Što i kako
StoryEditor

Povećani neoporezivi primici: Što se primjenjuje od 1. listopada 2022., a što od 1. siječnja 2023.

11. Listopad 2022.

Neoporeziva prigodna nagrada za 2022. povećana je s 3000 na 5000 kn, nagrada za rezultate rada s 5000 na 7500 kn, paušalna novčana naknada za prehranu s 5000 na 6000 kn, a otpremnina za mirovinu s 8000 na 10.000 kn. Darovi za djecu do 15 godina povećali su se sa 600 na 1000 kn, kao i dar u naravi. I to nije sve

U sklopu mjera pomoći građanima i poduzetnicima usmjerenih na ublažavanje posljedica inflacije i rasta cijena energenata Vlada je obvezala ministra financija da poveća iznose nekih primitaka koje poslodavci mogu radnicima isplaćivati neoporezivo, bez obračunavanja doprinosa i poreza na dohodak. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 112/22. i poslodavci mogu od 1. listopada 2022. zaposlenicima isplaćivati povećane neoporezive primitke.

Neoporeziva prigodna nagrada za 2022. povećana je s 3000 na 5000 kn, nagrada za rezultate rada s 5000 na 7500 kn, paušalna novčana naknada za prehranu s 5000 na 6000 kn, otpremnina za mirovinu s 8000 na 10.000 kn, darovi za djecu do 15 godina sa 600 na 1000 kn, kao i dar u naravi (također sa 600 na 1000 kn). Neoporezivi iznosi tih primitaka ograničeni su na godišnjoj razini po radniku pa poslodavci mogu do kraja 2022. isplatiti razliku između iznosa koje je radnik primio do 30. rujna 2022. i novih neoporezivih iznosa. Radniku koji do 30. rujna 2022. nije primio neoporezivi iznos nekog od navedenih primitaka neoporezivo se može isplatiti ukupan godišnji iznos.

Auto u službene svrhe

Povećan je i neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i od 1. listopada 2022. iznosi do tri kune po kilometru. Naknada za korištenje privatnog automobila isplaćuje se radnicima koji se svojim automobilom koriste za službena putovanja i/ili za vožnju u mjestu kojoj je svrha obavljanje poslova za poslodavca, a novi se iznos može neoporezivo isplaćivati za relacije prijeđene od 1. listopada 2022.

Novi iznos naknade za korištenje automobila utječe na obračun plaće u naravi za radnike i druge osobe kojima je odobreno korištenje službenog automobila u privatne svrhe pa prema toj osnovi ostvaruju plaću odnosno drugi dohodak u naravi. Tržišna vrijednost takve ekonomske koristi koju na teret poslovnog subjekta ostvaruje fizička osoba može se odrediti na jedan od dva načina: mjesečni iznos u visini jedan posto nabavne vrijednosti automobila (za automobil u vlasništvu poduzetnika i automobil koji je poduzetnik nabavio na temelju ugovora o financijom najmu) odnosno u visini 20 posto rate dugoročnog najma za automobil kojim se poduzetnik koristi na temelju ugovora o operativnom najmu ili prema stvarnom opsegu korištenja za privatne potrebe pojedinca.

Ako se tržišna vrijednost primitka određuje prema stvarnom opsegu korištenja, o čemu se vode detaljne dnevne evidencije, od 1. listopada 2022. plaća se ili drugi dohodak u naravi prema toj osnovi određuje u visini od tri kune po kilometru relacija prijeđenih za privatnu namjenu.

Novosti za prehranu

Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj razini, nego na mjesečnoj, i bit će 500 kn mjesečno u novcu odnosno 1000 kn mjesečno za prehranu omogućenu na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti prehrana u naravi za više propuštenih mjeseci istoga poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag.

Određivanje iznosa neoporezivog primitka namijenjenog podmirivanju troškova prehrane u mjesečnom iznosu, 500 kn u novcu odnosno 1000 kn u naravi, podrazumijeva da je za svaki mjesec poreznog razdoblja neoporeziv jedan od ta dva primitka; nije moguće kumulirati ih za isti mjesec.

Novi način određivanja neoporezivog iznosa namijenjenoga za prehranu radnika omogućit će promjenu načina ostvarivanja tog primitka tijekom iste porezne godine, što sada nije dopušteno. Naprimjer, radniku kojem u 2023. nije za prvih pet mjeseci isplaćivana paušalna novčana naknada za prehranu niti se koristio neoporezivom prehranom u naravi moći će se odjednom isplatiti 2500 kn neoporezivo (500 kn za svaki protekli mjesec 2023.).

Ako se radniku iz ovog primjera od 1. lipnja promijeni način omogućavanja prehrane (kod istog ili kod novog poslodavca), radnik može do kraja porezne godine na temelju vjerodostojnih isprava ostvarivati primitak u naravi do 1000 kn mjesečno, što u ovom primjeru iznosi 7000 kn. Ukupno će radnik u poreznoj 2023. godini neoporezivo primiti 2500 kn za prehranu u novcu i ostvariti 7000 kn prehrane u naravi. Ta dva primitka moći će se ostvarivati u istoj poreznoj godini, svaki prema propisanome mjesečnom ograničenju.

Prema trajanju zaposlenja

Posredno, ti se primici od 1. siječnja 2023. vezuju uz trajanje radnog odnosa. Propisi koji se primjenjuju do kraja 2022. neoporezive godišnje iznose ne uvjetuju trajanjem radnog odnosa. Sada radnik može biti zaposlen samo mjesec ili dva i može primiti neoporeziv ukupan godišnji iznos namijenjen za prehranu. Od 1. siječnja 2023. to će se izmijeniti pa će se npr. radniku koji je bio u radnom odnosu dva mjeseca moći neoporezivo isplatiti do 1000 kn paušalne novčane naknade za prehranu ili mu omogućiti prehrana u naravi u vrijednosti do 2000 kn.

23. travanj 2024 15:47