Hrvatska
StoryEditor

Uz HBOR-ovo osiguranje portfelja kredita više od 5,2 milijarde kuna kredita za likvidnost 

05. Svibanj 2020.
foto Ratko Mavar
Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, OTP banka i Slatinska banka potpisale su s HBOR-om Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID – 19. Putem ovih banaka, te Erste banke i Hrvatske poštanske banke koje su također nedavno potpisale ovaj Sporazum, omogućeno je odobrenje ukupno više od 5,2 milijarde kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje

Korištenjem HBOR-ovog osiguranja portfelja kredita omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika.

Prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, banke će samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj koji HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Osiguranici po ovim sporazumima su banke koje će odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor, ali i posrednim izvoznicima. Izvoznici su definirani kao poduzetnici koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.

U skladu s izmjenom Uredbe o osiguranju izvoza, koja je stupila na snagu 30. travnja, banke će moći koristiti portfeljno osiguranje i za odobrenje kredita za likvidnost posrednim izvoznicima, odnosno dobavljačima izvoznika. Posredni izvoznici definirani su kao poduzetnici koji su u poslovnim prihodima prethodne financijske godine ostvarili najmanje 40 posto prihoda od prodaje izvoznicima.

- Osiguranjem portfelja kredita HBOR je omogućio jedan od bitnih preduvjeta kako bi se pojednostavila i ubrzala procedura odobrenja sredstava za financiranje likvidnosti. Izmjenom Uredbe o osiguranju izvoza u osigurani portfelj moći će se uključiti i krediti odobreni posrednim izvoznicima, čime smo značajno većem broju poduzetnika omogućili korištenje ove pogodnosti - izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Romeo Collina, predsjednik Uprave Zagrebačke banke rekao je kako sklapanjem ovog Sporazuma s HBOR-om nastavljaju s pružanjem potpore svojim klijentima kojima su zastoji u poslovanju uslijed epidemije bolesti COVID 19 stvorili niz izazova i nepredvidive pritiske na likvidnost.

- Ovaj će Program izvoznicima u svim industrijama omogućiti brži i jednostavniji pristup nužno potrebnim sredstvima i jedan je od dokaza koordiniranog odgovora na potrebe tržišta u ovim izazovnim vremenima te dobar primjer sinergije između HBORa i poslovnih banaka s zajedničkim ciljem pružanja podrške našim poduzetnicima. Zagrebačka banka i dalje će nastaviti podržavati napore Vlade Republike Hrvatske i HBOR-a u kreiranju i implementiranju rješenja za održanje poslovanja naših klijenta i očuvanje radnih mjesta -  izjavio je Collina. 

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb kazao je da se od početka izbijanja COVID-19 krize u Privrednoj banci Zagreb proaktivno i kontinuirano poduzimaju aktivnosti kako bi pomogli svojim klijentima.

- S prvim mjerama pomoći poslovnim subjektima započeli početkom travnja. Uz postojeće mjere Banke (odgodu plaćanja kredita, kredita za očuvanje financijske likvidnost i reprogram kredita) realizacijom ovog sporazuma s HBOR-om će se dodatno olakšati financiranje i poslovanje izvoznika uključujući i turistički sektor - izjavio je Lucić,

- Ova kriza je na izravan ili neizravan način utjecala na cjelokupno gospodarstvo, ne samo na domaćem, nego i na svim svjetskim tržištima. Međutim, imajući na umu strukturu hrvatskog gospodarstva očekivanja su kako će među najviše pogođenim subjektima biti upravo pojedine izvozne djelatnosti, u koje naravno uključujemo i turistički sektor. Od samog početka ove izvanredne situacije provodimo sve raspoložive mjere za pomoć gospodarstvu u izravnom kontaktu s poslovnim klijentima, uključujući provedbu moratorija na kredite, reprogram kreditnih obveza, kreditiranje za likvidnost te izravne oblike pomoći zdravstvenom sektoru. Pozdravljamo program HBOR-a za osiguranjem portfelja koji će i ovu mjeru za oporavak gospodarstva učiniti još dostupnijom našim klijentima iz ovog sektora - izjavio je Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke.

- Ovim putem želimo izraziti naše zadovoljstvo da smo uz nekoliko velikih banaka, prva mala banka koja je sklopila suradnju s HBOR-om na ovom važnom Programu za naše izvoznike. U izvanrednim i otežanim okolnostima uzrokovanih pandemijom koronavirusa, pristupačnost obrtnim sredstva je ključna za funkcioniranje i opstanak poduzetnika, a suradnjom naše Banke i HBOR-a osiguravamo našim klijentima kvalitetnu i sigurnu opciju financiranja likvidnosti nužne za nastavak poslovanja na vanjskim tržištima i očuvanje konkurentnosti - izjavio je Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave Slatinske banke.

Pribavljanje suglasnosti Europske komisije na program

Za ovaj proizvod bilo je potrebno pribaviti suglasnost Europske komisije prvenstveno radi primjene značajno sniženih premijskih stopa za portfeljno osiguranje u odnosu na tržišne premije.

Ova mjera trajat će do 31. 12. 2020. te će je moći koristiti izvoznici iz svih sektora.

19. ožujak 2023 22:01