnim reformama, OECD kaže kako bi Hrvatska trebala poduzeti daljnje mjere za poboljšanje korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu

Ulaskom u europski ERM-II Exchange Rate Mechanisam 10. srpnja 2020., Hrvatska se obvezala poboljšati upravljanje državnim poduzećima revidiranjem i usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu ('SOE Smjernice'). Iako je Hrvatska posljednjih godina već poduzela korake u tom smjeru, prema OECD-ovom Pregledu korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu u Hrvatskoj ('Pregled OECD-a') postoji prostora za poboljšanje. Pregled OECD-a je predstavljen tijekom službenog virtualnog događaja održanog 8. lipnja 2021., na kojem su sudjelovali predstavnici hrvatskih državnih tijela, Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD-a) i Europske komisije, koja financijski podupire projekt u okviru kojeg je Pregled izrađen, navodi se u priopćenju.

Pregled korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu u Hrvatskoj opisuje i ocjenjuje okvir korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Hrvatskoj u odnosu na SOE Smjernice. Pregled OECD-a prepoznaje važnost nedavnih reformi provedenih u cilju poboljšanja korporativnog upravljanja u državnim poduzećima, od kojih su mnoge financirane sredstvima EU-a, a razvijene su i provedene uz tehničku potporu Europske komisije u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Međutim, za osiguravanje održivog procesa reformi u skladu s međunarodnim standardima potrebno je poduzeti još neke aktivnosti.

Pregled OECD-a identificira 11 preporuka ili prioritetnih područja za reformu koja bi trebala pridonijeti poboljšanju prakse u vezi vlasništva i korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Hrvatskoj. Ključne preporuke, između ostalog, uključuju jačanje funkcije državnog vlasništva (posebno uspostavljanjem tijela za koordinaciju vlasništva); poboljšanje transparentnosti i javne objave, kao i jačanje autonomije i neovisnosti nadzornog odbora. Zbog trenutno fragmentiranog pravnog i regulatornog okvira koji uređuje upravljanje državnim poduzećima u Hrvatskoj, OECD također preporučuje objedinjavanje postojeće regulative u jedan sveobuhvatan zakon o državnim poduzećima.

Republika Hrvatska smatra da Pregled OECD-a predstavlja sveobuhvatan, a time i najvrjedniji pregled trenutnog okvira korporativnog upravljanja. U pogledu preporuka iz Pregleda, Hrvatska je predana provođenju daljnjih reformi koje su navedene u Pregledu OECD-a. Kako se vlasnička prava trenutno ostvaruju između mnogih vlasničkih subjekata, razumljivo je da će biti potrebne sveobuhvatne reforme (uključujući kroz izradu novog zakona) koje bi trebale utjecati na cjelokupnu državnu upravu.

Novi sveobuhvatni zakon o državnim poduzećima izradit će se u suradnji i uz tehničku potporu OECD-a, koji bi trebao osigurati da zakon bude izrađen u skladu s najboljom međunarodnom praksom. Na toj osnovi, hrvatske vlasti namjeravaju razviti vlasničku politiku i reformirati institucionalni okvir kako bi se postigla veća centralizacija vlasničke funkcije, u skladu s prvom preporukom u Pregledu OECD-a.

Iz perspektive EU-a, bolje upravljanje državnim poduzećima važno je kao potpora oporavku gospodarstva i pružanju javnih usluga građanima. Glavnoj direkciji za potporu strukturnim reformama (DG REFORM) Europske komisije drago je što s hrvatskim vlastima nastavlja svoje dugogodišnje partnerstvo u vezi s ovom ključnom reformom.

25. ožujak 2023 08:31