Preporučeno
StoryEditor

7 načina kako zaposliti Hrvatsku

20. Srpanj 2016.
Piše:
lider.media

Problem radne snage u manje od godinu dana dramatično se preokrenuo: od najvećeg problema – nezaposlenosti, pretvorio se u još veći – nedostatka radne snage. A taj je problem dugoročan i ne mogu ga riješiti nikakve najave rasta i oporavk. U tiskanom izdanju Lidera opširno pišemo o ovoj temi, a ovdje donosimo 7 načina kako zaposliti Hrvatsku.

1. Produljiti radni vijek - voditi društveno pozitivne kampanje o starijim osobama - fleksibilizirati radne uvjete - produljiti radni vijek u javnom sektoru - mjeriti radne učinke prilagođene dobnim radnim karakteristikama, nagrađivati i motivirati - povećati osobnu eksternu i internu mobilnost

2. Promicati samozapošljavanje i otvaranje malih poslova - posebno regulirati male poslove - proširiti model vaučera za poljoprivredne poslove na druge djelatnosti koje trebaju povremeno zapošljavanje - uvesti vaučere za kućanske poslove koji bi kombinirali subvencije socijalne politike i poreznih olakšica kako bi legalan rad učinili konkurentnim sivom tržištu - promicati izobrazbu za poduzetništvo u srednjim školama i izvan formalnog obrazovnog sustava - smanjiti administrativne i porezne obveze za samozaposlene s nižim prihodima i osigurati im savjetodavnu pomoć

3. Unaprijediti fleksibilnost i sigurnost na tržištu rada - unaprijediti kvalitetu zakonskih propisa - učiniti fleksibilnost rada prihvatljivom radnicima i poslodavcima - unaprijediti sustav kolektivnog pregovaranja - ubrzati ulazak zaposlenosti i izlazak iz nje - smanjiti troškove poslodavca pri zbrinjavanju viška radnika - osigurati primjereniju socijalnu sigurnost i zaštitu radnika nakon otkaza

4. Uskladiti sustav obrazovanja i svijet rada - izgraditi sustav za razvoj pojedinca i ojačati službe za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje - unaprijediti kvalitetu i uspostaviti sustav osiguranja kvalitete - proširiti i unaprijediti primjenu informacijske tehnologije u učenju i obrazovanju - izgraditi sustav priznavanja neformalno i formalno stečenog znanja i vještina - provesti cjelovitu kurikulsku reformu u osnovnom i srednjem obrazovanju - uvesti dvojno obrazovanje - unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki Bolonjske reforme - poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih

5. Poreznom politikom poticati zaposlenost - smanjiti ukupno porezno i neporezno opterećenje rada - smanjiti isplatu plaća na ruke, legalizirati neprijavljeni rad (siva ekonomija) - smanjiti neučinkovitost i netransparentnost u sustavu raspodjele socijalnih naknada - poreznim mjerama podupirati produktivna ulaganja, osobito u inovacije i tehnologiju - pojednostavniti i stabilizirati porezni sustav

6. Povećati djelotvornost aktivnih mjera tržišta rada - precizno vrednovati stvarne učinke svih poticajnih mjera prema svim dionicima (poduzetnici, poslodavci) - mjere usmjeravati prema najteže zapošljivim skupinama - pomagati tvrtkama u krizi u očuvanju radnih mjesta (marketing mjera, administrativno pojednostavnjenje) - mjerama poticati startup-tvrtke i pojedine obrte (mobilni savjetodavni timovi, samozapošljavanje i promocija poduzetništva)

7. Jačati lokalne kapacitete za zapošljavanje - osnažiti lokalne administracije - usmjeravati lokalne administracije - jačati poduzetničko okružje i suradnju - osnažiti i usmjeravati lokalno obrazovni sustav na suradnju s poduzetnicima - planski zadržati visokoobrazovane na lokalnom tržištu rada

Izvor: Iz knjige ‘Zaposlimo Hrvatsku! Strateške smjernice za rast zaposlenosti‘, HGK

21. lipanj 2024 22:20