Tvrtke i tržišta
StoryEditor

AZTN kaznio dvije tvrtke, protiv jedne pokrenuo upravni postupak

25. Siječanj 2024.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kaznila zagrebačku tvrtku Ultra gros s 15 tisuća eura, izvijestili su u četvrtak iz te regulatorne agencije.

Iz Agencije su izvijestili da su pokrenuli upravni postupak po službenoj dužnosti protiv kupca Ultra gros, radi utvrđivanja je li taj kupac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštenu trgovačku praksu svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je Ultra gros iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Utvrđeno je, naime, da je Ultra gros kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 57 dobavljača na osnovi 62 ugovora kojima je ugovoreno pravo kupca, o trošku dobavljača, odbiti primitak isporuke i vratiti dobavljaču robu koju nije isporučio unutar dostatnog roka trajanja proizvoda, odnosno važećeg roka koji kupcu omogućava prodaju robe prije isteka roka trajanja, a da pri tome nije na jasan, mjerljiv i transparentan način ugovoreno što se smatra dostatnim odnosno važećim rokom trajanja proizvoda. 

Na taj način, propustio je ugovoriti odredbu bitnu za poslovni odnos s dobavljačima, a što je protivno odredbi ZNTP-a, te predstavlja nepoštenu trgovačku praksu. Takvu nepoštenu trgovačku praksu, kako navode iz Agencije, kupac je nametao u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023. godine.

Isto tako, AZTN je utvrdio da je Ultra gos kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 37 dobavljača na osnovi ugovora koji sadrže odredbu koja obvezuje dobavljača jednom godišnje, kada ga to zatraži kupac, napraviti analizu kvalitete proizvoda i platiti trošak te analize, neovisno od njezinoga ishoda, dakle, čak i onda kada takva analiza pokaže da proizvod udovoljava ugovorenoj kvaliteti, te neovisno od redovnih analiza koje je dobavljač već prethodno proveo.

To predstavlja nepoštenu trgovačku praksu budući da je ugovorena dodatna kontrola kvalitete proizvoda na trošak dobavljača bez obzira na ishod te kontrole. Takvu nepoštenu trgovačku praksu kupac je nametao u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023. godine.

Kažnjen i BOSO

Zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, AZTN je kaznio i vinkovački trgovački lanac BOSO s 20 tisuća eura, izvijestili su u utorak iz te regulatorne agencije.

Iz Agencije su izvijestili da su pokrenuli upravni postupak po službenoj dužnosti protiv trgovačkog lanca BOSO, radi utvrđivanja je li taj trgovac iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametao nepoštenu trgovačku praksu jednom od svojih dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. 

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je BOSO iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a svom dobavljaču poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Utvrđeno je, naime, da je BOSO u razdoblju od 8. kolovoza 2020. do 26. studenoga 2020. izvršavao plaćanja navedenom dobavljaču u rokovima duljim od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljem od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

AZTN je novčanu kaznu u iznosu od 20 tisuća eura utvrdio uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljača, kao i više olakotnih okolnosti.  AZTN smatra da je s ovako izrečenom novčanom kaznom ostvaren cilj njezina izricanja u smislu odvraćanja od povreda ZNTP-a, ne samo u odnosu na BOSU, već i u odnosu na ostale adresate ZNTP-a.

Upravni postupak protiv trgovačke tvrtke Decentia

Protiv kupca-trgovca u maloprodaji Decentia AZTN je pokrenuo upravni postupak radi utvrđivanja je li taj kupac iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svojim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

AZTN je postupak pokrenuo po službenoj dužnosti, budući je u postupku istraživanja tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te provjere usklađenosti poslovanja kupaca-trgovaca u maloprodaji s odredbama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom, među kojima je i Decentia, utvrdio postojanje indicija da je taj kupac u svom poslovanju postupao protivno odredbama ZNTP-a, istaknuto je u objavi na internetskoj stranici AZTN-a.

Iz AZTN-a napominju da samo pokretanje upravnog postupka protiv pojedinog kupca ne znači nužno utvrđenje povrede ZNTP-a, već je u pokrenutom upravnom postupku AZTN obvezan utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti, odnosno konkretne dokaze koji potvrđuju indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka.

AZTN će ispitati sve elemente koji se odnose na sadržaj i realizaciju poslovnih odnosa Decentie s njegovim dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te će tek nakon potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja donijeti meritornu odluku.

Zbog zaštite poslovnih tajni AZTN ne može komentirati niti iznositi detalje o postupku koji je u tijeku, naveli su iz AZTN-a napominjući kako će po okončanju postupka meritornu odluku objaviti na svojim mrežnim stranicama.

09. travanj 2024 12:45