Hrvatska
StoryEditor

Sve što trebate znati o uređenju radnih odnosa usred korona-krize

18. Ožujak 2020.
Radni odnosi

Hrvatska udruga poslodavaca na svojim je stranicama objavila brojne informacije za poslodavce koje su od velike koristi za vrijeme novonastalih uvjeta usred korona-krize. Tako je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava detaljno pojasnilo kakav je utjecaj COVID-19 virusa na uređenje radnih odnosa.

Godišnji odmori

Instituti godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te neplaćenog dopusta različiti su instituti propisani odredbama Zakona o radu, čije ostvarivanje te uvjeti korištenja imaju drugačiju osnovu i svrhu, te različitu primjenu u praksi.

Nadalje, Ministarstvo pojašnjava da unatoč novonastalim izvanrednim okolnostima, poslodavac je dužan primjenjivati institute kojima se uređuju radni odnosi na način kako to propisuju odredbe Zakona, te pravnih izvora kojima su navedeni instituti propisani.

Tako se neplaćeni dopust može koristiti jedino na zahtjev radnika, odnosno poslodavac ne može, unatoč trenutnim posebnim okolnostima poslovanja, radniku naložiti da, umjesto dolaska na posao, koristi neplaćeni dopust.

S druge strane, plaćeni dopust radnik koristi u slučajevima predviđenim Zakonom - sklapanje braka, rođenje djeteta, teže bolesti, smrt člana obitelji i dr., odnosno odredbama pravnih izvora - kolektivni ugovor, pravilnik ili ugovor o radu.

Uzimajući u obzir posebne okolnosti, odnosno epidemiju COVID-19, i sve preporuke za sprečavanje širenja epidemije u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava smatraju kako bi poslodavac mogao na temelju propisa i utvrđenih mjera donijeti odluku temeljem koje radnici ne bi bili u obvezi rada sve dok su mjere za sprečavanje širenja epidemije na snazi, ali bi poslodavac imao obvezu isplate plaće tim radnicima u punom iznosu.

Osim toga, sukladno odredbama Zakona konačnu odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora donosi poslodavac.

Rizik za sigurnost i zdravlje

Dužnost svakog radnika je obaviještavati poslodavca o okolnostima mogućnosti širenja COVID-19 virusa, odnosno prema Zakonu o zaštiti na radu, radnik je obavezan obavijestiti poslodavca o svakoj situaciji koju smatra značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, pa tako i o svojem zdravstvenom stanju koje bi moglo potencijalno ugroziti zdravlje ostalih radnika.

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima, a u protivnom radnik koji odbije raditi zbog neprovedenih propisanih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, ima pravo na naknadu plaće za vrijeme dok se propisane mjere ne provedu, ako za to vrijeme ne obavlja druge odgovarajuće poslove.

Promjena radnog vremena

U situacijama poremećaja poslovnih aktivnosti poslodavca uzrokovanih epidemijom, poslodavac može, u skladu sa Zakonom o radu, uvesti nejednaki raspored radnog vremena, promijeniti raspored radnog vremena radnika, radno vrijeme preraspodijeliti, ugovoriti skraćivanje radnog vremena ili uvesti smjenski rad te organizirati rad u timovima, a sve kako bi se očuvala radna mjesta i sprječilo širenje virusa.

Detaljan odgovor na ovo pitanje, ali i na mnoga druga koja u ovoj situaciji imaju i poslodavci i radnici možete pročitati na stranicama Hrvatske udruge poslodavaca i Vladinoj stranici koronavirus.hr

17. srpanj 2024 21:43