Što i kako
StoryEditor

Koje su ključne smjernice za odgovorno korištenje umjetne inteligencije u poslovanju?

27. Travanj 2023.

Diljem svijeta primjena umjetne inteligencije je u zamahu, a tim i napori da se pronađe pravi način njezine primjene i regulacije. Zbog potencijala rasta poslovanja potaknutog korištenjem umjetne inteligencije, tvrtke imaju velik interes za nju, no postoji i velika opasnost od poslovnih promašaja zbog pogrešnih ishoda koje njeno korištenje može proizvesti.

Uprvo zato The Boston Consulting Groupa ističe da su odgovorno korištenje umjetne inteligencije i stvaranje nove vrijednosti neraskidivo su povezani te da bi kompanije što prije trebale početi utjecati na odgovorno korištenje umjetne inteligencije jer će tako unaprijediti njenu primjenu u svojem poslovanju i smanjiti mogućnost grešaka. 

Kako bi trebale izgledati strategija i primjena načela odgovorne umjetne inteligencije? Kako se razlikuju poslovni ciljevi i tržišta, izgledno je da će se razlikovati i regulativa umjetne inteligencije. U Singapuru je još 2019. uspostavljen okvir odgovornog upravljanja umjetnom inteligencijom uspostavljanjem načela, a ne propisivanjem kazni, za privatni sektor. S druge strane, EU je agresivnija. Predložena zakonska rješenja predviđaju zabranu biometrijskog nadzora kao što je korištenje tehnologija prepoznavanja lica u javnom prostoru, kao i zabranu stvaranja osobnog kreditnog rejtinga kroz sustav ocjenjivanja aktivnosti na društvenim mrežama. EU predviđa kazne u visini šest posto ukupnih godišnjih prihoda kompanija u slučaju korištenja zabranjenih tehnologija.  

Pravila, uvjeti na tržištima, potrebe kompanija, kao i vizije primjena umjetne inteligencije se razlikuju, tako da je teško propisati udžbenički pristup korištenju odgovorne umjetne inteligencije. No, BCG je, u sklopu istraživanja o načine na koje se kompanije mogu pripremiti na regulativu koja tek dolazi, izdvojio pet savjeta tvrtkama kako da se pripreme za regulaciju umjetne inteligencije u EU i drugim tržištima, a tvrtke koje usvoje ta načela bit će bolje pripremljene na bilo koji oblik regulative umjetne inteligencije i korištenje svih mogućnosti te moćne tehnologije.

1. ​Osnažite lidere odgovorno korištenje umjetne inteligencije

Imenovanje osobe odgovorne za primjenu načela odgovornog korištenja umjetne inteligencije ključno je za kontinumjetna inteligencijaranu primjenu inicijative. Najbolji lideri za primjenu tzv. Inicijative za odgovornu umjetnu inteligenciju (Responsible Artificial Intelligence - RAI) su multitalentirani: razumiju proces stvaranja politika, tehničke zahtjeve i potrebe kompanije.

Oni te elemente mogu integrirati u koherentnu strategiju koja stvara koristi od umjetne inteligencije, pridržava se širih kompanijskih vrijednosti i osigurava da se kompanija pridržava regulative u nastajanju. Također, stvaraju timove koji predstavljaju različite dijelove kompanije, od pravnog, preko ljudskih resursa, IT-a do marketinga, a zajedno dizajniraju i vode RAI programe. Ti im odnosi omogućavaju da RAI inicijative provedu u cijeloj kompaniji.

2. ​Izradite i usvojite okvir za etičnu umjetnu inteligenciju

U srcu svake odgovorne umjetne inteligencije su načela i pravila etičnog korištenja umjetne inteligencije koje kompanije stvaraju i usvajaju u svoju kompanijsku kulturu. To stvara robusne temelje za prihvaćanje novih regulatornih zahtjeva u bilo kojem obliku bez da otežavaju realizaciju poslovnih ciljeva i ulaganja. Uzmite za primjer pravila kojima se regulira korištenje tehnologija prepoznavanja lica.

Zahtjevi američkog Zakona o biometričkoj informacijskoj privatnosti i predložena regulativa u EU se razlikuju. No, kompanija koja posluje na oba ta tržišta treba se pridržavati okvira etične primjene umjetne inteligencije putem ulaganja u i korištenje tehnologija za mitigaciju pristranosti (bias), snažno štititi privatnost, strogo dokumentirati sve primjene i koristiti sve moguće mjere potrebne da se poštuju regulatorni zahtjevi bilo SAD-a, bilo EU-a. U srcu svake regulative je jedan cilj, odgovoran pristup korištenju umjetne inteligencije, a načela etičnog korištenja umjetne inteligencije će njezino korištenje učiniti odgovornim.

Čak dvije trećine kompanija koje je BCG anektirao za DAI indeks već sad stvaraju okvir za etično korištenje umjetna inteligencija. To uključuje svrhom vođen pristup stvaranju primjena umjetne inteligencije: osiguravanjem da dizajneri aplikacija od početka razumiju ciljeve sistema umjetne inteligencije i ishode koje može generirati.

Druga je mjera transparentnost: informiranje korisnika o tome kako umjetna inteligencija koristi njihove podatke, te objašnjavanje načela rada algoritama. Kad kompanije znaju pojasniti kako njihova umjetna inteligencija funkcionira, tad grade povjerenje. Također, tako pomažu usvajanje umjetna inteligencija od strane zaposlenika i kupaca. Učinkovita obuka kroz promociju praksi i ciljeva RAI u kompaniji, kao i komunikacija glavnih poruka o odgovornom korištenju umjetne inteligencije u kompaniji i izvan nje dodatno povećavaju transparentnost.

3. ​Formalizirajte mehanizam povratne veze za alarmiranje nepredviđenih rezultata

Većina postojeće i predložene regulative zaziva snažno i odgovorno upravljanje i ljudsku odgovornost. To je u skladu s temeljnim pravilom odgovornog korištenja umjetna inteligencija: uključenost ljudi u sve AI procese i platforme. Gotovo sve kompanije suglasne su kako je svrha umjetne inteligencije ojačati ljudske kapacitete, a ne zamijeniti ih, te već koriste to načelo. No, razlika je u tome kako ga primjenjuju.

Svaki RAI program trebao bi imati povratnu vezu (feedback loop), mehanizme revizije i jasna pravila za alarmiranje u slučaju nepredviđenih rezultata. I ovdje su digitalno najzrelije kompanije već u vodstvu: dvostruko je veća vjerojatnost da će primjenjivati ove elemente RAI programa i shvaćati njihovu važnost, nego manje zreli konkurenti.

4. Stvorite sustave revizije RAI programa, integrirajte alate i metode

RAI produljuje životni vijek sustava umjetne inteligencije. Cilj im je prepoznati i riješiti probleme u što ranijoj fazi razvoja, te ostati na oprezu nakon lansiranja aplikacija. Organizacije koje su u stanju nadzirati efekte umjetna inteligencija tijekom cijelog uporabnog ciklusa uspijevaju zadobiti povjerenje kako vlasti, tako i kupaca. To započinje primjenom središnjih načela RAI poput transparentnosti i uključivosti u izgradnji i primjeni algoritama.

Nadalje, kompanije bi trebale izgraditi ili usvojiti alate za provedbu cjelovite revizije ne samo algoritama, nego i poslovnih procesa i ishoda. Te bi revizije treble biti kontinumjetna inteligencijarane, kroz razvoj, izradu prototipa i skaliranu primjenu.

5. Sudjelujte u ekosustavu odgovorne primjene umjetne inteligencije

Gotovo 90 posto kompanija koje su sudjelovale u BCG-ovoj DAI anketi aktivno doprinose RAI konzorcijima i radnim grupama. To je smislena strategija jer njeguje suradnju i dijeljenje iskustava najboljih praksi primjene RAI načela, što vam može omogućiti da se bolje pripremite za regulaciju umjetna inteligencija i poboljšate performanse svojih umjetna inteligencija sustava. Za vješte igrače, uključiti se znači steći prednost.

Ekosustav odgovornih korisnika umjetne inteligencije raste, i postaje prirodno mjesto za pronalaženje partnera, kupaca, organizacija koje mogu pomoći razvoj i skaliranje primjena umjetna inteligencija, kao i sprječavanje rizika u korištenju umjetna inteligencija, te prepoznavanje društvenih problema koji mogu nastati zbog primjene umjetna inteligencija.

06. lipanj 2023 18:30