Hrvatska
StoryEditor

Znate li koliko zaposlenika imaju općine, gradovi i županije?

22. Ožujak 2021.
zaposlenik

Postojeći djelokrug poslova i nadležnosti županija, gradova i općina obavljaju službenici i namještenici raspoređeni po upravnim odjelima i službama. Broj zaposlenih službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave se mijenjao tijekom višegodišnjeg razdoblja.

Prema zadnjem raspoloživom podatku, krajem 2019., u 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave bilo je zaposleno 19.047 službenika i namještenika, odnosno 2.409 zaposlenih u županijama, 10.777 u gradovima i 5.861 u općinama, stoji u analizi  kretanja broja zaposlenih službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2002. do 2019., koju je napisala dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskog instituta Zagreb. Anlazila je napravljena ususret lokalnim izborima u Hrvatskoj koji se održavaju za manje od dva mjeseca.

U Zagrebu je bilo zaposleno ukupno 3.085 službenika i namještenika. Na slici je prikazan broj zaposlenih u upravnim tijelima županija, gradova i općina u razdoblju od 2002. do 2019.

image
broj zaposlenih JLS
foto

U proteklih 18 godina u općinama se broj zaposlenih povećao više nego dva i pol puta, u županijama je udvostručen broj zaposlenih, dok se u gradovima broj zaposlenih povećao za oko 50 posto. Zagreb je povećao broj službenika i namještenika (21,2 posto).

Porast zapošljavanja u 2019. u odnosu na 2018. evidentan je u općinama (7,3 posto) i županijama (2,3 posto), dok je broj službenika i namještenika u gradovima ostao nepromijenjen u odnosu na 2018. godinu i povećan u Zagrebu (4,0 posto). Nakon lokalnih izbora, u pravilu, slijedi odluka župana, gradonačelnika i općinskih načelnika o potrebi povećanog zapošljavanja u županijama, gradovima i općinama. Broj zaposlenih službenika i namještenika povećan je nakon posljednjih lokalnih izbora održanih u 2017. godini.

U gradovima se broj zaposlenih u 2018. u odnosu na 2017. povećao za 11,2 posto, u općinama za 7,3 posto, dok je u županijama broj zaposlenih ostao nepromijenjen. Prethodni lokalni izbori provedeni 2013. doveli su do porasta zapošljavanja u županijama (8,1 posto). Poslije lokalnih izbora 2009. zadržao se gotovo neizmijenjen broj službenika i namještenika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Situacija nije bila takva poslije lokalnih izbora 2005. jer se broj službenika i namještenika značajno povećao – za 3,8 posto u županijama, 9,7 posto u gradovima i 4,0 posto u općinama.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i dodijeljenih poslova službenicima i namještenicima u županijama, gradovima i općinama potrebna su stručna znanja i vještine kako bi mogli kvalitetno i brzo obavljati poslove za građane i poduzetnike, koji to od njih očekuju. U skladu s procijenjenim brojem stanovnika 2019. godine, gradski službenici i namještenici pružaju usluge i obavljaju poslove u prosjeku za 271 stanovnika s prebivalištem u gradu, dok su općinski zaposlenici zaduženi za javne poslove iz svog samoupravnog djelokruga u prosjeku za 196 stanovnika koji žive na području općine.

O zadovoljstvu građana i poduzetnika pruženim uslugama u županijama, gradovima i općinama svjedoče provedene ankete i istraživanja čiji se rezultati mogu sažeti u jednoj rečenici – javna uprava na svim razinama (državnoj, regionalnoj, lokalnoj) i općenito javni sektor nije dovoljno učinkovit i zbog nedostatka kapaciteta, uključujući obrazovanih i inovativnih ljudskih resursa, ne mogu odgovoriti svim zahtjevima moderne javne uprave koja služi korisnicima.

Bez obzira što je posljednjih godina značajno unaprijeđeno upravljanje u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, prevelik sustav, razmrvljen u malene jedinice, nije organizacijski, upravno, financijski i kadrovski kapacitiran za poslove za koje je zadužen. Sve to ima za posljedicu preskupe usluge koje treba pružati. Velik je broj zaposlenih službenika i namještenika u županijama, gradovima i općinama, ali još uvijek postoje lokalne jedinice (uglavnom općine) u kojima nedostaje pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, odnosno službenik na rukovodećem radnom mjestu koji je zadužen za upravljanje stručnim poslovima u lokalnoj jedinici. Također nedostaju moderna znanja za provedbu operativnih, a ponajviše poslova usmjerenih prema razvoju za dobrobit svih građana i poduzetnika u lokalnoj zajednici.

Polovinom svibnja su lokalni izbori pa će trebati pratiti hoće li i ovi izbori donijeti iste trendove, odnosno porast broja zaposlenih službenika i namještenika u županijama, gradovima i općinama ili će izabrani župani, gradonačelnici i općinski načelnici povjerenje za suradnju naći u postojećim zaposlenim službenicima i namještenicima, a pažnju usmjeriti na jačanje njihovih kompetencija kako bi se poboljšale efikasnost i učinkovitost u lokalnim jedinicama."

26. svibanj 2023 12:10