Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Hanfa utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti kod 13 od 14 provedenih leasing društava

21. Lipanj 2022.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) provela je nadzor 14 leasing društava i kod njih 13 utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u obračunu naknada, pri čemu je pet leasing društava to otklonilo u postupku nadzora, izvijestili su u utorak iz Hanfe.

Kako se navodi u priopćenju, Hanfa je radi povećanja transparentnosti na tržištu i zaštite primatelja leasinga (prvenstveno potrošača) nad leasing društvima provela nadzor obračuna naknada koje se obračunavaju primateljima leasinga. Nadzorom je provjeravano koliko su cjenici naknada pregledni i razumljivi te jesu li ugovori o financijskom leasingu s potrošačima usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju.

- Od obuhvaćenih 14 leasing društava nepravilnosti i nezakonitosti utvrđene su kod njih 13. One su se odnosile na obračun naknada koji je suprotan Zakonu o potrošačkom kreditiranju (ZOPK), nejasno propisanu primjenu cjenika naknada i nejasno određivanje naknada koje se mogu obračunati primateljima leasinga, njihove visine i način obračuna - objašnjavaju iz Hanfe.

Pritom ističu kako je pet društava - OTP leasing d.d., PBZ leasing d.o.o., Raiffeisen leasing d.o.o., Volvo Financial Services leasing d.o.o. i Scania Credit Hrvatska d.o.o. - tijekom nadzora na vlastitu inicijativu otklonilo nepravilnosti dostavivši Hanfi izmijenjene cjenike naknada.

Za preostalih osam društava Hanfa je izdala rješenja u kojima traži da otklone nezakonitosti i nepravilnosti.

Nadzorom je, kako nadalje navode iz Hanfe, utvrđeno da su dva društva u ugovorima o financijskom leasingu sklopljenim s potrošačima obračunavala naknadu za prijevremenu otplatu ugovora suprotno odredbama ZOPK-a.

Primateljima leasinga su zaračunali naknadu u iznosu većem od propisanog pa Hanfa od tih društava traži naknadno očitovanje o aktivnostima koje su poduzeli prema svim oštećenim potrošačima.

Također, Hanfa se u nadzoru kod devet leasing društava nije mogla uvjeriti da naknada za obradu ugovora odgovara stvarnom trošku odobrenja tih ugovora kako to nalaže ZOPK.

- Tijekom nadzora pet je društava (OTP leasing d.d., PBZ leasing d.o.o., Raiffeisen leasing d.o.o., Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. i Agram leasing d.o.o.) otklonilo tu nepravilnost i ukinulo navedenu naknadu, dok je društvo UniCredit leasing Croatia tijekom 2021. godine uskladilo obračun naknade sa zakonskim odredbama.

Za preostala tri društva koja nisu otklonila navedenu nepravilnost Hanfa traži izmjenu postojećih cjenika naknada i njihovu usklađenost sa zakonom - ističu iz Hanfe.

Nadalje navode kako su kod 11 društava utvrđene nepravilnosti zbog nejasne primjene cjenika naknada, mogućnosti obračuna naknada koje nisu propisane cjenikom naknada, mogućnosti obračuna naknada u iznosima višim od propisanih, nejasno propisanih obračunom pojedinih naknada te nepropisivanja razdoblja slanja opomena.

- U tijeku nadzora pet je društava (OTP leasing d.d., PBZ leasing d.o.o., Raiffeisen leasing d.o.o., Volvo Financial Services leasing d.o.o. i Scania Credit Hrvatska d.o.o.) otklonilo navedene nepravilnosti. Za šest društava koja nisu otklonila navedene nepravilnosti Hanfa traži izmjenu postojećih cjenika naknada - navodi se u priopćenju.

U cjenicima treba jasno biti navedeno na koje se ugovore o leasingu oni primjenjuju te jasno budu navedene sve naknade koje se obračunavaju primateljima leasinga, njihova visina i način obračuna, objašnjavaju iz Hanfe, koja je rješenja u vezi naknada leasing društvima donijela na današnjoj sjednici Upravnog vijeća i objavila ih na svojim internet stranicama.

29. ožujak 2023 18:24