Što i kako
StoryEditor

Plaće na dan izbora: Državnim i javnim zaposlenicima itekako se isplati raditi 17. travnja

16. Travanj 2024.

Prema čl. 5. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, srijeda 17. travnja 2024. – dan provedbe izbora, neradni je dan. Budući da je riječ o srijedi, koja je za većinu zaposlenih u Hrvatskoj prema rasporedu radnog vremena radni dan, nameće se pitanje određivanja visine naknade plaće za radnike koji toga dana neće raditi odnosno visine plaće za radnike koji će zbog potrebe posla i toga dana raditi.

U odnosu na opće radno zakonodavstvo, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor posebni je zakon i ima prednost u primjeni u odnosu na Zakon o radu, no budući da taj zakon ne uređuje visinu naknade plaće i visinu plaće za dan izbora kao neradni dan, primjenjuju se pravila propisana Zakonom o radu i drugim izvorima radnog prava: kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca, pravilnikom o radu i/ili ugovorom o radu. Ti propisi precizno uređuju novčana prava radnika koji u zakonom propisane dane ne rade ili zbog potrebe posla rade.

Zaposleni koji neće raditi

Dan održavanja izbora – 17. travnja 2024. nije dan tjednog odmora i radnici koji toga dana neće raditi, a da nisu izbori, to bi im prema rasporedu radnog vremena bio radni dan, imaju pravo na naknadu plaće na teret poslodavca. Visina naknade plaće uređuje se autonomnim izvorima radnog prava – kolektivnim ugovorima i pravilnicima o radu – a ako njima ništa nije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

Samo u rijetkim slučajevima, kad je radnikov radni tjedan raspoređen tako da mu je srijeda dan tjednog odmora, što je u praksi moguće ako radnik radi u turnusima ili u režimu nejednakog rasporeda radnog vremena, radnik neće ostvariti pravo na naknadu plaće za dan 17. travnja 2024. Podsjećamo da je poslodavac dužan radnika tjedan dana prije upoznati s rasporedom radnog vremena ili promjenom rasporeda. Nije zakonito mijenjati raspored radnog vremena kako bi se proglašavanjem izbornog dana danom tjednog odmora izbjegla obveza isplate naknade plaće za neradni dan određen posebnim zakonom.

Zaposleni koji će raditi

Ako priroda posla to zahtijeva i ako je to nužno zbog procesa rada kod odnosnog poslodavca, poslodavac može naložiti radnicima ili dijelu radnika da rade na dan 17. travnja. U tom slučaju radnici imaju pravo na povećanu plaću, u visini kako je propisima radnog prava određeno povećanje za rad u dane blagdana i neradne dane propisane posebnim zakonom. U većini propisa kojima su uređeni dodaci na plaću rad u dane blagdana i neradnih dana treba platiti uvećano za 30 ili 40 ili 50 posto, a u državnim i javnim službama za čak 150 posto.

Ne primjenjuje se povećanje za rad nedjeljom, nego povećanje određeno za rad u dane blagdana i s njima izjednačenih neradnih dana. Ako bi zbog potrebe posla radnik toga dana možda trebao raditi u noćnom radu ili pod otežanim uvjetima, svi se dodaci međusobno kumuliraju i radnik ima pravo na plaću uvećanu za svaki od tih dodataka. Pri tome ti dodaci ne smiju biti obračunani na osnovicu manju od satne osnovice izvedene iz propisane minimalne plaće.

Zaposleni koji i rade i glasaju

Moguće je da će neki poslodavci organizirati proces rada tako da radnici rade na dan 17. travnja, s pravom izostanka potrebnog broja sati kako bi obavili glasanje. U tom će se slučaju njihova dnevna zarada sastojati od dva dijela: od uvećane plaće za odrađene sate na neradni dan i naknade plaće za sate opravdanog izostanka s posla.

Zatečeni na službenom putu. Obveza uvećanog plaćanja odrađenih radnih sati odnosi se i na radnike koji su na dan izbora zatečeni na službenom putovanju. Ako su toga dana odrađivali poslove zbog kojih su upućeni na službeni put, odrađeni sati trebaju im se platiti uvećano.

Zatečeni na godišnjem odmoru. Radnicima koji su na dan 17. travnja 2024. zatečeni na godišnjem odmoru taj se dan neće računati u godišnji odmor. To proizlazi iz izravne primjene čl. 79. Zakona o radu prema kojemu se blagdani i neradni dani određeni zakonom ne uračunavaju u trajanje godišnjeg odmora. No radnik nema pravo zato što mu se taj dan ne računa u trajanje godišnjeg odmora samovoljno produljiti razdoblje korištenja godišnjeg odmora određeno odlukom poslodavca.

Zatečeni na bolovanju. Radnicima koji su u razdoblju koje obuhvaća datum 17. travnja zatečeni na bolovanju, bilo na teret poslodavca bilo na teret HZZO-a, i dan 17. travnja dan je bolovanja, s pravom na naknadu plaće za bolovanje, koja ovisi o duljini i razlogu spriječenosti za rad zbog bolesti ili drugog razloga previđenoga zdravstvenim propisima.

15. lipanj 2024 08:51