Što i kako
StoryEditor

STUPANJE NA SNAGU Što možete očekivati u 2021.? Evo TOP 15 promjena!

23. Prosinac 2020.
Odvjetnici Danijel Pribanić i Dora Ljevar napravili su za Lider popis odredbi koje stupaju na snagu

Približava se 2021. godina.  A to znači da prvoga dana već stupaju na snagu brojni pravilnici i zakoni. Evo nekoliko stvari koje trebate znati! A od ponedjeljka ćemo svakoga dana objavljivati sve za čposlodavce bitne promjene a segmetnirane po resorima. 

Rad od kuće

Da bi radnik mogao raditi od kuće, u Pravilniku o radu ili Pravilniku o radu od kuće treba propisati kad ikako radnik radi, kad je dostupan, radi li po radnom vremenu kao da je u uredu ili ne, tko određuje kad se radi od kuće, ima li pravo na paušal za troškove i dobiva li naknadu za prijevoz. O ovome smo već pisali OVDJE.  

Smanjenje poreza na dohodak

Radnicima koji imaju više plaće od prosječnih i koji nemaju osobni odbitak i za druge članove obitelji, doći će do malog povećanja u neto iznosu plaće. Plaća se povećava jer je porezna stopa poreza na dohodak smanjena s 24% na 20%, i s 36% na 30%.

Poslodavcima je trošak plaće i dalje isti kao i prije. Ne treba ništa mijenjati u ugovorima o radu ako je plaća određena u bruto iznosu. Ovo se primjenjuje na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine. S obzirom na niski iznos povećanja, radnici ne bi trebali očekivati znatne promjene u neto plaći.

Smanjenje poreza na dohodak kod konačnog oporezivanja najma i dohotka od kapitala

Sadašnja stopa konačnog dohotka na najam se smanjuje s 12% na 10%. Ugovore o najmu će od sad poreznoj upravi slati javni bilježnici.  Dohodak od kapitala koji se najčešće plaća pri isplati dobiti, ne iznosi više 12% nego 10%.

Povećanje minimalne plaće

Minimalna plaća od siječnja 2021. godine nije više 4.062,51 kuna, nego iznosi 4.250 kuna. U neto iznosu je to povećanje od oko 150 kuna.

Ako je iznos plaće upisan u ugovor o radu, treba sklopiti aneks na viši iznos ili izdati radniku potvrdu da mu je plaća povećana zbog promjene zakona.

Jeftinije ovrhe

Božićnica više nije predmet ovrhe, pa poslodavci koji provode ovrhu za radnike ili koji uplaćuju zaštićeni dio plaće na zaštićeni račun radnika, trebaju paziti da božićnicu isplate na zaštićeni račun radnika. Ovo se odnosi i na regres, nagrade za radne rezultate, i paušalne naknade za topli obrok.

Poslodavac i dalje mora provoditi ovrhu za radnika ako tom radniku ne isplaćuje plaću na tekući račun u nekoj hrvatskoj banci, ili ako se ovrha provodi za alimentaciju i za naknadu nekih vrsta odštete.

Ovrhe će u 2021. godini pojeftiniti jer su uvedeni obrasci za ovrhe temeljem računa. Prijedlozi za ovrhu se od sad šalju komori javnih bilježnika, a ne više bilježniku po izboru poduzetnika.

Obrtnici i slobodna zanimanja i dalje nemaju pravo otvoriti zaštićeni račun za primanje zaštićenog dijela plaće. O ovome smo pisali OVDJE i OVJDE
 
E-komunikacija sa sudovima

Od rujna 2020. godine svako trgovačko društva treba u sudskom registru imati upisanu e-mail adresu. Od Ministarstva pravosuđa društva trebaju dobiti šifre za ulazak u e-komunikaciju sa sudovima.
 
Smanjenje stope poreza na dobit

Dosadašnja stopa poreza na dobit od 12% snižava se na 10% za sve kojima je prihod do 7,5 milijuna kuna. Stopa od 18% se primjenjuje na poduzetnike s prihodom većim od 7,5 milijuna kuna.

Smanjenje stope na 10% primjenjuje se na dobit ostvarenu tek u 2021. godini. Dosadašnja neisplaćena dobit oporezuje se prema stopama primjenjivim za godine u kojima je ostvarena.

Povećanje praga za oporezivanje prema načelu blagajne

Do sada su svi poduzetnici s prihodom manjim od 7,5 milijuna kuna imali mogućnost od porezne uprave zatražiti da se na njih primjeni takozvano načelo blagajne. Po tom načelu nije odlučno kad je faktura izdana, nego kad je faktura naplaćena. Poreznoj upravi treba poslati pisani zahtjev za primjenu ovog načela što je prije moguće.

Ova je mogućnost ranije postojala samo za obveznike poreza na dohodak (obrtnike), a od prije nekoliko godina postoji i za obveznike poreza na dobit. Od siječnja 2021. godine prag za najviši prihod za načelo blagajne se povećava na 15 milijuna kuna.
 
QR kod obvezan za sve koji fiskaliziraju račune

Svi koji su obveznici fiskalizacije trebaju na računima od siječnja imati i QR kod. O ovome se treba raspitati kod pružatelja usluge fiskalizacije.

Poslovanje web shopova iz Hrvatske

Prag za primjenu lokalnog PDV-a je 77.000 kuna. To znači da i dalje web shopovi trebaju voditi evidenciju o isporukama robe u druge zemlje EU, i prijaviti se kao porezni obveznik za potrebe PDV-a u tim zemljama kad dosegnu prag od 77.000 kuna.

Oslobođenje od naplate PDV-a na medicinske usluge

Od 1. siječnja 2020. godine se medicinske usluge koje pružaju privatni laboratoriji, poliklinike i drugi privatni pružatelji medicinskih usluga ne oporezuju PDV-om. Usluga mora biti medicinski opravdana i indicirana, pa se ovo ne primjenjuje na široki niz usluga iz estetske kirurgije. Ova promjena će u većoj mjeri utjecati na novoosnovane pružatelje medicinskih usluga, koji više neće morati biti ustanove.

Povećana osnovica za obračun doprinosa za obveza osiguranja kod članova uprave

Članovi uprave kojima se isplaćuje niža plaća, plaćaju doprinose na najnižu moguću osnovicu od 5.682,30 kuna. U 2021. godini ta se osnovica povećava na 5.967,65 kuna.

Šest posto razlike u osnovici za plaće u javnim službama

Svi učitelji i profesori, liječnici, tehničari, i svi ostali koji rade u javnim službama, imaju pravo potraživati razliku na osnovicu koju Vlada nije povećala na vrijeme. Radi se o povećanju osnovice u iznosu od 6%, i razlika se može potraživati za plaće za posljednjih pet godina, što je najčešće oko 10.000 kuna u bruto iznosu. 

Ukinute kvote za strane radnike, posebna dozvola za digitalne nomade

U 2021. neće biti kvota za strane radnike, kao što je do sad bio slučaj. U 2021. godini će svaki poslodavac trebati od zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje o tome postoji li domaći kadar koji može popuniti radno mjesto ili ne.

Taj će postupak trajati do mjesec dana, a ako nema domaćih radnika, MUP sa zavodom za zapošljavanje dalje odlučuje o izdavanju dozvole stranom radniku. Ovaj se postupak ne odnosi na deficitarna zanimanja, a koja su to, znat ćemo tek u siječnju 2021. godine.

Digitalni nomadi imaju pravo dobiti posebnu dozvolu boravka u Hrvatskoj. Zakoni kojima je uređeno plaćanje poreza i doprinosa, i dalje ostaju nepromijenjeni.

50% veće odštete

Vrhovni sud je odredio da će odšteta za neimovinsku štetu biti viša za 50% od dosadašnjih iznosa. Ovo će dovesti do povećanja troškova osiguravajućim društvima.

06. prosinac 2022 12:28