Tvrtke i tržišta
StoryEditor

Petrol dioničarima donosi dividende od 30 eura po dionici

25. Travanj 2022.
Petrol postaja
Skupština dioničara društva Petrol d. d., Ljubljana potvrdila je predloženu raspodjelu dobiti koja dioničarima donosi 30,00 eura bruto po dionici. Također je potvrđeno da se dionica društva (s oznakom PETG) dijeli na 20 redovnih dionica na ime bez nominalne vrijednosti društva kako bi se ojačala njegova likvidnost i privukli novi ulagači. Dioničari su dali razrješnicu upravi i nadzornom odboru za financijsku 2021. godinu i ovlastili upravu društva da može otkupiti vlastite dionice u razdoblju od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu odluke.

Pokazatelji poslovanja grupe u 2021. godini premašuju zacrtane ciljeve, ali i rezultate iz predpandemijske 2019. godine. Uspješnom prilagodbom poslovanja mjerama za ograničavanje pandemije i na rast cijena energenata, Petrol grupa je u 2021. godini ostvarila bruto poslovni rezultat od 543 milijuna eura, EBITDA u visini od 238 milijuna eura i neto dobit od 124 milijuna eura. Istodobno, održivi razvoj i diverzifikacija u energetskoj tranziciji dobivaju na važnosti kao stupovi uspjeha. Grupa Petrol je u 2021. godini s poslovanjem izvan Slovenije ostvarila 31% EBITDA, što dokazuje jačanje Petrola kao regionalnog društva. Ojačala je i njegova financijska snaga: pokazatelj neto duga/EBITDA u 2021. godini iznosio je 2,1.

- Vizija Petrola povezana je s ambicioznim strateškim ciljevima u svakom od strateških stupova: želimo iskoristiti puni potencijal u prodaji goriva u regiji, biti spremni za zelenu budućnost i biti agilan partner u energetskoj tranziciji s odličnim korisničkim iskustvom. Konkretno za prodaju goriva to znači da želimo ostati br. 1 u Sloveniji i biti jedan od 3 top ponuđača na primarnim tržištima JI Europe. Integrirane energetske usluge visoke dodane vrijednosti ključne su za našu spremnost na budućnost. Ukratko: Petrol više nije naftna tvrtka, već diverzificirano regionalno energetsko društvo koje jača svoju ulogu u energetskoj tranziciji - istaknula je Nada Drobne Popović, predsjednica uprave.

Društvo će dio dobiti u iznosu od 61.667.340 eura iskoristiti za isplatu dividende. 

Skupština se složila s predloženom podjelom dionica (s oznakom PETG) kojom uprava želi povećati njegovu likvidnost i privući nove ulagače. Naime, dionica društva Petrol ima najvišu cijenu među dionicama prve kotacije na Ljubljanskoj burzi. Dionice će biti podijeljene u omjeru 1: 20, što znači podjelu jedne dionice na 20 dionica. Broj dionica PETG-a nakon podjele će se povećati s postojećih 2.086.301 na 41.726.020, dok temeljni kapital društva Petrol ostaje isti i nakon podjele dionica. Podjela dionica za vlasnike dionica će se izvršiti automatski putem KDD d. o. o. Podjelom dionica neće nastati troškovi koji bi teretili vlasnike dionica PETG. Podjela dionica ne donosi nikakve porezne posljedice. Vlasnici dionica PETG moći će slobodno raspolagati i trgovati dionicama nakon podjele, samo će cijena po pojedinoj dionici nakon podjele biti odgovarajuće niža. Postupci podjele dionica počinju 19. kolovoza 2022.; o datumu stvarne podjele dionica PETG dioničari će biti obaviješteni putem sustava SEOnet i putem Petrolove web stranice.

Skupština je također ovlastila upravu društva da može otkupiti vlastite dionice u razdoblju od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu odluke. Ovlaštenje vrijedi za stjecanje maksimalnog takvog broja dionica da ukupan udio dionica, stečen na temelju ovog ovlaštenja, zajedno s ostalim vlastitim dionicama koje društvo već posjeduje na dan donošenja ovog ovlaštenja, ne prelazi 2% temeljnog kapitala društva. Društvo može stjecati vlastite dionice poslovima zaključenim na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i također izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira. Prilikom stjecanja dionica na organiziranom ili na neorganiziranom tržištu vrijednosnih papira, kupovna cijena dionica ne smije biti niža od 50% knjigovodstvene vrijednosti dionice i ne smije za više od 11 puta premašivati neto dobit po dionici (EPS).

Na skupštini su prisustvovali dioničari, vlasnici 1.451.524 dionica, koji predstavljaju 69,57% udjela u temeljnom kapitalu društva i 70,68% od svih dionica s pravom glasa.

29. siječanj 2023 22:41