Što i kako
StoryEditor

Obiteljske mirovine: Tko će i pod kojim uvjetima moći primati i dio mirovine pokojnog partnera

25. Listopad 2022.

Od 1. siječnja uvodi se (napokon) mogućnost da se uza svoju mirovinu može dobiti i dio mirovine preminulog partnera. Za mnoge primatelje obiteljskih mirovine to će biti znatno povoljnije, ali treba se dobro informirati prije konačne odluke

Udovice i udovci korisnici starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine od 1. siječnja 2023. moći će, uz propisane uvjete, primati i dio mirovine pokojnog supružnika. Riječ je o novom pravu uvedenom zadnjim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju kojima se Hrvatska priključuje krugu država koje korisnicima mirovina osim njihove zarađene mirovine isplaćuju i odgovarajući iznos mirovine preminuloga bračnog partnera. Ta je mjera u funkciji ublažavanja siromaštva starije populacije i usmjerena je na korisnike mirovina kojima se nakon smrti bračnog druga, u jednočlanom domaćinstvu znatno smanje izvori prihoda.

Pravo na dio mirovine pokojnog supružnika, uz istodobno primanje svoje mirovine, može ostvariti udovica odnosno udovac koji su navršili 65 godina i ispunjavaju uvjete za obiteljsku mirovinu za jednoga korisnika. S njima su pravno izjednačeni izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, a taj se status dokazuje u posebnom postupku. Uvjeti za obiteljsku mirovinu nisu se mijenjali. Osnovno je pravilo da udovac/udovica može ostvariti obiteljsku mirovinu ako je do smrti bračnog druga navršio/la 50 godina života, ako je kod njega/nje do smrti bračnog druga ili u roku jedne godine od smrti nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti te ako je u vrijeme smrti bračnog druga imao/la 45 godina života, s tim da u tom slučaju pravo stječe kad navrši 50 godina.

Koja su ograničenja

Od 1. siječnja 2023. sve se obiteljske mirovine povećavaju za 10 posto pa će se obiteljska mirovina za jednoga korisnika određivati faktorom 0,77 umjesto sada propisanog faktora 0,7. Odnosi se to na zatečene i na nove korisnike obiteljskih mirovina, što će utjecati na visinu dijela obiteljske mirovine koja će se isplaćivati udovicama i udovcima. Dio mirovine po pokojnom supružniku ograničen je na najviše 27 posto obiteljske mirovine, a uz to postotno ograničenje propisana je najniža i najviša svota u apsolutnom iznosu.

Najniži iznos dijela obiteljske mirovine određen je u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (AVM), što prema vrijednosti AVM-a u drugom polugodištu 2022. iznosi 232,95 kn. Taj će se najniži iznos povećati od 1. siječnja 2023., kako se svakog polugodišta usklađuju mirovine, ali ne može iznositi više od 50 posto obiteljske mirovine. Najviši iznos dijela obiteljske mirovine koji se može isplaćivati udovici ili udovcu određen je kao zbroj njihove osobne mirovine i dijela mirovine pokojnog supružnika, i to tako da ukupno ne može iznositi više od 80 AVM-a, što je zasad 6212 kn, a i taj će se iznos od 1. siječnja 2023. povećati za postotak usklađivanja mirovina.

Faktori za odluku

Udovice i udovci koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine trebaju odvagnuti što im je povoljnije: primati dvije mirovine, tj. osobnu mirovinu i dio obiteljske mirovine po pokojnom supružniku ili primati samo obiteljsku mirovinu po pokojnom supružniku, koja se od 1. siječnja 2023. godine svima, i zatečenim i novim korisnicima, povećava za 10 posto.

Zbog propisanih pravila i ograničenja, nekim će korisnicima biti povoljnije ostvarivati samo obiteljsku mirovinu u propisanom iznosu, iako ispunjavaju formalne uvjete za primanje dviju mirovina. Primanje dviju mirovina bit će isplativo za korisnike kojima njihova osobna mirovina iznosi manje od 6212 kn, uz uvjet da im obiteljska mirovina određena faktorom 0,77 nije povoljnija od toga iznosa. Na povoljnost i isplativost primanja dviju mirovina ili samo obiteljske mirovine utjecat će i povećanje najnižih mirovina. Najniže mirovine se od 1. siječnja 2023. godine povećavaju za tri posto, i zatečenim i novim korisnicima najnižih mirovina.

Korisnik mirovine koji se u prethodnim godinama odlučio za obiteljsku mirovinu jer mu je bila povoljnija od njegove mirovine može podnijeti zahtjev da mu se uspostavi isplata osobne mirovine i da uz nju prima dio obiteljske mirovine. Njegova je osobna mirovina određena prema njegovoj životnoj dobi, stažu osiguranja, mirovinskoj osnovici i mirovinskom faktoru u trenutku umirovljenja. Taj se iznos nije isplaćivao (jer mu se isplaćivala obiteljska mirovina), ali se može aktivirati, uvećan za sva polugodišnja povećanja mirovina u razdoblju od umirovljenja do uspostavljanja isplate.

Obvezno podnijeti zahtjev

Udovice i udovci korisnici starosnih, prijevremenih i invalidskih mirovina koji namjeravaju uza svoju mirovinu ostvariti pravo na dio obiteljske mirovine pokojnog supružnika i korisnici obiteljskih mirovina koji žele aktivirati osobnu mirovinu i uz nju primati dio obiteljske mirovine to pravo ostvaruju podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Ako zahtjev podnesu do kraja 2023., pravo na dio obiteljske mirovine ostvarit će od 1. siječnja 2023. Zahtjev se može podnijeti i kasnije, ali tada se dio obiteljske mirovine isplaćuje od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag. Opravdano je očekivati da će, kad god se zahtjev podnese, HZMO uputiti korisnika mirovine na izbor koji je za njega povoljniji.

24. studeni 2022 14:23