Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Akvizicijom Nove hrvatske banke i rastom HPB u prvom polugodištu nastavlja sa širenjem poslovanja

29. Srpanj 2022.

Hrvatska poštanska banka u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila je snažan rast imovine HPB Grupe te akvizicijom Nove hrvatske banke, koja danas uspješno posluje, ojačala svoju tržišnu poziciju, navodi se u priopćenju.

Nakon rekordne 2021. godine, ostvarena je deseteroznamenkasta neto dobit od 1,066 milijarde kuna na konsolidiranoj razini kao rezultat prihoda uslijed akvizicijskih aktivnosti i nastavka stvaranja dobiti na razini Banke. Značajan rast imovine od 7,7 milijardi kuna ukazuje na snažan iskorak prema ulasku HPB-a u pet najvećih banaka po ukupnoj imovini na hrvatskom tržištu.

Glavni čimbenici rekordnih pozitivnih rezultata HPB Grupe u prvom polugodištu 2022., osim efekata akvizicijskih aktivnosti, bili su ostvarenje dobiti iz poslovanja, i to u okolnostima rastuće inflacije i troškova prilagodbe poslovanja za uvođenje eura. HPB je anulirao nepovoljne učinke pada cijena obveznica uzrokovanog najavom promjene monetarne politike radi obuzdavanja inflacije te nastavio s provedbom strateških projekata HPB Grupe.

Hrvatska poštanska banka je 1. ožujka 2022. preuzela Sberbank, sada Novu hrvatsku banku, čime je omogućila stabilizaciju njenog poslovanja, kao i očuvanje njene imovine i imovine njenih klijenata. Također, 4. srpnja 2022., odnosno nakon datuma bilance 30. lipnja 2022., u potpunosti su okončani kreditno-depozitni i ostali odnosi Nove hrvatske banke, a time i HPB Grupe, prema Sberbank Europe AG.

Značajan porast depozita Hrvatske poštanske banke i stabilizacija poslovanja Nove hrvatske banke nakon preuzimanja doprinijeli su povoljnoj likvidnosnoj poziciji i jačanju potencijala za nastavak realizacije planiranog rasta tržišnog udjela. Komplementaran i kvalitetan kreditni portfelj Nove hrvatske banke dodatno je osnažio stabilan i rastući kreditni portfelj HPB-a u gotovo svim segmentima.

Pored rekordno niske razine udjela neprihodujućih kredita, aktivnosti diverzifikacije i povećanja kvalitete kartičnih proizvoda Banke reflektiraju se u rastu ukupnih prihoda od naknada za 7,7 posto kojim je ublažen pad neto kamatnog prihoda od 6,0 posto (nekonsolidirano) uzrokovanog kompetitivnim okruženjem. Tijekom drugog kvartala 2022. godine provedeno je i dorezerviranje kreditnog portfelja nove članice radi usklađivanja s višim standardima HPB Grupe te su povećane i rezervacije za sudske sporove glede CHF kredita Nove hrvatske banke i minimizirani s time povezani rizici daljnjih gubitaka.

Zahvaljujući suradnji sa strateškim partnerom Hrvatskom poštom, HPB nastavlja povećavati dostupnost financijskih usluga različitim segmentima klijenata i u najmanjim i najudaljenijim mjestima koja imaju poštanski ured.

Uzevši u obzir aktualne uvjete poslovanja, povoljna je i zanemariva izloženost prema subjektima u Rusiji, Bjelorusiji i Ukrajini, promatrano konsolidirano ispod 0,5 posto, a na razini matice ispod 0,1 posto.

Optimalnim usklađivanjem resursa s angažmanom na projektu uvođenja eura, u tijeku su pripreme za integracijske aktivnosti Banke glede pripajanja Nove hrvatske banke, što će biti jedan od primarnih fokusa i iduće, 2023. godine.

05. veljača 2023 00:24