Što i kako
StoryEditor

Uz Leadership Lab do još većeg utjecaja Profesionalnog MBA-a u poslovnom svijetu

16. Rujan 2019.

Godinama se MBA programi kritiziraju zbog njihove usredotočenosti na činjenice i znanje te neuspjeha u pripremi menadžera u stjecanju vještina potrebnih za odgovorno vodstvo. Od ove jeseni Leadership Lab poslovnog sveučilišta WU Executive Academy, koji je posebno osmišljen za profesionalni MBA program bavit će se ovom temom. Sudionici će učiti o strukturiranom pristupu kako bi u potpunosti iskoristili MBA program, a istovremeno razmišljajući na koji sve način njihov stil vođenja može (pozitivno) utjecati na rezultate drugih -  posebno van individualnih karijernih ciljeva.

Stil predavanja u vidu predavačevog monologa u učionici stvar je prošlosti. Mozgu je potrebno više stimulacije: učenjem kroz rad, uključivanjem emocija i inputa koje studenti mogu fizički dodirnuti. Iz tog razloga WU Executive Acedemy udružila je snage s Christofom Miskom, docentom na Institutu za međunarodno poslovanje i Mildom Zilinskaite, višom znanstvenicom u Centru kompetentnosti za Transformaciju održivosti i Odgovornost sveučilišta WU (WU’s Competence center for Sustainability Transformation and Responsibility) te su osmislili Leadership Lab, koji će započeti s radom ove jeseni. Ovaj jedinstveni koncept bavi se temom self-managamenta za menadžere i rukovoditelje, pokazujući im kako identificirati najvažnija znanja tijekom MBA programa i strukturirano ih koristiti u praksi. Na ovaj način MBA program njeguje razvoj ne samo pojedinaca već i polaznikovu organizacijsku okolinu te društvo u cjelini.

Pored Business Core modula profesionalnog MBA programa (opći menadžment), sudionici razmatraju i učvršćuju stečeno znanje iz područja kao što je financijsko izvještavanje, marketing menadžment, analiza podataka i donošenje odluka. U Leadership Lab modulu posebice razmatraju kako oni kao pojedinci mogu doprinijeti različitim područjima svog (profesionalnog) života.

Usvajanje znanja za sebe i za druge

„U razvijanju Leadership Lab modula posebice smo se bavili pitanjem kako sudionici mogu dobiti najviše iz MBA programa, a istovremeno konsolidirajući njihove individualne karijerne planove sa širim ciljevima kako bi pozitivno utjecali na svoju tvrtku, poslovnu mrežu ili društvo u cjelini“ izjavila je Astrid Kleinhanns-Rollé, izvršna direktorica WU Executive Academy te nastavila: „Kroz Leadership Lab težimo ostvarenju stvarne i održive promjene u menadžerskim stilovima i obrascima ponašanja“.

Što podrazumijeva učenje s učinkom? Studenti mogu učiti samo kako bi diplomirali ili također kako bi ostvarili pozitivni utjecaj na svoju tvrtku, osobnu okolinu ili na društvo. Učenje s učinkom podrazumijeva stavljanje novodobivenog znanja u širi kontekst.

„Želimo potaknuti sudionike na razmišljanje izvan aspekata njihovog osobnog razvoja, pitajući se na primjer kakav je učinak mog vodstva na poslovnu okolinu? I što i kako mogu doprinijeti svojoj tvrtci ili društvu vodeći na taj način? Što mogu učiniti unutar vlastite sfere utjecaja kako bi se bavili s društvenim problemima poput siromaštva ili klimatskih promjena?“ objašnjava Christof Miska.

Kako funkcionira Leadership Lab

Leadership Lab nije usredotočen na tradicionalno prenošenje stručnog znanja, već ima jasan fokus na promišljanje, kreativnost i holistički način razmišljanja.

„Leadership Lab uistinu je jedinstven, tijekom većine prve godine riječ je o virtualnom modulu. Na primjer modul Business Core sastoji se od online zadataka za promišljanje, koji se nazivaju „intervencije“ objašnjava Milda Zilinskaite.

Različite aktivnosti i zadaci kojima sudionici pristupaju na digitalnoj platformi za učenje Moodle i oni izvan predavaonice širokog su raspona, od vlastitog preispitivanja do kreativnih načina primjene stečenih znanja pomoću fotografije i grafičkog dizajna. Brifing i razmjena iskustava previđeni su početkom i krajem Business Core modula.

„Nastojimo aktivno izazivati sudionike kako bi razmišljali izvan onoga što već znaju i kako bi bili motivirani iskoristiti priliku da izvuku maksimum iz svojih studija“ izjavila je Milda Zilinskaite. Na primjer, u jednoj od intervencija sudionici uče kako koristiti stečeno znanje iz određenog modula za rješavanje teme siromaštva, jednom od 17 UN-ovih Ciljeva održivog razvoja te osmišljavanje aktivnosti koje će imati stvarni utjecaj na smanjenje siromaštva.

Leadership Lab za glavni cilj ima trajno ugraditi umijeće učenja stečeno tijekom studija. „Kada nešto naučimo skloni smo to brzo zaboraviti ako se ne ukaže prilika primijeniti stečeno znanje u stvarnosti i vidjeti kako nešto funkcionira u praksi. Štoviše, MBA programi intenzivni su s obzirom na sadržaj i vrijeme, zbog čega je Leadership Lab osmišljen kako bi ponudio različite izazove tijekom cijele godine i poticao sudionike na uključenje u praksu s novim znanjima“ izjavio je Christof Miska.

Od kognitivnog razumijevanja do praktične implementacije

Leadership Lab temelji se na pristupu trodimenzionalnog učenja: sudionici procesuiraju i preispituju sadržaj na kognitivnoj, afektivnoj i bihevioralnoj razini. Našem mozgu lakše je zapamtiti nešto što smo aktivno gledali i razumjeli. U Learning Lab modulu to se postiže kreativnim zadacima. Na primjer, studente se traži umjetnički ilustrirati iskustvo učenja u okviru MBA programa koje smatraju osobito korisnim. „Rukovoditelji su posebno skloni kognitivnom razmišljanju. Međutim, mnogi kada se naviknu zaista uživaju koristiti svoj kreativni potencijal. Ono što je najvažnije je da sudionici iskušaju i razvijaju nove načine strateškog rješavanja problema“ govori Christof Miska.

Kao rezultat polaznici nauče više i primjenjuju svoju snagu u procesu u kojem svjesno napuštaju vlastitu komfornu zonu. To je na primjer slučaj u online intervenciji „Osnaživanje drugih za uspjeh“, kod koje su različite skupine MBA programa podijeljene u virtualne grupe polaznika na istoj razini menadžmenta. Od njih se zatim traži pronalazak kolege unutar skupine kojeg će motivirati i podržati u njegovoj izvršnoj ulozi.

U tu svrhu polaznici moraju usvojiti perspektivu ove osobe: razumjeti što je stvorilo najveći učinak učenja u svakom pojedinom MBA modulu? Koja su do sad stečena znanja bila korisna za ostvarivanje poslovnih ciljeva? Oni tada moraju poticati odabranu osobu slanjem email poruka, pružajući konstruktivne povratne informacije o njihovoj uspješnosti u svojstvu menadžera. Sudionici na kraju završavaju intervenciju s vrijednim uvidom u vlastite vještine i svoje ljudske osobine, osjećajući se snažnije.

Za više informacija ili za prijavu na Leadership Lab poslovnog sveučilišta WU Executive Academy, posjetite www.executiveacademy.at

21. veljača 2024 01:03