Preporučeno
StoryEditor

AZTN: Usvajanje EU direktive otvara put tužbama za povredu tržišnog natjecanja

05. Prosinac 2016.

Današnjom konferencijom ‘Prijenos direktive o naknadi štete – kakva su očekivanja?‘ Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) privodi kraju javno savjetovanje o Zakonu o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja.

- Nacrtom prijedloga Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja utvrđuje se pravo oštećenika na potpunu naknadu štete prouzročene povredom prava tržišnog natjecanja.  To će u praksi značiti da će tužbu za naknadu štete moći podnijeti svaka fizička i pravna osoba koja je oštećena povredom propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, ali i svaki građanin odnosno potrošač kao i konkurent na tržištu na kojem je narušeno tržišno natjecanje ili pravna osoba koja smatra da je zbog povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja plaćala veću cijenu roba, usluga ili radova. Dakle, nakon stupanja Zakona na snagu, poduzetnici odgovorni za povredu propisa o tržišnom natjecanju moraju računati i na rizik nadoknade štete – rekao je otvarajući konferenciju Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.

Implementacija europske direktive

Ovim zakonom u hrvatski pravni sustav implementirat će se europska direktiva iz studenog 2014. godine koju su države članice Europske unije obvezne prenijeti u nacionalna zakonodavstva do 27. prosinca 2016. godine. Direktiva uređuje pravila kojima se osigurava da svatko tko je pretrpio štetu prouzročenu povredom prava tržišnog natjecanja od strane poduzetnika ili udruženja poduzetnika, može učinkovito ostvariti pravo na zahtjev za potpunom naknadom štete, te daje okvir za usvajanje tih pravila.

- Mene će veseliti čim veći broj takvih predmeta, ne zato što trgovački sudovi nemaju dovoljno predmeta, naprotiv, već zato što bi to značilo da tržište funkcionira, da su stranke educirane i da se brinu za svoja prava – kazao je predsjednik Visokog trgovačkog suda Mario Vukelić.

Prijedlog zakona bi u Vladinu proceduru trebao biti upućen u prosincu.

11. srpanj 2024 14:58