Hrvatska
StoryEditor

Za šest dana počinju prijave za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Što sve trebate znati?

08. Listopad 2021.
Postavljanje izolacije i fasade
Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća objavljen je 15. rujna, a podnošenje prijava za bit će omogućeno 14. listopada od 9 sati ujutro

Za velike akcije na obiteljskim kućama kao što su mijenjanje prozora i vrata, obnova izolacije, fasade, postavljanje solara na krov, ugradnja dizalica topline ili kotla na pelete, uglavnom se čekalo na sredstva za sufinanciranje energetske obnove. Premda su neki spremno dočekali javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOE), mnogo je onih koji bi se ukrcali na vlak, ali zapravo ne raspolažu s dovoljno informacija da to galantno izvedu. 

Postavili smo stoga nekoliko ključnih pitanja FZOE i napravili kratki vodič.

Koji su uvjeti za dobivanje subvencija? Moraju li biti samo obiteljske kuće ili mogu i stanovi?

Sufinanciranje je dostupno isključivo za obiteljske kuće odnosno zgrade koje nisu oštećene u potresu (imaju zelenu naljepnicu U1) u kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljavaju jedan od dva uvjeta: imaju najviše tri stambene jedinice i/ili imaju građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

​Svi uvjeti za dobivanje sufinanciranja propisani su Javnim pozivom Fonda, u kojem se detaljno navodi i popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti prilikom prijave.

Tko može zatražiti sufinanciranje?

Kuću za sufinanciranje može prijaviti isključivo vlasnik/ca odnosno suvlasnik/ca, uz suglasnost ostalih suvlasnika i uvjet da u njoj ima prebivalište, koje je prijavljeno najkasnije do 5.9.2021. Time se financiranje usmjerava na kuće u kojima se živi i koje se svakodnevno koriste, kako bi i uštede energije bile značajnije.

image

Zamjena starih prozora

foto Shutterstock

Što se točno sufinancira?

U okviru istog poziva, sufinancira se i cjelovita energetska obnova, ali i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponske elektrane. Ti projekti se razlikuju po postotku sufinanciranja i minimalnom energetskom razredu kuće koja se prijavljuje za obnovu.

Naime, toplinska zaštita vanjske ovojnice ili cjelovita energetska obnova kuća financirat će se kućama lošijih energetskih svojstava, energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Iznos sufinanciranja je do 60% bespovratnih sredstava, pri čemu je toplinska zaštita nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije) obvezna mjera, za koju je maksimalno moguće dobiti do 120.000 kuna. Međutim, poželjno je da obnova bude cjelovita, odnosno da uključuje i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U tom slučaju je maksimalan iznos poticaja čak 204.000 kuna.

Sredstva će za takve sustave moći dobiti i kuće boljih energetskih svojstava, kojima nisu potrebne mjere energetske obnove. Riječ je o kućama energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, kojima će na raspolaganju biti do 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, ovisno o lokaciji.

  • do 80 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 54.750,00 kuna na brdskoplaninskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 36.500,00 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske

Detaljniji tehnički uvjeti o energetskoj obnovi dostupni su ovdje

image

Solarni paneli

foto Shutterstock

Koja je dokumentacija potrebna?

Od obvezne dokumentacije, potrebno je pripremiti sken osobne iskaznice svih suvlasnika kuće, zemljišno-knjižni izvadak čestice te važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji. Ključni dokumenti su i Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu te važeći energetski certifikat obiteljske kuće, na temelju kojih mora biti izrađena i dostavljena detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova odnosno dobavljača opreme. Dostavlja se i fotodokumentacija, kojom se dokazuje postojeće stanje obiteljske kuće te Glavni projekt, ako se provode mjere za koje je propisana obveza izrade istog.

Kako se prijaviti

Zainteresirani građani će svoju prijavu moći poslati putem sustava za on-line prijave od 14. listopada 2021. od 9 sati, a bude li njihova prijava prihvaćena, imat će 24 mjeseca za provedbu planiranih radova. Također će imati obvezu prebivališta u prijavljenoj kući 2 godine od završetka radova na obnovi.

Za one korisnike kojima predviđeni elektronički način prijave putem sustava ePrijave nije odgovarajući, predviđena je i mogućnost i angažmana certifikatora ili nekog drugog tko može odraditi postupak prijave umjesto njih. Za ovu uslugu, Fond je korisnicima osigurao do 500 kuna, a iznos će biti isplaćen zajedno s ostalim troškovima energetske obnove, temeljem računa ili ugovora o djelu.

Može li se subvencija dobiti retrogradno za već provedene projekte na temelju ispostavljenih računa?

Retroaktivno sufinanciranje nije moguće.

Koliko traje postupak prijava?

Ako se radi polako i bez žurbe te uz dobru prethodnu pripremu, postupak ne bi trebao trajati duže od 10-15 minuta.

Trajanje postupka prijave ovisi o korisniku. Savjet je da se svi potrebni dokumenti skeniraju, provjere i pripreme na lako dostupnom mjestu na računalu, kao i svi potrebni podaci o korisniku i kući, od OIB-a, preko površine kuće, broju katastarske čestice i slično. Sve te podatke korisnici mogu pronaći u svojoj dokumentaciji.

Prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca, korisnici će trebati odmah učitati i odgovarajuću dokumentaciju te odgovoriti na neka pitanja koja bi trebala osigurati da učitani dokumenti budu odgovarajući, odnosno smanjiti mogućnost pogrešaka i omaški. Primjerice, neka od takvih pitanja jesu „Jesu li učitane obje strane osobne iskaznice“ ili „Ima li dokument oznaku pravomoćnosti“ jer su to bile pogreške koju su prijavitelji radili na prethodnom pozivu.

Kada očekivati isplatu subvencija?

Korisnicima se odobrena sredstva isplaćuju nakon pregleda i odobrenja dokumentacije za isplatu, koju Fondu dostavljaju nakon odrađenih radova i izrađenog novog energetskog certifikata. Sredstva se isplaćuju u roku 30 dana od dostavljene dokumentacije te se isplaćuju odjednom. Korisnici se sami odlučuju hoće li sredstva biti isplaćena direktno njima, nakon što dostave dokaz da su račun podmirili u cijelosti ili izvođačima, ako nam s dokumentacijom za isplatu dostave Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji).

image

Postavljanje solarnih panela na krov kuće

foto Shutterstock

Što ako se prijavi previše ljudi, hoće li biti povećanja alokacija?

Iako smo svjesni velikog interesa građana, povećanje alokacije nažalost nije moguće. Sredstva za provedbu ovog programa je osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova. S obzirom da je ove godine dostupno čak 300 milijuna kuna, vjerujemo da će taj iznos biti dovoljan za otprilike 4.000 projekata, bilo da je riječ o energetskoj obnovi ili o samostalnim mjerama korištenja obnovljivih izvora energije u kućama koje su već energetski učinkovite.

Kad se planira sljedeći natječaj?

Nastavak sufinanciranja ovakvih mjera predviđen je i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom, ali ga predviđa i klimatska politika EU te se s programom planira nastaviti i sljedeće godine. Očekujemo kako će Vlada donijeti Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2021.-2030. godine, kojim će, kao i do sad, biti propisani uvjeti i način financiranja te očekivani učinci programa u smislu ušteda energije i povećanja korištenja OIE na nacionalnoj razini.  Zahvaljujući kontinuitetu u provedbi programa, vjerujemo da će svi zainteresirani građani dobiti priliku provesti planirane projekte te povećati kvalitetu života, pritom doprinoseći nacionalnim ciljevima uštede energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pitali smo konzultante...

Konzultantska tvrtka Eko-sustav iz Vukovara pomogla je raspetljati još neke od klasičnih nedoumica zainteresiranih za sredstva kojima se sufinancira energetska obnova obiteljskih kuća.

Može li postupak prijave proći bez pomoći konzultanata?

Postupak prijave na Javni poziv FZOEU moguće je proći bez pomoći konzultanata. Prijava se vrši na način da se svaki građanin može samostalno registrirati u sustav ePrijava i unijeti podatke i potrebnu dokumentaciju za prijavu.

Za što se angažiraju konzultanti?

Konzultanti se angažiraju ovisno o opsegu posla koji se obavlja povodom Javnog poziva. Certifikatori se angažiraju kako bi izradili energetski certifikat, projektanti za izradu projekata za ugradnju solarnih elektrana. Konzultante je moguće angažirati i samo za postupak prijave, ako stranka nije u mogućnosti samostalno odraditi prijavu na Javni poziv.

Koliko unaprijed bi se trebalo javiti konzultantima?

Idealna situacija bi bila kada bi se stranke javile sa samim otvaranjem Javnog poziva iz razloga što određene procedure koje je potrebno odraditi prije same prijave iziskuju određeno vrijeme.

Jeste li imali veliku navalu otvaranjem ovog natječaja?

S otvaranjem Javnog poziva povećana je zainteresiranost građana, jer svi koji su u mogućnosti ostvariti određene stope sufinanciranja žele ih ostvariti. Prije samog otvaranja Javnog poziva nije bilo previše upita, možda iz razloga što su navedene investicije prosječnom građaninu skupe da bi se odrađivale bez određene stope sufinanciranja. Po zatvaranju natječaja očekujemo i manji broj upita o navedenim temama.

Za što se najčešće prijavljuju - instalacije OIE ili više klasično mijenjanje zatvora, izolacija i slično?

Više prijava je pristizalo za mjere energetske učinkovitosti, prvenstveno iz razloga što je ugradnja solarnih elektrana uvjetovana energetskim razredom C ili više.

Na kolike troškove za prijavu (što uključuje energetski certifikat, konzultante i sve što je potrebno) građani trebaju računati?

Troškovi na koje građani trebaju računati variraju ovisno o tome imaju li prethodno izrađen certifikat, projekt ili žele samo prijavu na natječaj. Okvirni troškovi su od 1500 do 4000 kuna.

26. veljača 2024 00:56