Hrvatska
StoryEditor

Rezultati poslovanja tvrtki u 2020. - tko je prošao najgore, a tko najbolje

18. Lipanj 2021.

Fininfo.hr napravio je analizu poslovanja tvrtki u 2020. godini na temelju godišnjih financijskih izvještaja predanih do kraja svibnja 2021.

Kako bi osigurali usporedivost i konzistentnost podataka, analizirali su smo subjekte koji su poslovali u 2019. i 2020. godine, a do kraja svibnja ove godine su predali financijske izvještaje. Takvih subjekata je otprilike jedna trećina, a u sličnom omjeru sudjeluju i u poslovnim prihodima svih društava koja su predala izvještaje za 2019. godinu.

Analizirane tvrtke su tijekom 2019. godine ostvarile otprilike 270 milijardi kuna poslovnih prihoda, dok su tijekom 2020. godine imali oko 254 milijardi kuna poslovnih prihoda, odnosno ukupan pad bio je 16 milijardi kuna, odnosno šest posto, kao i prosječan pad poslovnih prihoda.

U Fininfo.hr naglašavaju da je analiziranim tvrtkama tijekom 2020. godine isplaćeno 3,4 milijarde kuna potpora za očuvanje radnih mjesta. Iznos potpora za očuvanje radnih mjesta, u skladu s dobrom računovodstvenom praksom, trebao bi biti uključen u poslovne prihode te iznositi otprilike 1,4 posto poslovnih prihoda analiziranih subjekata u 2020. godini. Usporedivi ukupni pad poslovnih prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019., s prilagodbom za potpore za očuvanje radnih mjesta, iznosi oko 7,5 posto, a prosječni otprilike 10,5%.

Uz poslovne prihode Fininfo.hr je u svojoj analizi promatrao i kretanje rezultata poslovanja na operativnoj razini (EBITDA), neto dobiti i broju zaposlenih i utvrdili su da je:

 1. EBITDA tvrtki koje su predale financijske izvještaje za 2020. godinu pala ukupno za otprilike 5,3 milijarde kuna u odnosu na 2019., odnosno smanjenje EBITDA je bilo otprilike 16 posto. Zanimljivo je da je pad EBITDA na razini prosječnog subjekta iznosila 7,1 posto.
 2. Neto dobit je u 2020. godini u odnosu na 2019. pala ukupno za 5,2 milijarde kuna što predstavlja smanjenje od otprilike 40 posto. Prosječni pad neto dobiti na razini tipičnog subjekta bio je oko 5,2 posto.
 3. Broj radnika u promatranim tvrtkama smanjio se s nešto više od 357 tisuća na oko 354 tisuće, što predstavlja pad broja zaposlenih od 0,8 posto.
image
foto
image
foto

Zahvaljujući mjerama za očuvanje radnih mjesta pad broja zaposlenih u promatranim tvrtkama iznosio je manje od jedan posto. Vidljivo je da su teret krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa u većoj mjeri podnijeli poslodavci jer je prosječna neto dobit smanjena za 5,2 posto, a EBITDA za 7,1 posto u odnosu na 2019. godinu.

Nadalje, iz podataka proizlazi i da su veliki poslovni subjekti ostvarili nešto manji pad poslovnih prihoda prilagođen za potpore za očuvanje radnih mjesta od prosjeka ekonomije, dok su, s druge strane, ostvarili znatno veće smanjenje neto dobiti u odnosu na ostala društva. Do ovog zaključka može se doći usporedbom agregatnih i prosječnih podataka o poslovnim prihodima i neto dobiti.

Na temelju provedene analize pokazatelja likvidnosti promatranih subjekata zaključili su da se ona u manjoj mjeri poboljšala, dok se dinamička zaduženost  nešto više pogoršala. 

U Fininfo.hr ističu da su tvrtke koje su do kraja svibnja 2020. predale financijske izvještaje u prethodnim godinama poslovale uspješnije od ostatka ekonomije. Stoga bi prosječni rezultati svih subjekata koji će predati financijske izvještaje mogli biti nešto slabiji od prikazanih u ovoj analizi.

Pet najpogođenijih djelatnosti

Pet djelatnosti s najvećim padom poslovnih rezultata u 2020. godini uslijed pandemije koronavirusa su:

 1. Putničke agencije i organizatori putovanja turoperatori
 2. Smještaj
 3. Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 4. Proizvodnja metala
 5. Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima

Poslovni prihodi ovih pet djelatnosti činili su otprilike 11 posto ukupnih poslovnih prihoda hrvatske ekonomije u 2019. godini. Ukupni poslovni prihodi analiziranih subjekata iz najpogođenijih djelatnosti su u 2020. godini pali na 18,8 milijardi kuna, tj. za  otprilike 9 milijardi kuna, odnosno 32 posto. Najveći pad poslovnih prihoda u 2020. godini od 71 posto zabilježile su putničke agencije.

Uz poslovne prihode Fininfo je analizirao i kretanja operativnih rezultata (EBITDA), neto dobiti i broja zaposlenih:

 1. EBITDA tvrtki iz najpogođenijih djelatnosti koji su predale financijske izvještaje za 2020. godinu pao je za otprilike 2,8 milijardi kuna u odnosu na 2019., odnosno otprilike 70 posto.
 2. Neto rezultat najpogođenijih djelatnosti je u 2020. godini u odnosu na 2019. pao za 2,4 milijarde kuna te je postao negativan, odnosno subjekti koji posluju u ovih pet djelatnosti ostvarili su nešto više od 750 milijuna kuna gubitaka.
 3. Broj radnika u promatranim tvrtkama iz najpogođenijih djelatnosti smanjio se za 5 tisuća, što predstavlja pad broja zaposlenih za otprilike 12 posto.
image
foto
image
foto

Pet najboljih djelatnosti

Pet djelatnosti s najboljim rezultatima u 2020. godini su:

 1. Opskrba električnom energijom i plinom
 2. Gradnja građevina niskogradnje
 3. Upravljačke djelatnosti i savjetovanje u vezi s upravljanjem
 4. Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 5. Specijalizirane građevinske djelatnosti

Poslovni prihodi ovih pet djelatnosti činili su otprilike 12 posto ukupnih poslovnih prihoda hrvatske ekonomije u 2019. godini. Ukupni poslovni prihodi analiziranih subjekata iz najboljih djelatnosti su u 2020. godini porasli na 32,1 milijardu kuna, tj. za  otprilike 4 milijarde kuna, odnosno 15 posto. Najveći rast poslovnih prihoda u 2020. godini od 24 posto je ostvarila opskrba električnom energijom i plinom.

Uz poslovne prihode analizirali su i kretanje rezultata na EBITDA razini, neto dobiti i broju zaposlenih:

 1. EBITDA tvrtki koje su predale GFI za 2020. godinu porastao je za otprilike 560 milijuna kuna u odnosu na 2019., odnosno za otprilike 16 posto.
 2. Neto dobit je u 2020. godini u odnosu na 2019. porasla za otprilike 220 milijuna kuna, odnosno rast je iznosio oko 12 posto.
 3. Broj radnika u promatranim subjektima porastao je za 1,4 tisuće, što predstavlja rast broja zaposlenih od otprilike 4 posto.
image
foto
image
foto
24. studeni 2022 13:38