Što i kako
StoryEditor

Velike promjene u novom Zakonu o obaveznom auto osiguranju, moguć rast premije

18. Prosinac 2023.
Auto osiguranje
Osiguravajuća društva gube monopol i enormnu dobit, potrošači dobivaju pravednu i promptnu naplatu. Ubuduće će biti dovoljno da auto nakon nezgode odvezete u servis, jer tamo će se raditi i procjene štete

Hrvatski Sabor je sredinom prosinca potvrdio odluku koja će omogućiti ukidanje monopola osiguravajućih društava. Time je Sabor stao na stranu potrošača i servisera automobila te su nakon 15 godina uskladili ovaj Zakon s pravnim stečevinama EU.

Što se sve mijenja?

Kao prvo, osiguravatelji novim zakonom imaju manje prava jer osiguranja više neće moći sama procjenjivati i određivati koliko će stajati sat rada i diktirati gdje će se auti popravljati. Od 2024. godine, priznavat će se satnice servisa, a ne one nametnute od samo 13 eura koje se nisu mijenjale desetljećima, a osiguranici će ubuduće moći računati i na zamjenski automobil.

To znači da se nakon sudara više neće prvo ići osiguravatelju, već u servis jer će i serviseri moći raditi procjene štete i to po svojim, a ne nametnutim cijenama.  Znači da nema više monopola osiguranja koji im je dozvoljavao da istovremeno procjenjuju i određuju visine šteta te da potrošače ‘tjeraju‘ u servise koji oni odrede.

- Hrvatska udruga auto struke dala je ogroman doprinos kreiranju novog Zakona kojem je za cilj, ništa drugo nego dovesti u red ovu tamnu zonu biznisa koja generira niz nezakonitosti i nepravilnosti u usuglasiti je s europskim propisima. Dosadašnji zakon poticao je sivu zonu i ‘fušeraj‘. Pri tome je zbog ogromnog broja nagodbi, i više od 65 posto od ukupnih broja šteta, bila ugrožena i sigurnost loše popravljanih vozila, a i država je godišnje samo na PDV-u gubila i 50 milijuna eura – kažu u priopćenju iz HUAS-a.

Također, novost je i da Isplata štete ide u roku od 15 dana od slanja obrazložene ponude osiguratelja, odnosno u maksimalnom roku od 60 dana.

-  U Zakonu smo uspjeli promovirati veća prava potrošača, ali i to da se autoservisna struka počne napokon cijeniti. Dodane su tri nova stavke te će HANFA kao regulator osiguravatelja morati donijeti još jedan propis kojim će detaljno regulirati postupanje osiguranja kod obrade šteta.

Ono najvažnije u novom zakonu:

- Obvezna isplata štete (nespornog dijela štete ili računa) u roku od 15 dana od slanja obrazložene oštećeniku. I to na račun serviserima..

- Uvodi se pravo oštećenika na neovisnu procjenu i pravo da priloži ponudu servisne radionice. Sad je to zakonsko pravo

- Veća prava i informiranost oštećenika

- HANFA kao regulator donosi još jedan propis-pravilnik za obradu i isplatu štete

Povećana premija

S druge strane, osvrt na ovu temu na portalu Osiguranje.hr napisao je i vodeći stručnjak na području osiguranja  Marijan Ćurković.

Kako navodi u tom tekstu, za hrvatske osiguratelje odredbe Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, koje su usklađene s odredbama Direktive 2021/2118, su nužnost koja će znatno proširiti obveze osiguratelja.

- Posebno se to odnosi na značaj novog pojma „upotreba motornog vozila“ i njegov utjecaj na obveze osiguratelja od automobilske odgovornosti. Proširenje odgovornosti osiguratelja (i proširenje zaštite trećih osoba) i na površine na kojima se dosada osigurateljno pokriće nije pružalo (parking prostori, garaže i sl.), te uspostavljanje odgovornosti (i osiguranja) i za štete nastale, odnosno uzrokovane motornim vozilom, bez obzira da li mu motor radi ili ne radi, znači novi teret za osiguratelje, a to zasigurno znači i novu, povećanu premiju obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koju će plaćati vlasnici motornih vozila. Korist koja se očekuje od promjena jeste i u tome što će, ako se Zakon bude primjenjivao (i tumačio) u skladu s ciljem koji se želi postići – apsolutna zaštita oštećenih od šteta uzrokovanih uporabom motornih vozila, nestati izvor stalnih prijepora osiguratelj-oštećenik i, posljedično nepotrebnih i skupih sudskih sporova - piše Ćurković.

- Pored odredbi koje se donose vezano za odredbe spomenute EU Direktive, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu donosi neke nove odredbe shodno domaćoj situaciji u materiji obveznih osiguranja u prometu: odredba o fiksnom vremenu počeknog roka (15 dana); odredba o obvezi isplate neospornog dijela odštete kao predujma odštete u roku od sedam dana nakon što je oštećenik primio odgovor (obrazložena ponuda odštete ili utemeljeni pismeni odgovor na svoj odštetni zahtjev) u kojemu osiguratelj izjavljuje da je određeni iznos koji nudi kao odštetu nesporan; odredba o pravu oštećenoga da u postupku pred odgovornim osigurateljem priloži nalaz i mišljenje  neovisnog vještaka ili, u slučaju prometne nesreće nastale uporabom vozila, i ponudu servisne radionice za popravak štete, a koju je oštećeni osobno izabrao (velika je šteta što Predlagatelj – Vlada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu nije detaljno razradio ovu odredbu; što ona znači, kakav je značaj nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka ili ponude servisne radionice, je li osiguratelj obvezan prihvatiti takve dokumente i sl.; rješenje je možda u tome što će HANFA-kao nadzorno tijelo moći donijeti pravilnik kojim će „detaljnije propisati način rješavanja odštetnog zahtjeva); odredbu o obvezi osiguratelja da kod primanja odštetnog zahtjeva oštećenoga upozna/informira o njegovim pravima i obvezama vezanim uz nastalu štetu; itd. - navodi Ćurković.

 

22. travanj 2024 21:33