Što i kako
StoryEditor

Kružna ekonomija: Model koji pruža nove prilike poduzećima u vrijeme (klimatske) krize

09. Studeni 2022.

piše: Karla Grgić menadžerica u Deloitteovu Odjelu poslovnog savjetovanja

Gospodarstvu je potreban odmak od linearne ekonomije i neograničena iskorištavanja resursa. Novi inovativni modeli omogućuju aktivniju suradnju u industrijama, gradovima i zajednicama, koji otkrivaju nove dimenzije stvaranja održive vrijednosti kao što je prodaja usluga umjesto proizvoda, obnavljanje resursa iz otpada, dijeljenje imovine i proizvodnja ekoloških zaliha.

U svijetu ograničenih prirodnih resursa i kontinuirana rasta stanovništva kružna ekonomija više nije izbor već je njezina implementacija nužna za opstanak. Oporavak svjetskog i europskoga gospodarstva zahtijevat će primjenu strategija koje mijenjaju igru, razbijajući paradigme koje vladaju još od doba industrijalizacije.

Linearna proizvodnja postaje neodrživa u 21. stoljeću zbog neograničena iskorištavanja prirodnih resursa i potrošnje fosilnih goriva. Konkretno, očekuje se da će se globalna potrošnja materijala kao što su biomasa, fosilna goriva, metali, ali i minerali udvostručiti u sljedećih četrdeset godina, a do 2050. godine predviđa se povećanje godišnje proizvodnje otpada za 70 posto (‘World Economic Forum‘, The Circularity GAP report 2021).

Više od samog recikliranja

Više od 92 milijarde tona materijala izvađeno je i prerađeno tijekom 2019. godine, uključujući proizvodnju plastike, tekstila, hrane, elektronike i drugog, što je pridonijelo generiranju otprilike polovice globalnih CO2 emisija. Gospodarstvu je potreban odmak od linearne ekonomije i kontinuirana pomicanja granica mogućnosti.

Novi inovativni modeli omogućuju aktivniju suradnju u industrijama, gradovima i zajednicama, koje otkrivaju nove dimenzije stvaranja održive vrijednosti kao što je prodaja usluga umjesto proizvoda, obnavljanje resursa iz otpada, dijeljenje imovine i proizvodnja ekoloških zaliha. Europska unija postavila je stroga regulatorna pravila za ostvarenje postavljenih ciljeva klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kružna ekonomija postupno postaje bitan model za donositelje odluka u vladama i poduzećima. Međutim, unatoč ovom pozitivnom zamahu, današnja je ekonomija i dalje uglavnom linearna – i pretjerano neučinkovita u smislu korištenja prirodnih resursa i stvorenog onečišćenja. Nije novost da će trenutačna ekonomija ‘uzmi-napravi-iskoristi-odloži‘ (engl. take-make-use-dispose) imati štetne posljedice na dobrobit svih nas. Uvođenje mjera da bi materijali dulje ‘cirkulirali‘ po tehnosferi temelj je za učinkovitije korištenje resursa i smanjenje negativnih utjecaja gospodarstva na okoliš.

Proizvodne petlje

Navedene mjere (ponovna uporaba, recikliranje, ponovna proizvodnja, obnova, kaskadna uporaba itd.), koje su različite prirode, imaju oblik materijalnih i proizvodnih petlji u lancu potrošnje. Njihova provedba zahtijeva tehnološke, organizacijske i socijalne inovacije pa će se najbolji put za prelazak s linearnog modela na kružni model ekonomije tek definirati.

Organizacije se suočavaju s kontinuiranom nesigurnošću opskrbnog lanca, strožim propisima o emisijama stakleničkih plinova i pritiscima društvenih vrijednosti koje se mijenjaju. Uza sve te čimbenike u igri, tradicionalni linearni poslovni model ‘uzmi-napravi-baci‘ (engl. take-make-waste) neučinkovit je i nije održiv.

Ključne prednosti

Kada razmatraju prelazak na model kružne ekonomije, pokretači promjena ponekad mogu previdjeti ključne prednosti za svoju organizaciju. Koristi od zatvaranja petlji u opskrbnom ili vrijednosnom lancu proizvoda često se mogu odnositi na unutarnje i vanjske zahtjeve usklađenosti. U nekim slučajevima prelazak na sustav zatvorene petlje može čak rezultirati stvaranjem novih i uzbudljivih mogućnosti prihoda za organizaciju.

Globalno gledano, model kružne ekonomije procijenjeno bi mogao donijeti do 4,5 bilijuna dolara ekonomske koristi do 2030. godine. Kružna ekonomija model je koji potiče rast društva stvaranjem dodatnih mogućnosti (kako za poslovanje tako i za zapošljavanje), promoviranjem kreativnosti, inovacija i sanacije životne sredine. Istodobno ekološka korist znači da će taj ekonomski model dugoročno pridonijeti obnovi i regeneriranju prirodnih resursa i rješavanju klimatske krize. 

Strateško planiranje potencijalna korist od uvođenja načela kružne ekonomije

Smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti

Smanjenje troškova materijala: smanjenjem potrebe za obujmom, npr. učinkovitijim iskorištavanjem materijala ili upotrebom postojeći tokova otpada (unutarnjih ili vanjskih)

Smanjenje otpada: sposobnost prenamjene vlastitih tokova otpada dovodi do nižih troškova gospodarenja otpadom

Prenamjena (engl. upcycling): upotreba recikliranih materijala kao dodatni i niži trošak

Optimizacija procesa: inspirirana razmatranjem operativnih dizajna zatvorene petlje

Smanjenje troškova energije: ulazak resursa = izlaz

 

Smanjenje vanjskih utjecaja

Onečišćenje i emisije: smanjenje pozitivno utječe na tržišnu reputaciju i potencijalno izbjegavanje porez na ugljik

Očuvanje resursa: smanjenjem korištenja neobnovljivih resursa i negativnih utjecaja na okoliš sve do aktivna doprinosa regeneraciji resursa ili okoliša

 

Smanjenje rizika

Smanjenje reputacijskog rizika: rješavanje potencijalne izloženosti s neetičnim ili neodrživim dobavljačima

Smanjenje rizika treće strane: bližim odnosom i većom transparentnosti u ekosustavima zatvorene petlje

 

Povećanje otpornosti poduzeća

Veća transparentnost: isticanje lanca vrijednosti i svijest radi potrebne koordinacije i suradnje u ekosustavu zatvorene petlje

Bliži odnosi: suradničko rješavanje problema i razvoj prilika izvan kružnoga gospodarstva kroz mreže opskrbnog lanca

Ograničena ovisnost o robi: smanjena izloženost šokovima na tržištu robe i učincima nedostatka neobnovljivih izvora

 

Usklađenost

Obvezujući zakoni: povećanje regionalnih regulatornih inicijativa (EU Green Deal) i inicijativa za odgovorno poslovanje (npr. CSRD, EU Taxonomy i dr.)

Neobvezujući zakoni: povećanje doprinosa globalnom upravljanju (npr. SDG, specifični ciljevi kružne ekonomije)

 

Financiranje

Kapitalna ulaganja: povećani angažman ulagača (posebno privatnoga kapitala) u ulaganja povezana s održivošću – okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) ocjenjivanjem s pomoću učinaka kružnih lanaca vrijednosti

Javna potpora: korištenje kružnih rješenja izravnim subvencijama, neizravno nametnutim naknadama ili porezima na neusklađene proizvode


Konkurentska prednost i novi tržišni potencijal

Prednost prvog pokretača: korištenje novih poslovnih modela (npr. prijelaz proizvoda na uslugu), novi tržišni potencijal (npr. nova alternativna materija, ekološki održivi proizvod i sl.)

Veća marža: mogućnost zbog poboljšane reputacije i aspekta brendiranja, inovacije proizvoda/ procesa, sustava proizvod-usluga i monetizacije vlastitih tokova otpada

održivi tokovi prihoda: radi novih kružnih poslovnih modela koje konkurenti ne mogu lako kopirati ili radi dugoročnog odnosa s kupcima u modelima koji se oslanjaju na korištenje, a ne vlasništvo robe

zadržavanje i lojalnost kupaca: zahvaljujući novim ili prilagođenim poslovnih modelima povećana transparentnost i percipirana interakcija

24. studeni 2022 08:55