Što i kako
StoryEditor

DETALJNI UVJETI: Donosimo tko se sve može prijaviti za potpore za pomoć gospodarstvu

26. Listopad 2020.
Mjere za pomoć gospodarstvu

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije uzrokovane Koronavirusom (COVID – 19) i potpori gospodarstvu za mjesec srpanj i kolovoz 2020. Vlada RH donijela je posebnu mjeru za sektore koje su posebno pogođeni navedenom epidemijom te potporu za skraćeno radno vrijeme, šiše na internetskim stranicama RRIF-a

Nastavno, u rujnu 2020. Upravno vijeće HZZ-a produžio je trajanje mjere do prosinca 2020. godine. U mjesecu listopadu 2020. navedene mjere su djelomično izmijenjene, a novosti za pojedinu vrstu potpore navedene su u nastavku.

NOVOSTI ZA POTPORU ZA SKRAĆENO RADNO VRIJEME

 • Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od 70 posto mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.800 kuna mjesečno neto po radniku
 • Na isplatu mjere ne utječe činjenica ako je radnik dio mjeseca primao naknadu plaće po nekoj drugoj osnovi (bolovanje, godišnji odmor i sl.), a dio mjeseca po osnovi korištenja predmetne mjere.
 • Poslodavac za vrijeme korištenja ove potpore ne smije:

- određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora;
- zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
- koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
- ugovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

 • Pojednostavljeno je administriranje, odnosno poslodavac više ne mora dostavljati tjedne popise radnika HZZ-u, niti dnevne izmjene.

NOVOSTI ZA POTPORU ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA PO DJELATNOSTIMA

 • Novi prihvatljivi sektori su:
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo  biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i   ribarstvo
  • Ostale uslužne djelatnosti -  popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti.
 • Potpora se može tražiti za sve radnike zaposlene prije 30. rujna 2020.
 • Visina potpore se utvrđuje prema padu prihoda/primitaka koji je morao biti najmanje 60 posto kako bi se ostvarila potpora od 4.000 kuna po radniku, od 1. listopada pad prihoda /primitaka, kao i svota potpore se utvrđuje na slijedeći način:
  • pad prihoda/primitaka od 40 % do 44,99% % - 2.000 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 45% do 49,99% - 2.500 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 50% do 54,99% - 3.000 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 55 % do 59,99% - 3.500 kuna po radniku
  • pad prihoda/primitaka od 60 %  i više - 4.000 kuna po radniku.
 • Referentno razdoblje za utvrđivanje pada prihoda/primitaka jest drugi i treći kvartal 2020. u odnosu na drugi i treći kvartal 2019. (iznimka su poslodavci kojima je ograničen rad i koji mogu dokazivati mjesečni pad prometa).
 • Poslodavci koji žele se žele prijaviti na mjeru morali su imati registriranu djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a kao poslodavci/obveznici plaćanja doprinosa najkasnije do 30. lipnja 2020. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su također, registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 30. lipnja 2020. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Poslodavac u mjesecu u kojem prima potporu ne smije otkazati ugovor o radu radniku poslovno uvjetovanim otkazom, bez obzira prima li radnik potporu ili ne.

Podsjećamo, slijedi popis SVIH djelatnosti koje mogu koristiti potpore. Popsi možete vidjeti i OVDJE.

Poslodavci iz sektora:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).
 • Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

 

22. travanj 2024 20:31