Hrvatska
StoryEditor

Što sve poduzetnici zahtjevaju od države zbog korona-krize

16. Ožujak 2020.
podueztnik plaćanje

Mnoge su domaće organizacije u posljednje vrijeme predložile razne mjere kojima bi se spasile tvrtke i poduzetnici u Hrvatskoj. Na jednome mjestu donosimo sve te mjere:

Liderov antivirusni paket:

 1. osnovati posebni fond za gospodarske posljedice koronavirusa
 2. razmotriti potrebu rebalansa proračuna u kontekstu financiranja posljedica epidemije
 3. omogućiti otvaranje posebnih kreditnih linija za likvidnost
 4. olakšati davanje kreditnih programa za obrtni kapital (HBOR, stimulacija poslovnim bankama)
 5. odgađati naplate PDV-a za ugrožene
 6. omogućiti snižavanje akontacija poreza na dobit
 7. sniziti porez na dohodak i doprinose za radnike koji rade od kuće
 8. ispitati mogućnost da se strani radnici koji će se zaposliti u Hrvatskoj pregledavaju preko vaučera, koji će se moći koristiti kao porezna olakšica
 9. sniziti poslodavcima trošak bolovanja
 10. utvrditi kriterije izdavanja potvrda o 'višoj sili'
 11. ispitati mogućnost stimuliranja domaće proizvodnje roba koje bi mogle nedostajati
 12. osigurati da u nabavnom lancu postoji dovoljna količina prehrambenih proizvoda za opskrbu stanovništva
 13. provjeriti stanje robnih zaliha i dopuniti ih prema potrebi
 14. suspendirati zakon o nepoštenim trgovačkim praksama i kažnjavanje po njemu u lancu opskrbe hranom dok traje opasnost od širenja zaraze
 15. odrediti da se svježi prehrambeni proizvodi moraju nabavljati iz radijusa od 100 km sukladno dostupnim količinama
 16. bilateralno urediti osiguranje naših građana koji su u velikom broju emigrirali (Njemačka, Irska,…), a mogli bi se zaraziti
 17. Isplaćivati potporu za skraćivanje radnog vremena kao razmjerni dio iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme*
 18. Financirati 80% iznosa plaće radnika kao što je to slučaj u Italiji*
 19. Ukloniti moguće prepreke u povlačenju pomoći zbog ograničenja koje nosi potpora malih vrijednosti*
 20. u državnom proračunu rezervirati dostatna sredstva radi očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti zbog koronavirusa*

Hrvatska udruga banaka (HUB)

 1. Obustave uplata akontacija poreza na dobit od svibnja 2020. do prestanka utjecaja korona virusa na poslovanje tvrtka
 2. Stvaranje državne garantne sheme i omogućavanje bankama odgodu otplate kredita uz tvrtkama i stanovništvu, čiji je posao ugrožen epidemijom korona virusa, na razdoblje od 6 do 12 mjeseci
 3. Produljenje rokova otplate postojećih kredita poduzetnika čije je poslovanje ugroženo epidemijom korona virusa bez formiranja novih rezervacija uz dopuštenje Hrvatske narodne banke
 4. Primjena istih ili sličnih mjera i za financijski i operativni leasing tvrtki i stanovništva, čiji je posao ugrožen epidemijom korona virusa
 5. Uvođenje novih vrsta kredita HBOR-a, kao domaće razvojne banke, za poduzetnike čije se poslovanje temelji na izvozu, kao i za turistički sektor što bi im omogućilo traženje novih tržišta i opstanak do trenutka stabilizacije svih tržišta

Nacionalna udruga ugostitelja

ZAHTJEVI PREMA DRŽAVI I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Reprogram/odgoda obveza prema državi i jedinicama lokalne samouprave na 24 mjeseca (PDV, PNP, komunalna naknada, terasa, prirez, zakup poslovnih prostora)
 • Za vrijeme izvanrednih okolnosti sufinanciranje 80 % troška plaće od strane države za radnike koji su definirani kao višak radne snage
 • Ukidanje akontacija poreza na dobit
 • Suspenzija svih parafiskalnih nameta koji neće rušiti stabilnost sustava (HRT, ZAMP, komorski doprinosi, itd )
 • Dogovoriti suspenziju odredbi Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sa potpisnicama istoga, ne donositi Odluku o proširenju primjene od strane ministra rada • Suspenzija radnog prava (raspored sati, preraspodjela, dnevni odmor, ad hoc donošenje uputa za rad…)
 • Suspenzija minimalne plaće za direktore i obrtnike

ZAHTJEVI PREMA BANKAMA

 • Reprogram postojećih kredita ( moratorij za otplatu kredita)
 • Povoljni krediti za refinanciranje obveza

ZAHTJEVI PREMA DOBAVLJAČIMA

 • Odgoda plaćanja režijskih troškova na 6 / 12 / 24 mjeseca (plin, struja)

 

Hrvatska gospodarska komora (HGK)

 • kreiranje HBOR-ova kreditnog programa s minimalnim kamatnim stopama kojim bi se svim ugroženim poslovnim subjektima osiguralo reprogramiranje kredita s mogućnošću odgode plaćanja (počeka).
 • osnivanje državnog fonda iz kojeg bi se sufinancirale plaće radnika tvrtki koje trpe posljedice zbog koronavirusa kako bi se sačuvala likvidnost.
 • fleksibilniji pristup u stupanju potraživanja u status loših kredita (NPL-ova), čime bi se osiguralo da kratkoročna kriza ne dovede trenutno zadužena poduzeća do bankrota.
 • predlaže se i obročna otplata poreza na dobit iz financijske 2019. godine u šest mjeseci (obroka) te hitno skraćivanje procedure uvoza radne snage i poreznog rasterećenja sezonaca radi lakšeg zapošljavanja nakon što se situacija smiri.
 • izmijenjena i ciljano korištena sredstava EU fondova, odnosno lobiranja za interventna sredstva. To u prvome redu podrazumijeva promjenu pravila o mogućoj visini i namjeni državne pomoći (state aid) pod koju bi se mogli uvrstiti troškovi potrebni za održavanje poslovanja i radnih mjesta te brzo i trenutno reprogramiranje dostupnih sredstava EU fondova, naročito onih koje ne koristimo u dovoljnoj mjeri.

Hrvatska udruga turizma (HUT)

 • u obalnim destinacijama bit će osiguran smještaj u barem jednom hotelu, dok će u Zagrebu ostati otvoreno više hotela
 • vodeće hotelijerske kompanije Ministarstvu turizma šalju prijedlog mjera pomoći koje su podijelile u kratkoročne i dugoročne mjere
 • očuvanje radnih mjesta i održavanje likvidnosti kompanija koja je nužna za realizaciju ostatka turističke godine.
 • dugoročne mjere su namijenjene kompenzaciji šteta, a one će biti dodatno definirane nakon što se utvrde razmjeri tih šteta.
 • odluka o privremenoj obustavi rada većine hotela na rok od 2 tjedna. Hoteli će se zatvarati odmah po odlasku gostiju koji su trenutno u smještaju.  

HUP - Socijalno vijeće za turizam 

 • Oslobađanje od obveze plaćanja poreza i doprinosa na plaće za radnike koji su trenutno bez posla i/ili rade u značajno smanjenom intenzitetu, s ciljem očuvanja radnih mjesta i likvidnosti;
 • Proširenje i prilagodba mjere Stalni sezonac – smanjenje obveze angažmana u ovoj godini; da se u mjeru mogu uključiti i sezonski radnici koji su trebali započeti s radom, a do sada nisu bili u mjeri; relaksacija uvjeta za provedbu mjere koje se odnose na najmanje održavanje broja zaposlenih osoba;
 • Povoljno kreditiranje za likvidnost i/ili razrada modela plaćanja postojećih i budućih obveza (plaćanje kamata, odgoda glavnice) i/ili potpuni moratorij na kreditne obveze određeni vremenski period ovisno o stupnju ugroze
 • Smanjenje PDV-a i odgoda plaćanja poreza; smanjenje drugih fiskalnih i parafiskalnih obveza, koncesijskih naknada te javnih davanja prema JLS
 • Aktivan pristup RH i korištenje predviđenih mjera za pomoć turističkom sektoru iz EU sredstava

Hrvatska poljoprivredna komora 

 • Obavezati trgovačke lance na otkup domaćih prehrambenih proizvoda.
 • Isplata svih potpora do 15.4. do punog prava
 • Reprogram i zamrzavanje otplate kredita bez zateznih kamata.
 • Odgoda plaćanja poreza i doprinosa za radnike bez zateznih kamata.
 • Zabrana uvoza hrane i živih životinja iz kontaminiranih područja.
 • Otkup žitarica za robne rezerve po tržišnim cijenama.
 • Stavljanje u funkciju Nacionalne veletržnice.
 • Hitno rješavanje isplata investicijskih projekata.
 • Omogućavanje posebnih kreditnih linija sa 0% kamate.
 • Omogućavanje interventnih mjera za problematične kreditne linije.
 • U tijeku predstojeće sjetve održati kontinuirani rad poljoprivrednih apoteka i kooperacija kako bi poljoprivredni proizvođači mogu nabavljati mineralno gnojivo, sjeme, sredstva za zaštitu, herbicide i ostalo zbog specifičnosti proizvodnje. Navedeno mora biti dostupno u svakom trenutku zbog primjene koja ovisi o stadiju razvoja biljaka i vremenskih uvjeta.
 • Osigurati produženje mogućnosti sezonskog rada u poljoprivredi/rad na tzv. markice / sa sadašnjih 90 dana na 180 dana, bez smanjivanja ili ukidanja socijalnih prava sezonskih radnika u poljoprivredi.
 • Osigurati kontinuiranu dostavu plavog dizela, ulja i maziva te rezervnih dijelova.
 • Značajno povećati kvote plavog dizela kao jednog od ključnih troškovnih komponenti u poljoprivrednoj proizvodnji.
 • Omogućavanje produženja roka dozvole za sezonske radnike.
 • Pomoć, odnosno subvencioniranje proizvođača za isporučene količine svježeg voća i povrća za vrijeme trajanja krize, odnosno svog voća i povrća domaćeg porijekla isporučenih na domaćem tržištu.
 • Dodatna pomoć izvoznicima voća i povrća koji će zbog restrikcija prometa i izvoza pretrpjeti velike štete i gubitke ili organiziranje garantiranog otkupa tih proizvoda po tržišnim cijenama.
 • Povećano subvencioniranje nove proizvodne sezone koja je ugrožena.
 • Smanjenje cijene osnovnih energenata poput struje, za sve proizvođače
  hrane.
 • Izmjena pravila za samoizolaciju vozača hrane sa 14 dana na samoizolaciju do idućeg odlaska na put.

 

19. travanj 2024 10:46