Hrvatska
StoryEditor

Vlada: U državnoj upravi samo nužni poslovi, manje kamate za ESIF mikro i male zajmove

19. Ožujak 2020.
Andrej Plenkovićfoto Ratko Mavar

U državnoj upravi rad samo na nužnim poslovima, u dvije skupine

U tijelima državne uprave zbog epidemije koronavirusom obavljat će se samo nužni i neodgodivi poslovi, a broj potrebnih državnih službenika i namještenika za njihovo obavljanje te način rada odredit će čelnik tijela državne uprave, odlučeno je u četvrtak na sjednici Vlade.

- Ured predsjednika Vlade, Glavno tajništvo Vlade, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade, Ured za zakonodavstvo Vlade i Državni inspektorat obvezni su osigurati redovno obavljanje poslova iz svog djelokruga uz odgovarajuću primjenu mjera iz odluke - rekao je ministar uprave Ivan Malenica obrazlažući odluku o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije.

Odluka se ne primjenjuje na policijske službenike i službenike Civilne zaštite, MUP-a te pripadnike Oružanih snaga RH, a primijenit će se na odgovarajući način i na javne službe, osim područja zdravstva, znanosti i obrazovanja i socijalne skrbi, za koje će se to urediti posebnim propisima.

- Dužnost je tijela državne uprave i javnih službi da budu pripremljena na drukčije organizirani oblik rada i djelovanja u uvjetima posebnih okolnosti s ciljem sprječavanja širenja zaraze - rekao je Malenica.

Sukladno odluci, čelnik tijela državne uprave odnosno čelnici javnih službi obvezni su bez odgode donijeti Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme epidemije.

Prilikom utvrđivanja liste nužnog osoblja vodit će se kriterijima nužnosti i kriterijima rizičnosti pod uvjetom da se uz primjenu tih kriterija može organizirati rad i uredno obavljanje poslova.

Rad tijela državne uprave organizirat će se u dvije skupine nužnog osoblja koje će neovisno jedna o drugoj osigurati kontinuirano obavljanje poslova, a skupine A i B izmjenjivat će se svaka dva tjedna te će se radni prostor između dvije smjene dezinficirati.

Državni službenici i namještenici koji neće obavljati posao na radnom mjestu kao nužno osoblje obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrdi čelnik tijela odlukom.

Za vrijeme trajanja epidemije tijela državne uprave neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno zbog specifičnog djelokruga pojedinih tijela, te su dužna na svojim mrežnim stranicama objaviti upute građanima za obraćanje tijelima elektroničkim putem, te brojeve telefona na kojima će moći ostvariti kontakt s državnim službenicima.

I učitelji će moći raditi od kuće

Vlada je i izmijenila odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, donesenu na sjednici 13. ožujka, tako da sada zaposlenici tih ustanova mogu od kuće organizirati nastavu na daljinu.

- Prošli tjedan smo donijeli odluku o obustavi izvođenja nastave u kojoj smo propisali da zaposlenici koji su u ustanovama koje izvode nastavu obavezni dolaziti na radno mjesto, no sada su se okolnosti izmijenile tako da ova odluka predstavlja mogućnost da ravnatelji i čelnici tijela visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola organiziraju rad u suradnji s MZO tako da se nesmetano odvija nastava na daljinu - objasnila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

- Ministarstvo će već danas dati dodatne upute kako to napraviti i koje dodatne uvjete mora imati nastavnik kod kuće da bi mogao izvoditi nastavu na daljinu, dodala je ministrica

Ravnatelji osnovnih škola dužni su i dalje organizirati prihvat djece u razrednoj nastavi u slučajevima kad su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, isto vrijedi i za ustanove predškolskog odgoja.

- Iako je relativno mali broj djece koja su dosad dolazila u tom režimu, treba imati na umu da moramo osigurati onim roditeljima koji rade, posebno u ovim kritičnim djelatnostima da su djeca zbrinuta - istaknula je ministrica.

Centri za liječenje i izrada digitalne platforme za praćenje koronavirusa

Vlada je na sjednici u četvrtak zbog epidemije koronavirusa donijela odluku o određivanju primarnih respiratorno-intenzivističkih centara za liječenje pacijenata oboljelih od koronavirusa te odluku o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti među nadležnim tijelima radi praćenja virusa.

- Situacija u Hrvatskoj i susjednim zemljama iziskuje poduzimanje novih, hitnih mjera koje se odnose na uspostavu respiratorno-intenzivističkih centara namijenjenih isključivo za liječenje pacijenata oboljelih od korona virusa, a za potrebe Hrvatske planirana je uspostava takvih primarnih centara, ovisno o daljnjem razvoju epidemije - rekao je ministar zdravstva Vili Broš obrazlažući odluku.

- U Kliničkoj bolnici Dubrava uspostavlja se primarni centar za područje Zagreba i okolice, s predviđenim kapacitetom od 300 postelja te će se dio kapaciteta bolnice žurno osposobiti za prihvat bolesnika, a glavna zgrada bolnice do daljnjeg je rezervna varijanta u slučaju eskalacije epidemije, rekao je Beroš.

Slični primarni centri uspostavit će se i u Rijeci, Splitu i Osijeku, sukladno daljnjem razvoju epidemiološke situacije, a pripremne radnje u najvećem su dijelu završene, izvijestio je ministar zdravstva.

- U sklopu primarnog centra u KBC Dubrava u dijelu koji zadovoljava specifične potrebe MORH će u skladu s  epidemiloškom situacijom pružiti pomoć Ministarstvu zdravstva osiguranjem dodanih prostornih kapaciteta za zbrinjavanje pacijenata postavljenjem samoodrživog ekspedicijskog kampa i potrebnih kapaciteta šatora na području bolnice - dodao je ministar zdravstva, a potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević izvijestio je da vojska s radovima počinje odmah te će sve biti podignuto za dva dana.

Izradit će se digitalna platforma za praćenje koronavirusa

Vlada je donijela i odluku o izradi digitalne platforme i uspostavi interoperabilnosti između nadležnih tijela Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, Državnog inspektorata, MUP-a i HZZO-a radi praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti.

- Izradom digitalne platforme omogućit će se nadležnim tijelima kvalitetnija identifikacija i trijaža s izraženim simptomima zaraznih bolesti te osoba kod kojih simptomi još nisu izraženi, a bili su izloženi riziku zaraze, rekao je Beroš.

- Digitalnom platformom omogućit će se nadležnim institucijama učinkovitiji rad i zaštita osobnih podataka u svrhu donošenja pravovremenih i proaktivnih odluka radi sprječavanja širenja zaraze i suzbijanja koronvirusa te drugih zaraznih bolesti - dodao je ministar zdravstva.

Za provedbu i realizaciju ove odluke sklopit će se sporazum između Vlade i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.).

Dopuštenje obrade podataka o lokaciji, zbog epidemije i zaštite zdravlja

Vlada je u četvrtak u Sabor poslala prijedlog dopuna zakona o elektroničkim komunikacijama koje su potrebne u situaciji epidemije zaraznih bolesti i kojima se iznimno dopušta obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka, s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi.

Prema prijedlogu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zakon o elektroničkim komunikacijama se, kako je na Vladi kazao ministar Oleg Butković, dopunjuje odredbom koja iznimno dopušta obradu podataka o lokaciji bez prometnih podataka.

- Cilj je zaštita nacionalne ili javne sigurnosti, i to samo u slučajevima kada je vlada proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar zdravstva proglasio epidemiju zaraznih bolesti ili opasnosti od te epidemije u skladu s posebnim propisima, pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi - naglasio je Butković.

Objasnio je da je u takvim izvanrednim situacijama (epidemije, zaraze, nepogoda i slično) ministar zdravstva ovlašten uputiti zahtjev operatorima elektroničkih komunikacija, koji su pak obvezni osigurati podatke o lokaciji bez prometnih podataka.

Za obradu tih podataka određuje se tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, a na samu obradu primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita podataka.

Prema sadašnjem Zakonu o elektroničkim komunikacijama podaci o lokaciji bez prometnih podataka, koji se odnose na pretplatnike ili korisnike javnih komunikacijskih mreža ili javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, mogu se obrađivati samo u slučaju kada su učinjeni neimenovanima, ili na temelju prethodne privole pretplatnika ili korisnika usluga, na način i u razdoblju potrebnom za pružanje usluge s posebnom tarifom".

Time nisu bile obuhvaćene situacije obrade podataka koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme (mobitela, laptopa, servera ili slično) korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge (a što se zovu "podaci o lokaciji") bez prometnih podataka kada ta obrada podataka može pomoći u brzoj i učinkovitoj zaštiti zdravlja i života građana.

Stoga se sada zbog epidemije koronavirusa dopunama zakona predlaže iznimno dopuštanje obrade podataka o lokaciji bez prometnih podataka u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti.

Manje kamate za ESIF mikro i male zajmove

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o izmjeni programa 'ESIF mikro i mali zajmovi' i 'ESIF jamstva' koje provodi HAMAG-BICRO, čime će doći do smanjenja kamatnih stopa na te zajmove, a sami programi se produžuju za tri godine.

Ciljana skupina ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmova su mikro i mali subjekti malog gospodarstva, uključujući novoosnovane poslovne subjekte, iznos zajma iznosi od tisuću do 25 tisuća eura, pri čemu se kamatne stope smanjuju na 0,1 do 0,5 posto, dok će kamatne stope za obrtna sredstva biti od 0,5 do 1,0 posto.

I kod ESIF malih zajmova, namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima, u sklopu koji se nude zajmovi od 25 do 50 tisuća eura, kamatna stopa također je smanjena na 0,1 do 0,5 posto.

Tu je i poček otplate zajma do jedne godine, a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG - BICRO za obradu predmetnih zahtjeva neće naplaćivati naknadu.

Za mikro i za male zajmove minimalan rok otplate je 12 mjeseci, dok je za mikro maksimalan pet godina, a za male deset godina.

Rok važenja oba programa produžuje se za tri godine, do 31. prosinca 2023. godine, izvijestio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, istaknuvši da će mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa biti implementirane u najkraćem mogućem roku.

17. travanj 2024 11:20