Što i kako
StoryEditor

Odbitak pretporeza: Od 1. prosinca važna promjena za one koji PDV obračunavaju po izdanim računima

20. Prosinac 2022.

Svi koji PDV obračunavaju po izdanim računima moći će ga odbijati s ulaznih računa dobavljača koji prema svom izboru obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate taj ulazni račun. Za one koji PDV obračunavaju prema naplaćenom nema promjena. Dakle, svim obveznicima PDV-a, bez obzira na to kako ga obračunavaju, odbitak pretporeza uvjetovan je plaćenim računom dobavljača

Obveznicima poreza na dodanu vrijednost koji ga obračunavaju prema izdanim računima od 1. prosinca 2022. godine mijenjaju se pravila o odbitku pretporeza. Oni će moći odbijati PDV s ulaznih računa dobavljača koji prema vlastitom izboru obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate taj ulazni račun. Za obveznike PDV-a koji PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama nema promjena. Oni utvrđuju poreznu obvezu po računima koje su naplatili od kupaca i pravo na pretporez ostvaruju po računima koje su platili svojim dobavljačima, neovisno o tome u kojem je poreznom režimu dobavljač.

Prema presudi Suda EU

Promjena prava na odbitak pretporeza za obveznike PDV-a koji primjenjuju tzv. redovni postupak oporezivanja i obračunavaju PDV-a prema izdanim računima uslijedila je nakon presude Suda Europske unije, koji je odlučivao u predmetu o pravu na odbitak pretporeza njemačkog poduzetnika.

Naime, Njemačka primjenjuje iznimku koju Direktiva dopušta i obveznicima koji PDV obračunavaju prema naplaćenim i onima koji PDV obračunavaju prema plaćenim računima omogućava pravo na odbitak pretporeza neovisno o tome je li porezni obveznik platio ulazni račun dobavljača. Spor se vodio o slučaju dvaju njemačkih obveznika PDV-a koji PDV obračunavaju prema naplaćenim naknadama, pa se kupac koristio pretporezom tek nakon što je platio račun, a ne po primitku računa kako to uređuje njemačko porezno zakonodavstvo.

Budući da presude Suda EU obvezuju sve države članice, Porezna uprava RH je od Odbora za PDV kao posebnog tijela Europske komisije u čijoj nadležnosti je primjena PDV direktiva zatražila pojašnjenje presude. Pribavljeno tumačenje i presudu Suda EU Porezna uprava RH je protumačila na način da je svim obveznicima PDV-a, i onima koji primjenjuju redovni postupak i onima koji PDV plaćaju prema naplaćenim računima, odbitak pretporeza uvjetovan plaćenim računom dobavljača.

Rezultat toga je uputa Ministarstva financija objavljena na mrežnim stranicama Porezne uprave kojom se obveznici PDV-a obavještavaju da se od 1. prosinca 2022. neće primjenjivati dosadašnje upute o pravu na odbitak pretporeza, već da obveznici koji PDV obračunavaju u redovnom postupku ostvaruju pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima dobavljača koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama tek nakon što plate račun.

Kako znati obračun dobavljača

Kako će obveznik PDV-a prepoznati obračunava li njegov dobavljač PDV prema izdanim ili prema naplaćenim računima? Obveznik PDV-a koji obračunava PDV prema plaćenim računima dužan je na izdanom računu navesti napomenu da obračunava PDV prema plaćenim računima. Prema propisima o PDV-u koje je Hrvatska primjenjivala prije ulaska u članstvo EU, poduzetnici su označavali izlazne račune oznakama R-1 i R-2, pri čemu je oznaka R-2 davala informaciju da je riječ o poslovnom subjektu koji obračunava PDV prema naplaćenim naknadama.

U tom ranijem poreznom režimu oznaku R-2 mogli su imati samo porezni obveznici fizičke osobe koji i porez na dohodak utvrđuju prema novčanom načelu. U međuvremenu je sustav PDV-a znatno izmijenjen i svim je poreznim obveznicima, pravnim i fizičkim osobama koje ostvaruju promet do 15 milijuna kuna, uvedena mogućnost da prema vlastitom izboru obračunavaju PDV prema naplaćenim naknadama, a oznaku R-2 na izlaznom računu zamijenila je obvezujuća napomena: ‘PDV se obračunava prema naplaćenim naknadama‘.

Vrlo važna napomena

Ta će napomena od 1. prosinca 2022. biti jako važna jer kupcu koji PDV-a obračunava prema izdanima računima daje informaciju o tome kada ima pravo odbiti pretporez. Ako dobavljač koji PDV plaća prema naplaćenim računima na svom izlaznom računu izostavi obvezujuću napomenu, a kupac odbije pretporez iako nije platio račun, porezno će mu tijelo u naknadnoj provjeri osporiti pravo na pretporez, a njegova dobavljača može sankcionirati zbog nepoštovanja zakonskih odredbi o obveznom sadržaju računa.

U sljedećim mjesecima taj će se problem vjerojatno aktualizirati, kako bi se obveznicima PDV-a koji ga obračunavaju prema izdanim računima omogućila informacija o modelu obračuna PDV-a koji primjenjuje njihov dobavljač.

Presuda Suda EU je iz veljače 2022. godine, a nova uputa Ministarstva financija primjenjuje se od 1. prosinca 2022. To podrazumijeva da se obračun PDV-a za studeni 2022., koji Poreznoj upravi treba dostaviti do 20. prosinca 2022., sastavlja prema pravilima koja su se primjenjivala za isporuke obavljene do 30. studenoga 2022. godine. Novi režim prava na odbitak pretporeza primjenjuje se za isporuke primljene od 1. prosinca 2022. godine, što će biti uključeno u PDV obrazac koji se dostavlja 20. siječnja 2023. godine.

19. travanj 2024 08:14