Što i kako
StoryEditor

PDV: Diplomacija, institucije EU-a i međunarodne organizacije imaju status izvoznika

30. Travanj 2024.

Prema čl. 48. Zakona o PDV-u isporuke tuzemnih obveznika PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima stranih država u Hrvatskoj, međunarodnim organizacijama i njihovim predstavništvima sa sjedištem u RH, institucijama i tijelima Europske unije i oružanim snagama članica NATO-ova saveza oslobođene su PDV-a. Oslobođenje se odnosi i na trošarine i posebni porez na motorna vozila, prema posebnim zakonima. Isporuke navedenim organizacijama, a pod određenim uvjetima i njihovom osoblju, porezno su izjednačene s izvozom, što podrazumijeva pravo isporučitelja na odbitak pretporeza.

Izvoz dobara i usluge obavljene tim kupcima oslobođeni su PDV-a, pa isporučitelj u slučaju izravnog oslobođenja neće na izlaznom računu zaračunati PDV, a u slučaju kad nije dopušteno izravno oslobođenje će ga zaračunati te kupac naknadno u propisanom postupku ostvaruje povrat PDV-a. Način ostvarivanja tih povlastica propisan je Pravilnikom o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije. Pravilnik se više puta dopunjavao i mijenjao, mijenjali su se i obrasci koje subjekti s pravom na izravno oslobođenje podnose tuzemnom prodavatelju dobara i/ili usluga, a zadnje izmjene odnosile su se na zaokruživanje iznosa propisanih u eurima i objavljene su početkom 2024. godine.

Kako se oslobođenje ostvaruje

Među korisnicima tih oslobođenja najbrojnija skupina su diplomatska predstavništva i konzularni uredi stranih država. Oni mogu za nabavljena dobra i sluge ostvariti oslobođenje od PDV-a na dva načina: izravnim oslobođenjem pri nabavi dobara i usluga ili naknado, povratom PDV-a koji su im zaračunali prodavatelji. Pri kupnji motornih vozila, pogonskoga goriva za motorna vozila, kupnji nekretnina i korištenju usluge najma ili zakupa nekretnina oslobođenje se ostvaruje isključivo izravno kod prodavatelja, uz predočenje obrasca Potvrda o izravnom oslobođenju koju korisniku izdaje Diplomatski protokol Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Pri nabavi vozila, oslobođenje se ostvaruje i za posebni porez na motorna vozila.

Za sve ostale nabave dobara i usluga oslobođenje se ostvaruje naknadnim podnošenjem zahtjeva za povrat plaćenog PDV-a i trošarina. Zahtjev se ponosi Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija elektroničkim putem na propisanom obrascu. Ako se zahtijeva povrat poreza na trošarinske proizvode (cigarete i druge duhanske prerađevine, pivo, alkohol i alkoholna pića i dr.), uza zahtjev treba dostaviti i preslike računa o nabavama za koje se traži povrat poreza. Sadržaj zahtjeva i priloge potvrđuje MVP, provjerava ih Carinska uprava, Područni ured Zagreb, i podnositelju na njegov bankovni račun u Hrvatskoj doznačuje povrat poreza sadržanog u računima za koje je podnesen zahtjev. Nedostaje li neki od računa iskazanih u zahtjevu, Carinska uprava pozvat će podnositelja da te račune naknadno dostavi. Zahtjev za povrat poreza na opisani način može se ponijeti za svako tromjesečje, najkasnije u roku tri mjeseca od isteka toga tromjesečja.

Za osobne potrebe osoblja

Oslobođenje od obveze prometnih poreza na opisani način mogu ostvariti diplomatski uredi i konzularna predstavništva za svoje službene potrebe, ali i osoblje tih ureda za svoje osobne potrebe, ako nisu državljani Hrvatske ili u Hrvatskoj nemaju stalno prebivalište. Za diplomatska i konzularna predstavništva mora biti ispunjen uvjet uzajamnosti, što pri izdavanju potvrde provjerava Ministarstvo vanjskih poslova.

Na taj način oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju i međunarodne organizacija i predstavništva tih organizacije u RH, ako je oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koja obvezuju Hrvatsku. Kao i kod diplomatskih i konzularnih predstavništava, oslobođenje se odnosi i na osobne potrebe osoblja tih organizacija, administrativnog i tehničkog osoblja i stručnjaka koji rade za međunarodne organizacije te članove njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu ako nisu državljani RH ili u RH nemaju stalno prebivalište.

Uvjet tri godine

Iskorišteno porezno oslobođenje obvezuje korisnika u sljedeće tri godine. Ako u roku tri godine otuđi dobro nabavljeno uz porezno oslobođenje ili ga preda na uporabu drugim osobama ili se njime počne koristiti u druge svrhe, mora tu činjenicu prijaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, i naknado platiti porez za koji je korišteno oslobođenje.

Ako se oslobođenjem koristio za trošarine i posebni porez na cestovna motorna vozila, i njih treba naknadno platiti. Iznimka je propisana u slučaju ako je otuđenje posljedica smrti korisnika oslobođenja, odlaska iz Hrvatske člana obitelji preminuloga korisnika oslobođenja, otuđenje drugoj osobi koja također ima pravo na oslobođenje i uništenje ili krađa motornog vozila za koje je pri nabavi iskorišteno porezno oslobođenje. Dakako, te se okolnosti dokazuju vjerodostojnim ispravama.

20. lipanj 2024 21:23