Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Pet telekoma u javnoj dražbi za radiofrekvencijski spektar, očekuje se oko 155 milijuna eura

16. Siječanj 2023.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnost (HAKOM) počela je u ponedjeljak javnu dražbu za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra (RF) za mobilne mreže, za što će se nadmetati pet telekoma koji su ispunili sve propisane uvjete.

Riječ je o provođenju postupka nadmetanja za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija u frekvencijskim pojasevima 800, 900, 1800, 2100, 2600 i 3600 megaherca (MHz) na području Republike Hrvatske, koje će se u potpunosti provesti putem elektroničkog sustava nadmetanja.

Nadmetanje je odvojeno u dva postupka - prvo počinje danas, za frekvencijske pojaseve 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz-a na nacionalnoj razini, a drugo će se provesti kada završi prvo i obuhvatit će frekvencijski pojas 3600 MHz na regionalnoj razini, kažu u HAKOM-u.

Za frekvencijske pojaseve 800, 900, 1800, 2100 i 2600 MHz-a sve uvjete za sudjelovanje u postupku javne dražbe na nacionalnoj razini ispunila su tri najveća telekoma u Hrvatskoj - Hrvatski telekom (HT)A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska, dok su za frekvencijski pojas 3600 MHz sve uvjete za sudjelovanje u dražbi na regionalnoj (županijskoj) razini ispunili telekomi Digicom Markoja.

Očekivani prihod za državni proračun najmanje 155 milijuna eura

Ukupna početna cijena svih RF blokova za nadmetanje za nacionalno pokrivanje je gotovo 155 milijune eura, kažu iz HAKOM-a, što je prihod državnog proračuna.

Iz HAKOM-a iznose i da su početne cijene (po bloku 2x5 MHz) za pojas 791-821/832-862 MHz i 880-915/925-960 MHz po sedam milijuna eura, po dva milijuna eura početno se traži za 1710-1785/1805-1880 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz, a 700.000 eura za pojas 2500-2570/2620-2690 MHz.

Frekvencijski pojas 3400-3480 MHz u nadmetanju je za regionalno pokrivanje, a područje i početna cijena po bloku od 10 MHz razlikuje se prema kriteriju broja stanovnika pojedine regije-županije te se kreće u rasponima od 1.900 eura (Ličko-senjska županija), preko 3.800 eura i 9.500 eura do najviših 38.000 eura (Grad Zagreb).

- Frekvencijski pojasevi za potrebe mobilnih komunikacija dodijelit će se na nacionalnoj razini, osim frekvencijskih blokova u pojasu 3400-3480 MHz, koji će se dodijeliti na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te da bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima omogućila mogućnost izbora - kažu u HAKOM-u.

O samoj dražbi i njenoj ‘tehničkoj‘ provedbi iz HAKOM-a kažu da će se u oba nadmetanja provesti simultano u više krugova  (Simultaneous Multi-Round Auction-SMRA), dok će se frekvencijski blokovi po ponuditelju odrediti u dodatnom krugu nadmetanja putem zapečaćenih ponuda.

Nakon dražbe, HAKOM očekuje da će se odluka o dodjeli dozvola telekomima donijeti do kraja ožujka, što će ovisiti i o dinamici svakog nadmetanja, a dozvole će se izdati na razdoblje od 15 godina, uz mogućnost produljenja za još pet godina.

12. lipanj 2024 05:34