Hrvatska
StoryEditor

Psihološko proljeće: Koliki je iznos Jasna Omejec uprihodila od komora i što je zauzvrat napravila za njih?

15. Svibanj 2020.

Na adrese ukupno pet komora inicijativa Psihološko proljeće uputila je zahtjev za pristup informacijama o isplatama Jasni Omejec, bivšoj predsjednici Ustavnog suda RH. Hrvatska komora arhitekata (HKA), Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS), Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) zaprimile su zahtjeve Psihološkog proljeća 11. veljače 2020. godine, dakle prije više od 3 mjeseca, ali nijedna od njih nije dostavila tražene informacije. Podatke o isplatama koje se odnose na Jasnu Omejec dostavila je jedino Hrvatska gospodarska komora (HGK), koja je na Jasnu Omejec potrošila oko 200 tisuća kuna u razdoblju od kolovoza 2017. do prosinca 2019. godine. Toj su komori zahtjev za pristup informacijama dostavili 29. travnja, a odgovor zaprimili 13. svibnja.

 

Ugovor između bivše predsjednice Ustavnog suda RH i strukovnih komora

Gore navedenim strukovnim komorama Psihološko je proljeće zahtjev o isplatama Jasni Omejec uputilo zato što je dotična po njihovoj narudžbi 22. lipnja 2019. godine izradila i predala im pravno mišljenje o ustavnopravnim odredbama kojima se ukida obvezno članstvo u komorama.

O tom je poslu 30. svibnja 2019. godine sklopljen ugovor između Jasne Omejec autorice pravnog mišljenja, i četiri strukovne komore kao naručiteljice: HKA, HKIS, HKIE i HKIG. Posao je dogovoren povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, kojima se ukida članstvo u komorama za ovlaštene voditelje građenja i ovlaštene voditelje radova.

U tom Pravnom mišljenju Jasna Omejec navodi da je svrha njenog uratka 'dati ekspertno i neovisno pravno mišljenje na postavljena pitanja iz područja ustavnog i upravnog prava, uz isključivo poštovanje pravila struke'.

Osim toga, Omejec navodi: 'teško da bi se mjera oslobađanja od plaćanja komorske članarine (od cca 1.500,00 kn do 1.800,00 kn godišnje) mogla nazvati prikladnom i djelotvornom mjerom administrativnog rasterećenja tih usluga,osobito u slučaju kad suizravni učinci te mjere na uvjete za poslovanje na tržištu neznatni, a štetne posljedice za javnopravni komorski sustav goleme.'

S obzirom na to da je krajem prošle godine obvezno članstvo ukinuto za jedan dio inženjera i arhitekata, neki od njih su se ispisali iz svoje komore, nije teško provjeriti plaćaju li oni danas osiguranje u 55 puta većem iznosu.

Postavlja se pitanje koliko su četiri strukovne komore platile za ovakvo pravno mišljenje. Tu smo informaciju zatražili prije tri mjeseca, ali još uvijek ju nismo dobili. Međutim, dobili smo odgovor Hrvatske gospodarske komore o isplatama za Jasnu Omejec.

Cijelu analizu sa svim priloženim dokumentima možete pronaći na web stranici Psihološkog proljeća.

08. prosinac 2022 16:04