Hrvatska
StoryEditor

Poziv za ulaganja u digitalnu i zelenu tranziciju - izvrsna prilika tvrtkama u prerađivačkoj industriji

18. Svibanj 2021.
Piše: Ivan Štrkalj, Manager u Odjelu financijskog savjetovanja, Mazars

Prije nešto više od tri tjedna Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je dugo očekivani Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju' vrijedan 1,14 milijardi kuna.

Bespovratna sredstva za ovaj Poziv dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), koji je usmjeren ka poboljšanju konkurentnosti u RH na nacionalnoj i regionalnoj razini. Jedan od tematskih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar OPKK je 'Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva', koji je izravno obuhvaćen provedbom ovog Poziva. Za ovaj Poziv osigurana su i dodatna sredstva u sklopu instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja 'REACT-EU', koji za krajnji cilj ima poboljšati razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih krizom u kontekstu pandemije COVID-19.

Naglasak na digitalno i zeleno

Među političkim prioritetima Europske komisije za naredno razdoblje najviše se ističu upravo digitalna i zelena tranzicija. Očekuje se da će prelazak EU-a na resursno učinkovito, kružno, digitalizirano i klimatski neutralno gospodarstvo te široka primjena umjetne inteligencije i robotike pridonijeti stvaranju otpornijeg gospodarstva i stvoriti nova radna mjesta.

Trenutačno su kao ključni doprinosi klimatskih i energetskih ciljeva za EU do 2030. definirani: smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije te unaprjeđenje u području energetske učinkovitosti. S druge strane, kroz razvoj digitalne strategije, Europska komisija želi poticati razvoj i implementaciju digitalnih rješenja kojima se: otvaraju nove prilike poduzećima, potiču razvoj pouzdane tehnologije, podupire otvoreno i demokratsko društvo, omogućuju dinamično i održivo gospodarstvo te pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i zelenoj tranziciji.

Upravo je svrha trenutačno otvorenog Poziva jačanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Drugim riječima, poduzetnici će u svojim projektnim prijedlozima morati opisati i dokazati na koji način njihov projekt doprinosi zelenoj i/ili digitalnoj tranziciji, a navedeno je moguće ostvariti: i) ulaganjem u digitalne tehnologije i rješenja u poslovnim procesima radi povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja, ii) ulaganjem u digitalne i zelene tehnologije i rješenja u proizvodnim procesima radi optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji i iii) prelaskom na kružno gospodarstvo.

MSP-ovi iz prerađivačke industrije jedini prihvatljivi prijavitelji

Prije javne objave, kroz već uobičajenu praksu, Nacrt poziva je objavljen na platformi e-Savjetovanja koja omogućuje uključivanje zainteresirane javnosti u otvoreno javno savjetovanje i komentiranje prije objave. Tijekom trajanja savjetovanja, prikupljeno je čak 234 komentara od kojih se većina odnosila na:

 • ukidanje sektorskog ograničenja prijavitelja,
 • uvrštavanje velikih poduzeća u prihvatljive prijavitelje,
 • snižavanje najniže vrijednosti potpore (ispod 500.000,00 kuna) i povećanja najviše vrijednosti potpore (iznad 7,5 milijuna kuna) koja se može dodijeliti pojedinom projektu.

Najveći broj komentara odnosio se upravo na ukidanje sektorskog ograničenja prijavitelja. Naime, veliki dio zainteresirane javnosti tražio je da se proširi lista sektorski prihvatljivih prijavitelja ili čak potpuno ukine uvjet prema kojem isključivo tvrtke registrirane u sektoru C Prerađivačka industrija (NKD 2007) imaju mogućnost prijave na ovaj Poziv. Međutim, Ministarstvo gospodartva i održivog razvoja odbilo je takav prijedlog uz obrazloženje kako smatra da će se najveći učinak na zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva, u parametrima koje postavlja REACT-EU mehanizam, postići zelenim i digitalnim investicijama u prerađivačkoj industriji.

Na brojne zahtjeve da se uz MSP-ove, kao prihvatljive prijavitelje uključe i velika poduzeća, Ministarstvo odgovara kako navedeno nije moguće, pošto Uredba REACT-EU (Uredba (EU) 2020/2221) navodi da su sredstva namijenjena isključivo za omogućavanje potpore MSP-ovima u obliku obrtnog kapitala ili investicijske potpore, između ostalog, za ulaganja koja doprinose prelasku na digitalno i zeleno gospodarstvo.

Nadalje, na zahtjeve poduzetnika da se poveća maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu (sa 7,5 na 15 milijuna kuna), Ministarstvo odgovara kako je prema dosadašnjem iskustvu prosječna potpora na pozivima slične namjene iznosila otprilike 4,5 milijuna kuna, te da je namjera ovako definiranog maksimalnog iznosa potpore omogućiti većem broju kvalitetnih projektnih prijedloga ostvarivanje prava na potporu. S druge strane, odbijanje zahtjeva za snižavanjem najniže vrijednosti potpore po pojedinom projektu (ispod 500.000 kuna), Ministarstvo opravdava činjenicom da poduzetnici, kojima su potrebni niži iznosi investicijskog i obrtnog kapitala, svoje potrebe mogu zadovoljiti kroz financijske instrumente koji im stoje na raspolaganje putem HAMAG-BICRO-a s ciljem povećanja dostupnosti financijskih sredstava skupini mikro i malih poduzetnika uz povoljnije uvjete financiranja, odnosno smanjenjem kamatne stope i smanjenjem razine potrebnih sredstava osiguranja, kao i putem dostupnih povoljnih jamstava.

Natječaj s najvećom alokacijom za poduzetnike do sada

Podsjetimo, Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremeno otvorenog Poziva (svi pristigli projektni prijedlozi ocjenjuju se paralelno, a potom se potpora dodjeljuje sukladno rang listi) s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do 31. svibnja 2021. godine.

Ključni uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

 • MSP-ovi registrirani u sektoru C Prerađivačka industrija (NKD 2007);
 • pozitivan EBITDA u referentnoj godini (2019. ili 2020., prema izboru prijavitelja);
 • minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi od 10 posto u referentnoj godini;
 • barem jedna zaposlena osoba u referentnoj godini;
 • ukupni godišnji poslovni prihodi u referentnoj godini iznose više od iznosa zatraženih bespovratnih sredstava.

Potpore će se dodijeliti za početna ulaganja mikro, malih i srednjih poduzeća povezana s:

 • osnivanjem nove poslovne jedinice,
 • proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice,
 • diversifikaciju proizvodnje poslovne jedinice i
 • temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu,
 • unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja,
 • savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti,
 • usavršavanje djelatnika povezano s projektom,
 • priprema dokumentacije projektnog prijedloga,
 • izrada potrebne projektno-tehničke dokumentacije,
 • nabava i ugradnja opreme za korištenje obnovljive energije za vlastite potrebe i
 • provedba mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja.

Poziv osigurava iznimno veliku ukupnu alokaciju od čak 1,14 milijardi kn, što ga čini Pozivom s jednom od najvećih alokacija za poduzetnike ikad objavljenim u Republici Hrvatskoj. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 7,5 milijuna kn, a najniži 500.000,00 kn. Intenzitet potpore iznosi od 35% do 75% prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poduzeća i tipu aktivnosti.

Sudeći prema iznimnom velikom odazivu na vritualnoj radionici (koju je Ministarstvo održalo 10. svibnja, a potom zbog velikog interesa i ponovilo 13. svibnja 2021.) te velikom broju pitanja postavljenih tijekom obje radionice i onih upućenih Ministarstvu e-poštom, kao i činjenici da se poziv kojim se financiraju ulaganja u izgradnju i opremanje objekata čeka već duže vrijeme, jasno je kako postoji ogroman interes poduzetnika za sudjelovanje na ovom Pozivu i ostvarivanje potpore.

Prilika koja se ne propušta

Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COIVD-19 ukazala je na strukturne izazove s kojima se prerađivačka industrija duže vrijeme suočava, a poboljšanje prerađivačkih proizvodnih kapaciteta, tehnološke opremljenosti i digitalizacije te podizanje razine zaštite okoliša, koji se financiraju ovim Pozivom, trebalo bi pomoći tvrtkama u sanaciji posljedica krize, približavanju poslovanja zahtjevima industrije 4.0 i postizanju dugotrajnije otpornosti na tržišne izazove budućnosti. Jačanjem domaće prerađivačke industrije osnažit će se njena pozicija koja će neposredno doprinijeti i rastu hrvatskog gospodarstva.

05. prosinac 2022 04:12