Svijet
StoryEditor

Kakva je budućnost globalne proizvodnje ugljena?

21. Veljača 2022.

Ugljen je najpristupačniji svjetski energent, ali kako jeftina energija ima visoku cijenu za okoliš, tako je i ugljen zaslužan za najveći izvor emisija CO2 povezanih s energijom.

Unatoč tome što ugljen ostavlja veliki otisak, potražnja za njim u 2021. godini je bila velika. Kada su se gospodarstva ponovno počela otvarati nakon početka pandemije zemlje su se borile da zadovolje ponovno rastuće potrebe za energijom. Kao lako dostupan jeftin izvor energije, ugljen je ispunio prazninu u opskrbi, a globalna potrošnja ugljena porasla je za 450 milijuna tona ili oko 6 posto u 2021.

Prema podacima koji su preuzeti od Međunarodne agencije za energiju, vidjet ćemo koje zemlje povećavaju ili smanjuju proizvodnju ugljena te kakve su prognoze proizvodnje ugljena do 2024.

Globalna proizvodnja ugljena bila je tema razmatranja na konferenciji COP26 održanoj u studenom 2021., na kojoj se 40 zemalja obvezalo prestati izdavati dozvole i izravnu državnu potporu za nove elektrane na ugljen.

Međutim, mnoge zemlje koje trenutno najviše proizvode nisu se obvezale na obećanje. Kina, SAD, Indija, Rusija i Australija bile su suzdržane, a od tih pet, samo se za SAD predviđa smanjenje proizvodnje ugljena u sljedeće dvije godine.

image

Najveći proizvođači ugljena

foto Visualcapitalist

Što se tiče Europske Unije, 15 zemalja je potpisalo da će smanjiti proizvodnju ugljena, pa se zbog toga predviđa da će EU doživjeti najveći pad proizvodnje i to od 82 milijuna tona. Također, za EU se predviđa da će i najmanje koristiti ugljen kao energent do 2024. godine, a predviđeno smanjenje se broji u 23 posto.

Smanjenje proizvodnje energije iz ugljena u SAD-u

SAD i Indonezija su druga dva glavna proizvođača za koje se predviđa da će smanjiti svoje oslanjanje na ugljen. Predviđa se da će SAD smanjiti proizvodnju ugljena za 7,5 posto ili 44 milijuna tona, dok se smanjenje proizvodnje u Indoneziji predviđa na 6 milijuna tona, odnosno samo 1 posto proizvodnje u 2021. Unatoč tome što se nisu pridružili obećanju COP26, SAD još uvijek provodi kratkoročne i dugoročne inicijative za smanjenje proizvodnje električne energije iz ugljena.

Ugljen ispunjava energetske ciljeve u Kini i Indiji

Kina i Indija proizvodu gotovo 60 posto svjetskog ugljena, a očekuje se da će zajedno povećati svoju proizvodnju za više od 200 milijuna tona godišnje. Sav taj ugljen ide za zadovoljavanje nezasitnih energetskih potreba obaju naroda. Iako je Kina obećala da će početi sa smanjivanjem potrošnje ugljena 2026. godine, zemlja je također najavila izgradnju 43 nove elektrane na ugljen kako bi zadovoljila potražnju za energijom do tada. Dio dodatne proizvodnje potaknut je potrebom da se smanji ovisnost zemlje o uvozu ugljena, za koji se očekuje da će se smanjiti za 51 milijun tona ili 16 posto od 2021. do 2024.

Predviđa se da će do 2024. kineska potrošnja ugljena porasti za 3,3 posto, a indijska za 12,2 posto, čime bi dvije zemlje bile odgovorne za dvije trećine svjetske potrošnje ugljena.

image

Proizvodnja ugljena

foto Visualcapitalist
29. ožujak 2023 13:38