Što i kako
StoryEditor

U Hrvatskoj treba dizati svijest o utjecaju poslovanja na dječja prava

20. Srpanj 2022.

piše: Lidija Gamulin voditeljica Odjela za partnerstva, Ured UNICEF-a za Hrvatsku

Djeca su ključni dionici svakog poduzeća. Ona su potrošači, članovi obitelji zaposlenika, članovi zajednica u kojima poduzeća djeluju, a jednoga dana – i sami zaposlenici. Hrvatska poduzeća uglavnom ih smještaju u kontekst obitelji, ali zahvaljujući UNICEF-ovim akcijama i sve većem pritisku prema održivom poslovanju i o djeci polako počinju razmišljati na drugi način.

Kad govorimo o poslovnom sektoru i djeci, gotovo da nema poduzeća koje na neki način ne utječe na njihove živote. Štoviše, možemo reći da su djeca ključni dionici svakog poduzeća. Odnos poduzeća prema roditeljima i usklađivanju njihova poslovnog i privatnog života, plasiranje proizvoda i usluga namijenjenih djeci, oglašavanje koje je namijenjeno djeci ili u kojem ona sudjeluju, utjecaj poslovanja na okoliš u kojem djeca rastu i razvijaju se – sve to snažno utječe na interese djece i njihova prava.

Iako smo kao društvo sve svjesniji i konstantno rastemo prema održivom poslovanju, uvijek ostaje prostora za napredak. Velika poduzeća, kao i srednja i mala, svakodnevno djeluju na djecu, to je djelovanje ukorijenjeno u svaku aktivnost koja ih okružuje. Iako je mehanizam tog učinka prilično jasan, većina poduzeća u Hrvatskoj tek počinje prepoznavati načine na koje utječe na djecu i njihova prava te što taj utjecaj znači za poslovni sektor, djecu i održivi razvoj društva u cjelini.

Poticaj iz UNICEF-a

Osim pitanja dječjeg rada, koje najčešće prepoznajemo iz novinskih naslova, poduzeća uglavnom ne promišljaju o djeci u kontekstu svakodnevnog poslovanja i upravljanja. Posljedično, učinci poslovnih operacija na djecu i njihova prava nisu dovoljno prepoznati, kontrolirani i regulirani. Kako bi omogućio poduzećima da sagledaju svoje poslovanje u području održivog razvoja iz perspektive prava djece, UNICEF je u suradnji s UN Global Compactom i organizacijom Save the Children razvio deset načela o pravima djece i poslovanju kao ključan okvir za poslovni sektor.

Strukturirana u deset tema, načela pomažu poduzećima da utvrde izravne i neizravne utjecaje svog poslovanja na djecu u tri područja − na radnome mjestu, na tržištu te u društvenoj zajednici i okolišu − i predlažu konkretne aktivnosti koje poslovne organizacije mogu provesti kako bi svojim poslovanjem pridonijele poštovanju i promicanju dječjih prava. Zasnivaju se na Konvenciji o pravima djeteta i pozivaju poduzeća da prepoznaju djecu kao važne dionike svog poslovanja, da prate svoj utjecaj poslovanja na njih te da provedu konkretne aktivnosti kako bi postavili djecu u središte održivog poslovanja.

Što mogu poduzeća

Prvo je načelo temeljno: ono poziva poduzeća da ispune svoju odgovornost za to da poštuju i podupiru prava djece. Ona to mogu učiniti priznavanjem osnovnih načela na kojima počivaju dječja prava: najbolji interes djeteta, nediskriminacija, participacija djece te pravo na život i razvoj. Nadalje, u području radnog mjesta poduzeća bi trebala pridonositi iskorjenjivanju dječjega rada (drugo načelo), omogućivati dostojan rad mladim radnicima, roditeljima i skrbnicima djece (treće načelo) te osiguravati zaštitu i sigurnost djece u svim poslovnim aktivnostima i na svim lokacijama (četvrto načelo). Kad govorimo o tržištu, trebala bi omogućiti sigurne proizvode i usluge te tako promicati dječja prava (peto načelo), poštovati i promicati dječja prava u marketingu i oglašavanju (šesto načelo). Na kraju, u kontekstu zajednice i okoline, poduzeća bi trebala poštovati i promicati dječja prava u odnosu na okoliš u kojem djeca odrastaju te pri kupnji i korištenju zemljišta (sedmo načelo), poštovati i podupirati prava djece u provedbi zaštitarskih poslova (osmo načelo), pomagati u zaštiti djece ugrožene nesrećama i nepogodama (deveto načelo) te podupirati napore lokalnih zajednica i vlade usmjerene na zaštitu i ostvarivanje prava djece (deseto načelo).

Rezultati u Hrvatskoj

Među hrvatskim poduzećima svijest o utjecaju na dječja prava nije na zavidnoj razini, što je potvrđeno istraživanjem 'Utjecaj poslovnog sektora na prava djece u Hrvatskoj' koje je proveo UNICEF 2019. godine. Naime, rezultati istraživanja pokazali su da je svijest o potencijalnom utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj relativno niska.

Samo šest posto ispitanika smatra da poslovanje poduzeća u kojem rade ima velik utjecaj na dječja prava, njih 48 posto smatra da njihova poduzeća donekle utječu na dječja prava, a gotovo 41 posto ispitanika misli da njihova poduzeća nemaju utjecaj na prava djece u Hrvatskoj. Istraživanje je također pokazalo kako među samim poduzećima, ali i u široj javnosti, postoji vrlo niska svijest o primjerima dobre prakse utjecaja poslovnog sektora na dječja prava.

Poduzeća koja su sudjelovala u istraživanju kao zapreke u primjeni društveno odgovornog poslovanja s fokusiranjem na dječja prava ističu manjak financijskih i ljudskih potencijala (42 posto), nedostatak relevantnog iskustva i vještina (14 posto) te činjenicu da im nitko nije pristupio s upitom za sudjelovanje u društveno odgovornoj aktivnosti (13 posto). Unatoč tim pokazateljima većina poduzeća ipak provodi pozitivne politike po mjeri obitelji, što uključuje omogućavanje fleksibilnosti odlaska na bolovanje zbog djetetove bolesti, povratak majki s rodiljnoga dopusta na sigurno radno mjesto, roditeljski dopust za očeve i slobodne dane za očeve zbog rođenja djeteta, a spominju svakako i fleksibilnost radnog vremena.

To je istraživanje bilo polazišna točka u zaključku da je potrebno još dosta raditi na jačanju svijesti poduzeća o važnosti integracije dječjih prava u njihove poslovne politike i procese kako bi se posljedično izgradilo društvo koje omogućuje najbolji razvoj i život za djecu. Uza zajednički rad na toj temi UNICEF pomaže poduzećima da dobrim poslovnim rezultatima pridruže dodatnu vrijednost i tako se približe svjetskim standardima suvremenog poslovanja, koje se sve više brine o održivom razvoju i ljudskim pravima.

Prvi nacionalni program

Kao odgovor na sve veći interes poslovnog sektora za teme društvene odgovornosti, održivosti i ljudskih prava, kao i za njihovu integraciju u nefinancijske izvještaje, UNICEF je 2017. godine u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuo prvi nacionalni program edukacije poslovnog sektora o uključivanju dječjih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje – UNICEF CSR akademiju.

U pet godina u edukaciji je sudjelovalo 130 predstavnika poduzeća iz različitih sektora i operativnih područja – od održivosti, marketinga i komunikacije do ljudskih potencijala i prava – što govori u prilog tomu da tema dječjih prava u poslovanju postaje sve važnija u kontekstu društvene odgovornosti i održivosti poduzeća.

Neka od poduzeća koja su sudjelovala u CSR akademiji: Podravka, Addiko Bank, Kaufland, Valamar, Dukat, Telemach Hrvatska, Jadrolinija, Bina-Istra, Zagrebačka burza, Zagrebačka banka, IKEA, Ina, Erste banka, Privredna banka Zagreb, Ernst & Young Savjetovanje, Nova TV, Zagorska razvojna agencija, Holcim Hrvatska, Fortenova grupa, Raiffeisen Bank Austrija, Komunalac, Aminess, Uniqa osiguranje, Plava laguna i mnoga druga.

Inovativna edukacija

Edukacija je koncipirana u formi interaktivnih radionica koje vode renomirani stručnjaci za pitanja društvene odgovornosti. Kombinacijom prezentacija, grupnog rada i vježbi sudionici se upoznaju s međunarodnim okvirima i standardima vezanim uz ljudska prava i prava djece, integracijom prava djece u poslovne procese, procjenjivanjem utjecaja poslovanja na dječja prava, ulogom djece kao važnih dionika u poslovnom sektoru, postupcima koji se mogu provoditi kako bi se izbjeglo, smanjilo i uklonilo štetno djelovanje na djecu te važnostima prihvaćanja politike o pravima djece. Sudionici također uče kako bi trebali rješavati pitanja dječjih prava u procesu due diligencea koristeći se UNICEF-ovim smjernicama i alatima.

U korporativnom izvještavanju prema novome zakonodavnom okviru CSR akademija nudi smjernice o tome kada i kako provesti dubinsku analizu poslovanja vezano uz utjecaj na dječja prava i kako objaviti ključne pokazatelje uspješnosti.

Odluka o upisu UNICEF-ove CSR akademije bila je odličan potez. Iznimno pitka, interesantna i interaktivna predavanja puna primjera dobre prakse ostat će mi dugo u pamćenju. Zasigurno ću znanja koja sam stekla u pet modula primijeniti i u praksi, ali i pripremi strateških dokumenata. Sjajni predavači, gosti i polaznici. Za svaku preporuku! izjavila je Eva de Zan Prusina, voditeljica Ureda za odnose s javnošću Plave lagune. 

15. kolovoz 2022 14:01