Što i kako
StoryEditor

Kako agilan način rada koji je odličan u razvoju softvera proširiti na cijelu kompaniju

14. Srpanj 2021.
piše Ivanka Vranješ, Program Manager i Certified SAFe 5 Agilist (SA), Serengeti

Većina kompanija mnogo ulaže u agilne i digitalne transformacije, ali uprave tvrtki često ne vide napredak na razini cijele organizacije. Njih zanimaju odgovori na pitanja: Jesmo li zbog agilnog načina rada isporučili pravi proizvod na tržište prije konkurencije? Jesmo li povećali profitabilnost? Jesmo li konkurentniji na tržištu? Postoji način kako odgovoriti na ta pitanja

Velik broj najvećih svjetskih kompanija uveo je Scaled Agile Framework (SAFe) u svoj poslovni model. Što je nagnalo tako velike kompanije da uopće uvode novi okvir u svoje poslovanje i zašto baš SAFe? Kada pričamo s našim korisnicima, vidimo da većina njih mnogo ulaže u agilne i digitalne transformacije, tj. u IT modernizaciju. Međutim, velike organizacije u ovom slučaju često imaju problem ocijeniti rezultate ove modernizacije i povezati ih s postizanjem korporacijskih ciljeva.

Uvođenjem agilnog načina rada u domeni razvoja softvera timovi su zaista bolji i brži u isporuci, tj. produktivniji su na razini tima. Međutim, uprave tvrtki često ne vide napredak na razini cijele organizacije. Njih zanimaju odgovori na sljedeća pitanja: Jesmo li zbog agilnog načina rada isporučili pravi proizvod na tržište prije konkurencije? Jesmo li povećali profitabilnost? Jesmo li konkurentniji na tržištu?

Ovisimo o tehnologiji

Softver je u današnje vrijeme postao ključan dio svake velike organizacije. Možemo reći da svaka industrija ovisi o tehnologiji i svaka je velika kompanija (barem djelomično) softverska tvrtka. Na primjer, banke povećavaju profit ne samo uvođenjem novih financijskih proizvoda već i korisničkim iskustvom s njihovim mobilnim aplikacijama. Osiguravajuće kuće natječu se u brzini obrade zahtjeva, za što je ključno softversko rješenje. Aviokompanije se na tržištu pozicioniraju na osnovi jednostavnosti, sigurnosti i brzine obrade rezervacija i menadžmentskog sustava leta. Tako, na primjer, izvršni direktor grupe BMW očekuje da će u budućnosti više od polovice njihova osoblja za istraživanje i razvoj biti developeri.

Agilan razvoj pružio je velika poboljšanja mnogim organizacijama. Međutim, sam po sebi ni agilan razvoj softvera nije dovoljan. Ono što je započelo u razvoju softvera, treba se proširiti na cijelu kompaniju. Pojednostavnjeno, kompanijama je potrebna poslovna agilnost (business agility). Dakle, agilan način rada koji se pokazao odličnim u području razvoja softvera treba smisleno proširiti na cijelu organizaciju.

Povezivanje više timova

Kao što smo vidjeli, agilni i lean-načini rada već se dovoljno dugo upotrebljavaju i praksa je pokazala da su timovi zaista efikasniji u takvom načinu rada. U okružju s više scrum-timova (scrum je programski okvir sastoji se od scrum-timova i njihovih pridruženih uloga, događaja, artefakata i pravila) pitanje je kako ćemo znati da neki agilni tim unutar naše organizacije radi upravo na onom zadatku ili, scrumovim rječnikom rečeno, storyju koji je poslovno najvažniji? Teško to možemo sa sigurnošću znati, osim ako ne napravimo sljedeće: osiguramo da je sav posao koji se obavlja transparentan, uspostavimo direktnu poveznicu između strategije i svake isporuke te posla koji se obavlja, u svakom trenu možemo vidjeti napredak u odnosu na željeni ishod i cilj te omogućimo odlučivanje u realnom vremenu.

Velike kompanije imaju još jedan problem, a to je fokus na klijenta. Manje tvrtke su već osnivanjem prirodno fokusirane na klijenta, ali kako rastu polako grade hijerarhijsku strukturu kako bi interno bile efikasnije. Međutim, na tom putu često izgube fokus na potrebe klijenata. Ako želimo zadržati usmjerenost na klijenta u okružju velike organizacije, rješenje nije odbacivanje onog što imamo i što je uvođeno radi bolje efikasnosti. Rješenje je uvođenje novog okvira koji povezuje ta dva naizgled oprečna načina rada. Dakle, treba nam poveznica između stabilnosti hijerarhijske organizacije s jedne strane te usmjerenosti na kupca i promptno odgovaranje na njegove potrebe inovativnim rješenjima s druge.

Što je zapravo SAFe

SAFe je kratica od Scaled Agile Framework i stvoren je 2011. godine te je namijenjen kompanijama koje žele raditi prema lean i agilnim principima i trebaju planirati, sinkronizirati i koordinirati razvoj rješenja na razini Programa i Portfolia. SAFe obuhvaća otvorenu bazu znanja, principe i praksu te kompetencije za Lean, Agile i DevOps.

SAFe nikako nije metoda koja striktno propisuje što i kako treba raditi niti je organizacijska struktura. On zapravo nudi alate kojima primjenjujemo agilan način rada i postaje jedan međusustav koji povezuje prave ljude za rješavanje problema i omogućava im da se fokusiraju na rješavanje uza svu podršku koju trebaju da bi isporučili rješenje koje daje dodanu vrijednost korisniku.

Kako se uvodi SAFe

S toliko fleksibilnosti koje nudi okvir SAFe, kod uvođenja članovi se često pitaju je li neka odluka u skladu sa SAFe-om. U slučaju dileme, važno je podsjetiti se cilja, a to je zadovoljan korisnik kojemu isporučujemo visokokvalitetno rješenje koje ima poslovnu vrijednost u što kraćem roku. Potom se osloniti na lean-način razmišljanja i temeljne vrijednosti SAFe-a (usklađenost, ugrađena kvaliteta, transparentnost i izvršenje programa) i upitati se je li neka odluka u skladu s tim vrijednostima.

Ovisno o potrebama organizacije SAFe nudi četiri konfiguracije i omogućuje svakoj organizaciji prilagodbu okvira vlastitom poslovanju. Na taj način SAFe podržava čitav spektar potreba, od onih kojima je potreban mali broj timova do onih složenih sustava koji zahtijevaju stotine i čak i tisuće ljudi za izgradnju i isporuku rješenja. . Za srednje velike organizacije namijenjena je osnovna konfiguracija (Essential SAFe), velika rješenja (Large Solution SAFe) namijenjena su za velike organizacije koje isporučuju kompleksna softverska rješenja. Iduća konfiguracije je Portfolio (Portfolio SAFe) i na kraju konfiguraciju (Full SAFe).

Iskustva klijenata

Mi u Serengetiju radimo s klijentima iz različitih poslovnih domena, od kojih su neki tijekom naše suradnje uveli SAFe prema smjernicama svojih konzultanata. S obzirom na to da su naši zaposlenici direktno bili uključeni u prelazak na SAFe, a imamo i kolegu koje je promoviran u ART voditelja (release train engineer), znamo iz prve ruke kako proces ide. Možemo reći da je ključni razlog koji potiče klijente da uvedu SAFe taj što izolirani scrum-timovi ne mogu potpuno ostvariti puni potencijal u organizacijskoj kulturi u koju je duboko ukorijenjen waterfall način rada, tj. uz praksu dugoročnog planiranja i budžetiranja.

Nakon uvođenja SAFe-a uočava se smanjenje tehnološkog duga i tako se dio proračuna namijenjenog za održavanje sustava može izdvojiti za inovacije. Bilježi se smanjenje broja upita u podršci korisnicima. Osim toga, interne ankete pokazuju povećanje angažiranosti i zadovoljstva zaposlenika. Neki od konkretnih savjeta su da se treba pripremiti za direktnu komunikaciju tijekom rada, naročito na PI planiranju. Zatim, vrlo je važna transparentnost, voditelji trebaju poticati i naglašavati važnost otvorene i iskrene komunikacije. I na kraju svakako najvažnije je jasno predstaviti viziju.

Ključno za uspješnost

Današnje je okružje takvo da je poslovna agilnost ključna za ekonomsku uspješnost. Kompanije koje su usvojile lean-agilne načine rada na razini cijele organizacije brže reagiraju na potrebe korisnika, a time ostvaruju veći profit i/ili povećavaju market share, a ujedno su zaposlenici angažiraniji i zadovoljniji.

SAFe je okvir koji nam omogućuje usklađivanje ne samo agilnih timova na razini Programa i Portfolia, već i njihovo usklađivanje s organizacijskom strategijom (najviša razina). Popularan je, između ostalog, i zbog toga što uz agilne metode, primjenjuje Lean i DevOps. Namijenjen je velikim organizacijama i odlična su iskustva kompanija koje su ga implementirane i to iz zaista raznolikih poslovnih domena, od financija, osiguranja, medicinskih istraživanja do aviousluga i industrijske automatizacije. 

Kako je SAFe organiziran i na kojim razinama

Agilni tim (agile team)

Kreće se od osnovne jedinice, a to je agilni tim. Svaki od timova radi prema Scrumu ili Kanbanu, a rjeđe i prema bilo kojoj drugoj agilnoj metodologiji s primjenom XP-a (eng. extreme programming) za osiguravanje kvalitete. Članovi agilnog tima okupljeni su tako da imaju sve kompetencije potrebne za definiranje, izgradnju, testiranje i isporuku poslovne vrijednosti u kratkim iteracijama. U SAFeu je više tipova agilnih timova, oni mogu biti dedicirani za razvoj softvera, za konfiguraciju hardvera, mogu biti poslovni timovi, operativni timovi, timovi za podršku...

Timovi agilnih timova (teams of agile teams)

Budući da svako iole kompleksnije rješenje zbog svog opsega obično zahtijeva više sati rada i kompetencija nego to može pružiti jedan agilni tim, uključuju se dodatni timovi koje treba međusobno organizirati. SAFe u tom slučaju uvodi Agile Release Train (ART), što je zapravo stalan tim agilnih timova, koji zajedno s drugim dionicima inkrementalno razvija i isporučuje rješenja. Svaki ART ima jedinstvenu misiju koja se provodi prema poslovnim i tehničkim zahtjevima koji su opisani u obliku storyja, featurea ili enablera i nalaze se u njegovom program backlogu. ART obično sačinjava 5 – 12 agilnih timova.

Razina programa

Na ovoj razini fokus je na isporuci produkta pod vodstvom product managera, system architecta i release train inženjera, koji ima ulogu glavnog scrum mastera za razinu ART-a. Na razini Programa primjenjuje se princip fokusa na korisnika (customer centricity) te inovativne i kreativne metode za osmišljavanje rješenja (design thinking). Najvažnije je u SAFeu da se sve razvija u fiksnom ritmu, što osigurava da se ono važno, kao što su program increment planning, demo (sustava ili rješenja) i retrospektive, događa redovito, prema unaprijed definiranom rasporedu. Idući vrlo važan koncept koji SAFe primjenjuje jest DevOps, koji zapravo omogućuje neprekidnu isporuku vrijednosti korisniku kontinuiranim istraživanjem, kontinuiranom integracijom, kontinuiranim razvojem i puštanjem u produkcijski rad rješenja na zahtjev i prema potrebi korisnika. Svaki ART na svojoj razini održava cijeli taj niz.

Razina isporuke rješenja (enterprise solution delivery)

Na ovoj se razini isporučuju cjelokupna rješenja, a uključuje koordinaciju ART-ova i dobavljača prema zajedničkoj poslovnoj i tehnološkoj misiji.

Nivo portfolija

Sve prethodno opisuje praksu kako izgraditi i isporučiti kompleksna poslovna rješenja. Međutim, nijedno od njih ne odgovara na važnija pitanja kao što su koja rješenja trebamo raditi i zašto. Odgovori na ta pitanja se odnose na razinu Portfolija, koji se također modernizira u skladu s lean i agilnim principima u Lean Portfolio Managementu (LPM). LPM povezuje strategiju i samu provedbu i rad primjenjujući lean i agilne principe te system thinking.

05. listopad 2022 02:08