Što i kako
StoryEditor

Marija Zuber: Poslodavcima smanjena obveza plaćanja mjesečne naknade

23. Lipanj 2020.
Poslodavcima koji ne zapošljavaju propisani broj osoba s invaliditetom smanjena je obveza plaćanja mjesečne naknade za 20 posto, a od 1. travnja 2020. proširen je i krug poslodavaca u nekim djelatnostima koji ne moraju poštovati obveznu kvotu zapošljavanja takvih osoba

Izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 32/20.) koje su prihvaćene tijekom ožujka 2020., u sustav kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom uvedene su dvije novine: proširen je krug poslodavaca koji su oslobođeni obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom, a tim i obveze plaćanja novčane naknade koju plaćaju poslodavci koji ne ispunjavaju propisanu obvezu i svim je poslodavcima koji ne zapošljavaju dovoljan broj invalida smanjena obveza mjesečne novčane naknade.

Dosadašnje obveze

Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom, barem tri posto u odnosu na ukupan broj radnika, propisana je za poslodavce koji imaju dvadeset i više radnika. Odnosi se na sve poslodavce koji posluju u Hrvatskoj, na sve pravne oblike organiziranja i za sve sektore vlasništva. Za utvrđivanje propisanog broja osoba s invaliditetom mjerodavni su podaci o broju zaposlenih na kraju svakog mjeseca (stanje na dan 31. svibnja, 30 lipnja itd.). Fluktuacije unutar mjeseca ne uzimaju se u obzir. U ukupan broj zaposlenih uračunavaju se radnici na neodređeno i na određeno vrijeme, s punim ili s nepunim radnim vremenom. U broj zaposlenih uračunavaju se i zaposleni članovi uprave te obrtnici i slobodna zanimanja koji su prema toj osnovi obvezno osigurani.

U ukupan broj zaposlenih ne uračunavaju se sezonski radnici zaposleni na određeno vrijeme, zato poslodavci koji zapošljavaju sezonske radnike moraju na tiskanicama kojima prijavljuju radnika u sustav obveznog osiguranja označiti da je riječ o sezonskom radniku. U agencijama za privremeno zapošljavanje u ukupan broj radnika ne uračunavaju se radnici zaposleni radi ustupanja korisnicima, ali uračunavaju se oni koji rade u agenciji za privremeno zapošljavanje. U ukupan broj zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje propisana kvota ne uključuju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, zaštite osoba i imovine te na radnim mjestima vatrogasaca i pirotehničara.

Tko je oslobođen obveze

Do 31. ožujka 2020. od obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom bili su izuzeti novoosnovani poslodavci u prve dvije godine nakon upisa u odgovarajući registar, predstavništva stranih pravnih osoba, strana diplomatska i konzularna predstavništva te integrativne i zaštitne radionice. Od 1. travnja 2020. krug iznimaka proširen je na određene poslodavce u prerađivačkoj industriji. Riječ je o poslodavcima čija je glavna djelatnost proizvodnja tekstila, proizvodnja odjeće, proizvodnja kože i srodnih proizvoda, prerada drva i proizvoda od drva, proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i proizvodnja namještaja.

Neovisno o tome koliko radnika zapošljavaju, poslodavci kojima je glavna djelatnost neka od nabrojenih nemaju obvezu zaposliti odgovarajući broj osoba s invaliditetom i obvezu plaćanja naknade zbog nedovoljnog broja zaposlenih invalida. Da bi iskoristili tu pogodnost, dužni su Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostaviti obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koju izdaje Državni zavod za statistiku. Obveza im prestaje počevši od mjeseca u kojemu su dostaviti obavijest.

Tko plaća manje

Poslodavac koji nema barem tri posto zaposlenih osoba s invaliditetom dužan je Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju plaćati posebnu mjesečnu naknadu. Do veljače 2020. mjesečna je naknada iznosila 30 posto bruto minimalne plaće, odnosno 1218,75 kuna za svaku osobu s invaliditetom koja nije zaposlena, a trebalo ju je zaposliti. Primjerice, ako je prema propisanoj kvoti poslodavac trebao zaposliti četiri takva radnika, a zapošljava samo dva, njegova je mjesečna novčana obveza zaključno s plaćanjem za veljaču bila 2437,50 kuna.

Od 1. ožujka 2020. naknada je smanjena na 20 posto minimalne plaće na mjesec i iznosi 812,50 kuna na mjesec za svaku osobu s invaliditetom koja nije zaposlena. Smanjenje mjesečne naknade primjenjuje se počevši od naknade koja se za mjesec ožujak plaća u travnju 2020. Uza smanjenje obveze, koje je trajno, Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom propisana je odgoda obveze plaćanja novčane naknade za ožujak, travanj i svibanj 2020. Ta se odgoda primjenjuje automatski na sve obveznike, bez posebnih zahtjeva. Riječ je o odgodi, a ne o oslobođenju od obveze plaćanja propisane naknade. 

01. listopad 2023 17:12