Hrvatska
StoryEditor

Za financiranje proizvodnje HBOR nudi niz povoljnih kredita

01. Travanj 2021.
Krediti i banke

U sklopu teme o investicijama u proizvodnji koje su u proteklih godinu dana pokrenute u Hrvatskoj, na upit kojeg smo poslali Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR-u) koje kredite za takvu vrstu investicija nudi, dobili smo podulji popis niza povoljnih kredita koji su poduzetnicima na raspolaganju za financiranje ulaganja. Iako ne postoji jedinstvena kamatna stopa za takve kredite, ona za izvoznike iznosi tek 1,3 posto, a za većinu poduzetnika niža je od dva posto. Uz sve povoljne investicijske kredite još niže kamatne stope HBOR-a mogu biti za kreditiranje ulaganja mladih, žena i poduzetnika početnika, odnosno startupova.

Kada je riječ o investicijama poduzetnika potencijalni korisnici su sve tvrtke neovisno o veličini, najniža visina kredita je 200 tisuća kuna dok najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja, pri čemu se može kreditirati do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, dok se u stopostotnom iznosu kreditiraju investicije koje se pokreću radi oporavka od posljedica potresa.

Kamatna stopa kreće se od 1,3 za izvozna poduzeća, koji posluju u djelatnostima poljoprivrede, prerađivačke industrije i računalnog programiranja, dok se za sve ostale tvrtke ona kreće od 1,8 do tri posto.

Kako bi se potaknuo oporavak gospodarskih aktivnosti HBOR ima posebne pogodnosti za subjekte koji posluju, ali i one koji planiraju poslovati na područjima stradalima u potresu, a kamatne stope za investicije na ovim područjima kreću se od 0,8 posto. No, one mogu biti dodatno snižene zahvaljujući subvenciji jedinica lokalne i područne samouprave. Rok otplate je do 17 godina uključujući poček do četiri godine, dok je za podizanje dugoročnog nasada rok počeka do pet godina. Način odobrenja kredita je izravno ili putem 19 banaka uključenih u suradnju.

HBOR kreditira i EU projekte, svih subjekata privatnog ili javnog sektora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za sredstva EU fondova neovisno o veličini. U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200 tisuća kuna, dok najviši iznos kredita nije ograničen, a projekt se može kreditirati do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, pri čemu naša razvojna banka kao vlastito učešće korisnika kredita može prihvatiti do 70 posto iznosa kojeg će korisnik dobiti putem bespovratnih sredstava. Kamatna stopa iznosi od 1,7 posto za rok otplate do 10 godina te od 1,9 posto za rok otplate duži od 10 godina.

ESIF krediti za rast i razvoj još su jedan oblik kojim se potiče malo i srednje poduzetništvo. Visina kredita je od 100 tisuća eura do tri milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, a za sektor turizma najviši iznos kredita je 10 milijuna eura. Kamata na polovicu kredita iz sredstava HBOR-a nema, dok se druga polovica kredita odobrava po kamatnoj stopi u skladu s poslovnom odlukom jedne od tri banaka uključenih u finaciranje - Erste & Steiermärkische bank, Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka. Rok otplate za ovu vrstu kredita je do 12 godina, uključujući poček do dvije godine, a za sektor turizma do 17 godina, uključujući poček do čeriti godine.

Kreditiranje poduzetništva mladih, žena i poduzetnika početnika posebna je kategirija, a uz povoljne kamatne stope za kredite do 700 tisuća kuna i 100 posto predračunske investicije, bez PDV-a. Potencijalni korisnici su mladi poduzetnici, startupovi i žene poduzetnice i to od 200 tisuća kuna, dok najviši iznos kredita iznosi dva milijuna kuna, a ovisi o specifičnostima projekta i kreditnoj sposobnosti korisnika, pri čemu se može kreditirati do 85 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. Kamatna stopa je od 1,8 posto, a može biti dodatno snižena uz subvencije jedinica lokalne i područne samouprave te za ulaganja na pojedinim područjima može iznositi i nula posto, a krediti se odobravaju izravno ili putem 19 banaka uključenih u suradnju.

25. veljača 2024 08:32