Što i kako
StoryEditor

Porezna reforma: Kako će se obračunavati plaće prema novim poreznim pravilima

10. Listopad 2023.

Od devet netom usvojenih izmjena poreznih zakona tri propisa utječu na obračun plaća: Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o lokalnim porezima. Novine u obračunu doprinosa primjenjuju se od 1. prosinca 2023., a novine u obračunu poreza od 1. siječnja 2024. godine. Poslodavci koji plaću za prosinac isplaćuju u tom mjesecu dužni su pri obračunu doprinosa već u 2023. primijeniti nova pravila. Većina poslodavaca plaću za prosinac isplaćuje u siječnju 2024., pa će na toj plaći istodobno primijeniti novi obračun doprinosa i novi obračun poreza na dohodak.

Komu manje za mirovinski

Uvedeno umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti odnosi se na radnike s mjesečnom bruto plaćom do 1300 eura. Radnicima s plaćom do 700 eura osnovica se umanjuje za 300 eura, a ako mjesečna plaća iznosi od 700 do 1300 eura, osnovica se umanjuje za polovinu razlike između radnikove plaće i 700 eura. Npr., ako mjesečna bruto plaća iznosio 1200 eura, osnovica se umanjuje za 50 eura, što rezultira uštedom od 10 ili 7,5 eura doprinosa, ovisno o tome je li radnik osiguran samo u prvom ili u oba mirovinska stupa. Osnovica se umanjuje samo za doprinos za mirovinsko osiguranje koji se plaća za prvi mirovinski stup, ne odnosi se na doprinos za drugi stup, ni na doprinose koji se obračunavaju na plaću (zdravstveno osiguranje, dodatni doprinos za staž s povećanim trajanjem).

Umanjenje osnovice provodi se samo pri isplati primitka koji se prema fiskalnim propisima smatra mjesečnom plaćom. Ne može se primijeniti na ostalim primicima, iako podliježu obvezi doprinosa. Umanjenje se primjenjuje bez obzira na ugovoreno radno vrijeme i neovisno o broju dana za koje se isplaćuje mjesečna plaća. Pri isplati plaće u dva navrata umanjenje se obračunava na prvoj isplati, a na drugoj se isplati ispravlja naviše ili naniže, prema podatku o ukupnoj mjesečnoj plaći. To obuhvaća i situacije kad se plaća u novcu isplaćuje početkom mjeseca, a za nekoliko se dana obračunava plaća u naravi koja je ugovorena kao dio mjesečne plaće.

Kod jednog ili dva poslodavca

Za radnike koji su zaposleni samo kod jednog poslodavca umanjenje se jednako primjenjuje na plaći za puno i za nepuno radno vrijeme. Za one koji su zaposleni kod dvaju ili više poslodavaca, uključujući i dopunski rad, umanjenje se primjenjuje ako radnikova plaća kod svih poslodavaca zajedno za određeni mjesec iznosi do 1300 eura. Da bi svaki poslodavac imao podatak o ukupnom iznosu mjesečne plaće i izračunao razmjerno umanjenje koje on primjenjuje, radnik mora svim svojim poslodavcima na vrijeme dostaviti izjavu o plaći koju za taj mjesec ostvaruje kod svakog poslodavca. Ako ne dostavi izjavu, poslodavac će u sustavu ePorezna pribaviti podatke o iznosu ukupne plaće toga radnika i iznosu umanjenja, a Porezna uprava će ih izračunati na temelju podataka o plaćama kod svih isplatitelja za prethodni mjesec.

Problem će biti ako radnik u prethodnom mjesecu nije radio kod dva poslodavca, a nije na vrijeme dostavio izjavu. Ako radniku prestane radni odnos tijekom mjeseca i u istom se mjesecu zaposli kod novog poslodavca, morat će i starom i novom poslodavcu dostaviti izjavu o visini plaće za taj mjesec. Ne dostavi li izjavu, nema umanjenja. Što ako radnik naknadno dostavi izjavu, treba li ispravljati prije sastavljen obračun doprinosa koji posredno utječe na visinu neto plaće? Prema radnom zakonodavstvu potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju u roku od pet godina i upitno je može li fiskalni propis onemogućiti radnika u ostvarivanju punog prava na neto plaću.

Novi koeficijenti

Za pravilan obračun poreza iz plaća koje će se isplaćivati od 1. siječnja 2024. treba podatke iz PK kartica o pravu radnika na osobni odbitak uskladiti s novim iznosom osnovnog osobnog odbitka i odbitaka za uzdržavane članove. Novi su koeficijenti za određivanje odbitaka za uzdržavane članove i djecu. Ta porezna olakšica određivat će se kao umnožak koeficijenta i osnovnog osobnog odbitka, kako je bilo propisano do 2016. Za primjenu stopa poreza treba pričekati odluke općina i gradova, oni ih moraju donijeti do 30. studenoga 2023. i objaviti u Narodnim novinama, a ako ne donesu odluku, primjenjuje se stopa od 20 i 30 posto na nove iznose poreznih osnovica.

U 2024. godini ne plaća se prirez. Novine u obračunu doprinosa i poreza rezultirat će povećanjem neto plaća za sve zaposlene, a relativno najviše za radnike s niskim plaćama, što je cilj porezne reforme. Pritom će zadiranje u metodologiju obračuna doprinosa iz plaće i pribavljanje potrebnih podataka troškovno opteretiti poslodavce. Trebat će doraditi računalne programe, prilagoditi obrasce, one koji se uručuju radniku i one koji se dostavljaju Poreznoj upravi, prikupiti podatke o stopama poreza po gradovima i općinama. Sve to poslodavcima povećava troškove ispunjavanja poreznih obveza, što bi moglo umanjiti željene učinke uvedenih novina.

19. lipanj 2024 21:51