Što i kako
StoryEditor

Uskoro novi natječaj: Kako dobiti potporu za lansiranje inovacija na tržište

12. Siječanj 2022.
piše Marina Tušek, izvršna direktorica Odjela za podršku investitorima, Apsolon

Natječaj 'Komercijalizacija inovacija' namijenjen je inovativnim proizvodima i uslugama visoke razine tehnološke spremnosti. Dodatnu prednost imat će projekti koji pridonose zelenoj tranziciji. Budući da je riječ o natječaju iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti te se objava očekuje već u prvome kvartalu 2022., ključno je da svi potencijalni prijavitelji ozbiljno počnu pripremati svoje projekte

Hrvatska u idućem razdoblju očekuje izdašni paket potpora u obliku nepovratnih sredstava od 47,5 milijardi kuna na temelju Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti (NPOO) i više od 105 milijardi kuna na temelju Višegodišnjega financijskog okvira (VFO). Kako bi se dostupna sredstva iskoristila, potrebno je pripremiti kvalitetne projekte, što zahtijeva pravodobno planiranje i pripremu. Prvu takvu priliku za poduzetnike očekujemo otvorenjem natječaja 'Komercijalizacija inovacija' iz NPOO-a. S obzirom na to da je sličan natječaj bio objavljen prije više od dvije godine i da je riječ o iznimnoj prilici za sufinanciranje troškova komercijalizacije inovativnih proizvoda poduzeća, očekivan je velik interes poduzeća, zbog čega je kvalitetna priprema projekta iznimno važna.

Natječajni uvjeti

Na natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište. TRL (engl. technology readiness level) nomenklatura je za razinu razvijenosti novog rješenja i prikazuje se u razredima od jedan do devet, odnosno od inicijalnog promatranja osnovnih znanstvenih principa na kojima funkcionira neka tehnologija (1) te se sa svakom novom razinom rješenje razvija eksperimentima, testiranjem u laboratorijskom i stvarnom okružju, razvojem prototipa, modifikacija do završetka razvoja i dokazivanja funkcionalnosti u operativnom okružju (9). Kako bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu natječaja, potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost pokazala u operativnom okružju, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije.

Ovo je izvrsna prilika za sve one koji su svoje razvojne projekte financirali s pomoću natječaja za istraživanje i razvoj (IRI) 'Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II.'. Naime, komercijalizacija inovacija logičan je sljedeći korak i dolazi u trenutku kad su mnogi projekti IRI-ja u završnim fazama, što inovatorima omogućava pribavljanje financiranja tijekom cjelokupnog ciklusa razvoja novog rješenja.

Lansirani proizvodi ili usluge trebaju biti novi na tržištu i moraju biti znatna, a ne samo inkrementalna inovacija u odnosu na postojeća rješenja. Znatna inovacija podrazumijeva rješenje čija se primjena, karakteristike i komponente uvelike razlikuju u odnosu na prethodna rješenja, a inkrementalne su inovacije one u kojima su postojeće funkcionalnosti unaprijeđene korištenjem naprednijih materijala, komponenata ili smanjenjem troškova proizvodnje. Stoga je natječaj namijenjen onim poduzećima čiji projekti mogu ispuniti zahtjevne uvjete inovativnosti. Važan je faktor i zrelost projekta, odnosno postojanje prototipa, kao i jasan put do komercijalizacije inovacije, što će trebati predstaviti u projektnoj prijavi.

Upotreba sredstava

Iako još nismo upoznati sa svim natječajnim uvjetima, objava se očekuje početkom 2022. uz rok za predaju u prvome kvartalu 2022. Prema NPOO-u, 'Komercijalizacija inovacija' podržat će najmanje 95 malih i srednjih poduzeća bespovratnim potporama od 760.000 do 5,320.000 kuna. Ukupan je namijenjeni iznos na tome natječaju 380 milijuna kuna. Stopa sufinanciranja ovisit će o veličini poduzeća i lokaciji projekta te će iznositi od 35 do 70 posto prihvatljivih troškova. Projekti mogu trajati najviše dvije godine.

Sredstva se mogu upotrijebiti za plaće zaposlenih na projektu, prilagodbu razvijenog rješenja i pripremu za lansiranje. Prilagodba razvijenog rješenja podrazumijeva dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvedivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva i sl. Priprema lansiranja proizvoda podrazumijeva pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje, ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti. Novac se također može upotrijebiti za amortizaciju postojeće opreme koja se upotrebljava na projektu, izgradnju prodajnih kanala, organiziranje prodaje u inozemstvu, promidžbene aktivnosti, stjecanje prvih kupaca u inozemstvu i vanjske usluge.

Prednost zelenoj tranziciji

Prema trenutačno dostupnim informacijama u NPOO-u, natječaj nema propisane izravne ili neizravne učinke na okoliš, no s obzirom na naglasak na zelenu tranziciju najavljeno je da će prednost imati oni projekti čiji rezultati pridonose tomu. To se odnosi na povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija stakleničkih plinova, poticanje kružnoga gospodarstva, smanjenje otpada i slično. Projekti će ostvariti dodatne bodove ako prijavitelji dokažu da će provedba njihova projekta pozitivno utjecati na spomenute pokazatelje. Ostvarivanje tih bodova nije uvjet za prijavu, ali s obzirom na izniman interes za sredstva iz fondova Europske unije konkurencija je velika i svaki bod može biti presudan.

Također, inovacija mora biti u skladu s načelima do no significant harm​, odnosno ne bi smjela previše naštetiti ciljevima Europske unije u zaštiti okoliša. To se odnosi na znatne emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka, vode i tla, stvaranje prekomjerne količine otpada i usporavanje prijelaza na kružno gospodarstvo te zaštitu prirodnih ekosustava i bioraznolikosti. To uključuje ne samo razdoblje trajanja projekta već i životni ciklus inovativnog rješenja koje se lansira na tržište u sklopu projekta.

Moguća su i partnerstva

Jedan od pokazatelja koji se žele poboljšati tim natječajem jest razina suradnje između znanstvenih institucija i poduzeća te između malih i srednjih i velikih poduzeća. Naime, Hrvatska znatno zaostaje u odnosu na prosjek EU kad se promatraju zajednički istraživačko-razvojni projekti poduzeća i znanstvenih organizacija. Posljedica je toga da se znanja unutar znanstvenih organizacija ne šire i ne primjenjuju u gospodarstvu te da znanstvene institucije imaju manje doticaja sa stvarnim problemima u gospodarstvu, što smanjuje relevantnost i primjenjivost njihovih istraživanja. U skladu s time omogućit će se sudjelovanje partnera na projektu. Partneri tako mogu biti znanstvene institucije, ali i druga mala i srednja poduzeća.

Partnerstva su izvrsna prilika za razmjenu znanja i povećanje kvalitete projekta i finalnog proizvoda. Osim direktne koristi na projektu, takva suradnja rezultira širenjem umreživanja i razvojem dugoročnih odnosa koji pomažu razvoju obiju organizacija i često u budućnosti donose nove projekte. Kako se povećava razina suradnje na rješavanju zajedničkih problema gospodarstva i znanosti, to će se više povećati kapacitet za inovativnost na društvenoj razini. Međutim, partnerstva sa sobom donose i dodatne izazove u pripremi projekta u obliku planiranja, raspodjele zadataka i projektnih aktivnosti te proračuna projekta. Za zainteresirane prijavitelje na natječaj koji još nemaju partnera svakako se preporučuje stupanje u kontakt s potencijalnim suradnicima i razmatranje mogućnosti suradnje što prije. Cilj je izbjeći uključivanje partnera u kasnoj fazi planiranja projekta i rizik koji to znači za projekt, ali i za projektnu prijavu na natječaj. 

Na vrijeme u pripremu Vrijeme između objave natječaja i roka za prijavu moglo bi biti kratko

Budući da mjerodavno Ministarstvo gospodarsta i održivog razvoja u sklopu NPOO-a nema obvezu provesti javno savjetovanje prije objave natječaja, vrijeme između objave detalja natječaja i roka za podnošenje prijave moglo bi biti iznimno kratko. Postoji mogućnost objave nacrta natječaja i prije, ovisno o dobroj volji MINGOR-a, no radi minimiziranja rizika na to ne bi trebalo računati. Zato su, iako točni uvjeti još nisu potvrđeni, mnogi prijavitelji već počeli pripremati projekte vodeći se kriterijima navedenim u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i uvjetima koji su bili valjani u sličnim natječajima prijašnjih godina. Referentni su natječaji 'Komercijalizacija inovacija' iz 2017. i 'Inovacije u S3 područjima' iz 2019.

Kvalitetna priprema projekta traje više mjeseci i prijavitelji često podcijene obujam posla i mnoge elemente projekta koje treba detaljno razraditi kako bi se maksimalno povećala vjerojatnost uspjeha na natječaju. Iako je projektna dokumentacija duga i opsežna, uvijek postoje i nepisana pravila kojih se treba držati. Zato je ključna pomoć profesionalnih savjetnika koji mogu odgovoriti na mnoga pitanja o pripremi projekta te pridonijeti svojim iskustvom s prethodnih natječaja.

25. svibanj 2024 20:54