Hrvatska
StoryEditor

Opet padaju kamatne stope - od 1. siječnja niže su rate kredita

09. Prosinac 2020.
Hrvatska poštanska banka nastavlja snižavati kamatne stope na kredite građana temeljem smanjenja NRS-a

Hrvatska poštanska banka nastavlja snižavati kamatne stope na kredite građana temeljem smanjenja NRS-a Za sve korisnike kredita Hrvatske poštanske banke koji su ugovorili promjenjivu kamatu Nova godina donosi manji iznos anuiteta jer se 1. siječnja 2021. ponovo snižavaju kamatne stope.

HPB snižava kamate na postojeće kredite građana u skladu s daljnjim padom nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune od 0,06 postotnih poena i eure od 0,05 p.p. Nacionalne referentne stope koje predstavljaju prosječni trošak financiranja hrvatskog bankarskog sektora kontinuirano se snižavaju.

Kako Hrvatska poštanska banka koristi NRS kao parametar za određivanje kamatnih stopa te ih korigira dvaput godišnje, u siječnju i srpnju, svojim će klijentimagrađanima od Nove godine dodatno olakšati otplatu kreditnih obveza. Najavljenim smanjenjem u siječnju 2021., uz ono iz srpnja ove godine, klijentima će biti umanjena kamatna stopa za 0,14 p.p. za kredite u kunama i 0,11 p.p. za kredite vezane uz euro.

Od početka primjene NRS-a 2013. godine smanjenje kamatnih stopa iznosi 2,30 p.p. za kredite u kunama i 3,09 p.p. za kredite u eurima.

03. prosinac 2023 23:36