Tehno
StoryEditor

Neće AI zamijeniti ljude, zamijenit će ih ljudi koji znaju koristiti AI alate

26. Svibanj 2023.

Snažan razvoj novih tehnologija, posebno AI, doprinosi rastu digitalne ekonomije i najavljuje značajnu transformaciju tržišta rada. Prema najnovijem izvještaju ‘Future of Jobs Report’ Svjetskog ekonomskog foruma, u sljedećih pet godina trebalo bi nastati 69 milijuna novih poslova upravo pod utjecajem AI i smart tehnologija, tranzicija u održivo poslovanje i ESG standardizacije.

Prema istraživanju koje je A1 Hrvatska provela o navikama, stavovima i prioritetima u poslovnom okruženju generacije Z pet kriterija prema kojima pripadnici rođeni nakon 1995. godine biraju svoje radno mjesto su zadovoljni i lojalni zaposlenici, edukacija, individualni razvoj, rad s naprednim tehnologijama i alatima te program mentoriranja. Istraživanje o GenZ generaciji provedeno je u dva dijela: kvantitativno na uzorku od 426 ispitanika, studenata i zaposlenika u STEM i ne-STEM zanimanjima, u dobi od 19 do 26 godina (generacija Z) i od 26 do 35 (generacija Y) te kvalitativno kroz fokus grupe i dubinske intervjue.

Rezultati istraživanja kao i novi sadržaj interaktivne Mape poslova i vještina budućnosti predstavljeni su na meet upu kojeg je organizirala A1 Hrvatska u suradnji s tvrtkom STEMI i Visokim učilištem Algebra na kojem se najviše govorilo o trendovima na tržištu rada uslijed rasta upotrebe naprednih tehnologija.

Kako navode u priopćenju, održana je panel rasprava o utjecaju AI revolucije na tržište rada i što to znači za generaciju Z na kojoj su sudjelovali Ivan Skender ispred A1 Hrvatska, Hrvoje Josip Balen, član uprave Algebre, Dario Bojanjac s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i jedan od voditelja novoosnovanog interdisciplinarnog diplomskog studija Primijenjena kognitivna znanost, Ana Burica direktorica poslovnog razvoja i strategije iz Infobipa i  Nikola Dujmović predsjednik uprave Spana. Panel je moderirao Marin Tošelj, pokretač Škole budućnosti. 

Sada je trenutak za nove obrazovne programe

– Tehnologija se toliko brzo mijenja da mi danas ne možemo ni zamisliti koja zanimanja i poslove će raditi naša djeca. Puno zadataka koje ljudi danas obavljaju preuzet će AI i nadolazeće tehnologije. Oni su glavni driveri koji oblikuju poslove budućnosti u svim industrijama i upravo te tehnologije su glavni razlog nužnosti za učenjem novih vještina. Ono što tehnologija nikad neće moći dostići je kritičko razmišljanje i to je proces cjeloživotnog učenja jer uvijek postoji još nešto novo što imate za naučiti –izjavio je Skender.

Balen u panelu je naglasio kako razni oblici umjetne inteligencije već sada utječu na promjenu načina ljudskog rada, ali smatra da moramo prestati raspravljati isključivo o potencijalno negativnim stranama AI-a. Po njemu pametno korištenje umjetne inteligencije značajno će skratiti vrijeme koje trošimo na jednostavnije zadatke, a bitno povećati produktivnost i nadomjestiti ljude kojih već godinama nedostaje u pojedinim segmentima gospodarstva.

– Sada je dobar trenutak za razvoj obrazovnih, stručnih programa koji će na konkretan način pokazati kako AI primijeniti u svakodnevnom radu. Algebra je već krenula u implementaciju i izradu takvih kratkih obrazovnih programa koji će biti fokusirani na kreativne industrije, financije, marketing, prodaju i slično– izjavio je.

Sa sve bržim razvojem umjetne inteligencije (AI) i njezinom sve snažnijom implementacijom u svakodnevni život, raste potreba za ljudima koji znaju koristiti AI alate i maksimizirati njezine potencijale, složili su se sugovornici na panelu i zaključili: ‘Neće AI zamijeniti ljude, zamijenit će ih ljudi koji znaju koristiti AI alate‘.

Iako je iz današnje perspektive teško zamisliti postojanje poslova koji će za samo desetak godina zahvaljujući AI-u biti sasvim uobičajeni, postoji lista poslova iz područja umjetne inteligencije koji su već u 2023. godini vrlo traženi.   

26. svibanj 2024 15:31